Asistență Socială - Buget - click aici 

Asistență Socială - Taxă - click aici

Filosofie - Buget - click aici

Filosofie - Taxă - click aici

Istorie - Buget - click aici

Istorie - Taxă - click aici

Relații Internaționale și Studii Europene - Buget - click aici

Relații Internaționale și Studii Europene - Taxă - click aici

Sociologie - Buget - click aici

Sociologie - Taxă - click aici

Științe Politice - Buget - click aici

Științe Politice - Taxă - click aici

NOTĂ:

În perioada 25-29 iulie 2020 candidații admiși la taxă trebuie să achite prima tranșă a taxei de școlarizare (1.000 lei). Chitanța se va depune la comisia de admitere în clădirea centrală a Universității, intrarea de pe Calea București, între orele 09.00 și 16.00, sau se poate trimite o copie scanată pe adresa de mail: admiterelicenta.fss@ucv.ro.

În periada 1- 6 septembrie 2020 va avea loc sesiunea de reexaminări ani terminali (studenţii din anul III Licenţă, respectiv anul II Master, care nu au finalizat studiile - promoţia 2019-2020). Pentru susţinerea examenelor se face cerere scrisă și se achita taxa  în intervalul 27-31 iulie 2020.

În perioada 1-13 septembrie 2020 va avea loc sesiunea de restanţe şi măriri (pentru anul I si anul II, an universitar 2019-2020). Pentru examenele din anul anterior anului în curs, studenţii trimit pe e-mail cerere si chitanţă de 50 de lei, scanate, în perioada 27-31 iulie 2020. Pentru mărire se face cerere. Participă la măriri numai studenţii integralişti din sesiunea de vara 2020. Pentru promovare în anul II sunt necesare minim 30 ECTS; pentru promovare în anul al III-lea, anul I trebuie promovat integral.

Cererea şi chitanţa se trimit pe adresa: secretariat.fss@ucv.ro

 

Dezvoltare Regională și intervenție socială - Buget - click aici

Dezvoltare Regională și intervenție socială - Taxă - click aici

Filosofie Aplicată în Organizații și Mediul de Afaceri - Buget - click aici

Filosofie Aplicată în Organizații și Mediul de Afaceri - Taxă - click aici

Românii în istoria Europei - Buget - click aici

Românii în istoria Europei - Taxă - click aici

Securitate Națională și Euro-atlantică - Buget - click aici

Securitate Națională și Euro-atlantică - Taxă - click aici

NOTĂ:

În perioada 23-25 iulie 2020 candidații admiși la taxă trebuie să achite prima tranșă a taxei de școlarizare (1.000 lei). Chitanța se va depune la comisia de admitere în clădirea centrală a Universității, intrarea de pe Calea București, între orele 09.00 și 16.00, sau se poate trimite o copie scanată la adresa de mail: admiteremaster.fss@ucv.ro.

 

ADMITERE 2020

Admiterea la Facultatea de Științe Sociale se face 100% pe baza mediei la examenul de bacalaureat.

• Admiterea 2020 la LICENŢĂ, pe locurile pentru buget şi taxă, la toate cele şase specializări ale Facultății de Științe Sociiale, se va efectua în “cascadă” (cu posibilitatea mai multor opțiuni) - concurs pe bază de dosar, media examenului de Bacalaureat 100%. 

SESIUNEA iulie 2020 

Când au loc înscrierile?

Înscrierile la specializările Facultății de Științe Sociale se fac on-line pe portalul https://evstud.ucv.ro în perioada: 06-17 iulie 2020.

Când se publică rezultatele?

Afişarea rezultatelor parţiale: 18 iulie 2020.
Confirmarea locurilor (depunerea actelor în original pentru candidații declarați admiși; plata taxei de înmatriculare; semnare contracte școlarizare): 19-23 iulie 2020.

Redistribuirea locurilor neconfirmate/Afișarea rezultatelor intermediare: 24 iulie 2020

Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire. Depunerea actelor în original pentru candidații declarați admiși la buget. Plata primei tranșe de școlarizare (1.000 lei) pentru candidații declarați admiși la taxă: 25-29 iulie 2020

Afișarea rezultatelor finale: 30 iulie 2020

SESIUNEA septembrie 2020 

Când au loc înscrierile?

