FILOSOFIE APLICATĂ ÎN ORGANIZAȚII ȘI MEDIUL DE AFACERI - BUGET

FILOSOFIE APLICATĂ ÎN ORGANIZAȚII ȘI MEDIUL DE AFACERI - TAXĂ

ROMÂNII ÎN ISTORIA EUROPEI - BUGET

ROMÂNII ÎN ISTORIA EUROPEI - TAXĂ

DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI INTERVENȚIE SOCIALĂ - TAXĂ (NU SE ȘCOLARIZEAZĂ ÎN ANUL UNIVERSITAR 2023/2024, ÎNTRUCÂT S-AU ÎNSCRIS DOAR 2 CANDIDAȚI)

 

NOTĂ: Pentru confirmarea locurilor, candidații declarați ADMIȘI trebuie să achite taxa de înmatriculare (150 LEI) în perioada 22-25.09.2023. Aceasta se poate achita on-line din platforma de înscriere, la casieria Universității din Craiova (Cămin nr. 4 Agronomie, program 8.00-14.00) sau în sucursalele BRD (în acest ultim caz, trebuie încărcată pe platformă dovada plății).

În perioada 25-28.09.2023 candidații trebuie să depună la Facultatea de Științe Sociale un dosar plic cu actele de studii în original și copii după celelalte documente încărcate la înscriere. Candidații admiși la TAXĂ trebuie să achite prima tranșă din taxa de școlarizare (2.500 LEI).

ASISTENȚĂ SOCIALĂ - BUGET

ASISTENȚĂ SOCIALĂ - TAXĂ

ISTORIE - BUGET

ISTORIE - TAXĂ

SOCIOLOGIE - BUGET

SOCIOLOGIE - TAXĂ

ȘTIINȚE POLITICE - BUGET

ȘTIINȚE POLITICE - TAXĂ

 

TOȚI CANDIDAȚII DECLARAȚI ADMIȘI trebuie să achite taxa de înmatriculare (150 lei) în perioada 14-17 septembrie 2023. Taxa poate fi achitată online din platforma de admitere, la casieria Universității (campus Agronomie) sau la orice sucursală BRD. În cazul achitării la BRD, e necesară încărcarea dovezii de plată în platforma de admitere. În cazul neachitării taxei de înmatriculare, candidații vor fi eliminați în data de 18 septembrie.
 
CANDIDAȚII ADMIȘI LA BUGET trebuie să depună, în perioada  14-21 septembrie, la Facultatea de Științe Sociale (intrarea dinspre Teatrul Național) un dosar plic conținând: 
- DIPLOMA DE BACALAUREAT și FOAIA MATRICOLĂ în ORIGINAL; 
- un exemplar din fișa de înscriere (se listează din platforma de admitere);
- două exemplare din contractul de studii (se listează din platforma de admitere); 
- copii xerox după certificatul de naștere (eventual și de căsătorie) și cartea de identitate;
- adeverința medicală;
- două poze tip CI.
 
CANDIDAȚII ADMIȘI LA TAXĂ trebuie să achite, în perioada  14-21 septembrie, PRIMA TRANȘĂ A TAXEI DE ȘCOLARIZARE (2000 LEI). Taxa poate fi achitată online din platforma de admitere, la casieria Universității (campus Agronomie) sau la orice sucursală BRD. În cazul achitării la BRD, e necesară încărcarea dovezii de plată în platforma de admitere.
De asemenea, trebuie să depună, în perioada  14-21 septembrie, la Facultatea de Științe Sociale (intrarea dinspre Teatrul Național) un dosar plic conținând: 
- diploma de bac și foaia matricolă (original sau copie); 
- un exemplar din fișa de înscriere (se listează din platforma de admitere);
- două exemplare din contractul de studii (se listează din platforma de admitere); 
- copii xerox după certificatul de naștere (eventual și de căsătorie) și cartea de identitate;
- adeverința medicală;
- două poze tip CI.

Subcategories

Despre noi

Facultatea de Științe Sociale oferă studii superioare de licență, master și doctorat. Pentru licență, studenții pot opta pentru specializările: Asistență Socială; Filosofie; Istorie; Relații Internaționale și Studii Europene; Sociologie; Științe Politice. În cadrul Facultății funcționează 4 programe de master: Dezvoltare regională și intervenție socială; Filosofie aplicată în organizații și mediul de afaceri; Românii în istoria Europei; Securitate națională și euro-atlantică. Studiile doctorale sunt organizate în domeniile Istorie, Sociologie, Știința Sportului și Educația Fizică.

Viziunea care ghidează în acest moment Facultatea de Științe Sociale se bazează pe profesionalism, corectitudine, transparență, cooperare instituțională națională și internațională.
Studenții Facultății de Științe Sociale beneficiază de o pregătire foarte aplicată, de posibilitatea de a studia, prin programul ERASMUS+, la o universitate din Europa, din Italia, Franța, Spania, Grecia, Polonia, Portugalia etc. și de asista la cursuri interactive, susținute de titularii Facultății, dar și de specialiști din alte țări, în cadrul conferințelor sau a mobilităților internaționale ERASMUS+.
Toți absolvenții Facultății de Științe Sociale pot lucra sau lucrează în învățământul preuniversitar, în domeniile comunicării și cercetării științifice.

Printre partenerii de practică studențească și cercetare științifică ai Facultății de Științe Sociale se numără: Muzeul Olteniei, Șantierul arheologic Sucidava-Celei, Corabia, jud. Olt, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor”, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, Arhivele Naționale din România, Serviciul Județean Dolj (istorie); Consiliul Județean Dolj, Parlamentul României, CEPOS: Centrul de Studii Politice Post-Comuniste (științe politice); DGSASPC (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj), Asociația „Vasiliada” Craiova (asistență socială); Penitenciarul de Maximă Securitate Craiova, Institutul Social Oltenia, Direcția Regională de Statistică-Dolj (sociologie); Ministerul Fondurilor Europene, Institutul European (RISE); Institutul de Filosofie al Academiei Române (filosofie).

 

Date de contact

Contact

Facultatea de Ştiinţe Sociale, Str. A. I. Cuza, Nr. 13
Craiova, Dolj, România, Cod poștal: 200585

Tel: (0351) 403.149
Fax: (0351) 403.140
E-mail: secretariat.fss@ucv.ro

Facebook: Facultatea de Științe Sociale

Secretariat

Program de lucru cu studenţii şi publicul:

Secretar Şef: LUNI-JOI orele 12:00-14:00

Secretariat Licenţă şi Master: LUNI-JOI orele 12:00- 14:00

VINERI nu se lucrează cu publicul