Dosarele de înscriere la Facultatea de Științe Sociale se depun în perioada: 07-12 septembrie 2020.

Când se publică rezultatele?

Afişarea rezultate parțiale: 14 septembrie 2020.
Confirmarea locurilor (depunerea actelor în original pentru candidații declarați admiși; plata taxei de înmatriculare; semnare contracte școlarizare): 15-18 septembrie 2020

Afișarea rezultatelor intermediare: 19 septembrie 2020

Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire. Depunerea actelor în original pentru candidații declarați admiși la buget. Plata primei tranșe de școlarizare (1.000 lei) pentru candidații declarați admiși la taxă: 20-23 septembrie 2020

Afișarea rezultatelor finale: 24 septembrie 2020

La ce specializări mă pot înscrie?

ASISTENȚĂ SOCIALĂ16 locuri la buget, din care 1 loc special candidat de etnie romă și 84 de locuri la taxă  
FILOSOFIE19 locuri la buget, din care 5 locuri destinate formării cadrelor didactice şi 31 de locuri la taxă
ISTORIE: 22 de locuri la buget, din care 5 locuri destinate formării cadrelor didactice şi 28 de locuri la taxă  
RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE: 19 de locuri la buget, din care 1 loc special candidat etnie romă și 56 de locuri la taxă  
SOCIOLOGIE: 24 de locuri la buget, din care 3 locuri destinate absolvenților de licee din mediul rural, 1 loc special candidat etnie romă și 76 de locuri la taxă
ȘTIINȚE POLITICE: 24 de locuri la buget, din care 2 locuri destinate absolvenților de licee din mediul rural, 1 loc special candidat etnie romă și 76 de locuri la taxă  

Documente necesare pentru înscrierea la nivel licență:

 • fișă tip de înscriere - se completează on-line;
 • Documente scanate:
  • diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia;  absolvenţii de liceu din promoţia 2019/2020 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat o adeverinţă tip din care să rezulte că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat, menţionându-se media generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
  •  certificatul de naștere;
  • carte de identitate;
  • adeverință medicală tip;
  •  dovada achitării taxelor de admitere (înscriere), prin BRD în contul RO48BRDE170SV46910431700, dacă plata nu a fost făcută prin modulul de admitere  https://www.ucv.ro/admitere/;
  • cerere de cazare
  • alte acte stabilite prin metodologia proprie a facultăților.
 • Fiecare document scanat și încărcat va avea semnătura candidatului și mențiunea „copie conform cu originalul”. 

  

Taxe

Taxa de înscriere: 100 lei

Taxa de înmatriculare: 150 lei

Taxa de școlarizare: 3.000 lei/an (se plătește, pentru fiecare an, în 3 tranșe).

Pentru detalii, sunați la (0351) 403.149. 

ADMITERE 2020

Admiterea la masterele Facultății de Științe Sociale se face 50% pe baza mediei la examenul de licență și 50% pe baza unui eseu motivațional. Eseul motivațional trebuie să fie depus la înscriere, alături de celelalte documente. 

• Admiterea 2020 la MASTER, pe locurile pentru buget şi taxă, se va efectua în “cascadă” (cu posibilitatea mai multor opțiuni) – eseu motivațional 50%; media examenului de licență 50%. Criteriile de departajare sunt:
1. Nota obţinută la proba scrisă la examenul de licenţă;
2. Media de la examenul de Bacalaureat.

Eseul motivațional trebuie să cuprindă: 

 • Prezentarea candidatului (nume, prenume, studii universitare de licență absolvite, alte date relevante);
 • Motivele alegerii unui program de studii de masterat în domeniul socio-uman (va fi notat cu maxim 5 puncte); 
 • Perspectivele evoluției carierei profesionale (va fi notat cu maxim 5 puncte);
 • Eseul motivațional se încarcă on-line pe portalul Admitere, secțiunea Alte acte

Când au loc înscrierile?

 Dosarele de înscriere la Facultatea de Științe Sociale se depun în perioada: 06 - 13 iulie 2020, pentru sesiunea din vară și 10 - 17 sept. 2020, pentru sesiunea din toamnă.

CALENDAR SESIUNE VARĂ

Înscrierea candidaților: 06-13 iulie 2020

Evaluarea eseului motivațional și afișare rezultate: 14 iulie 2020

Contestații: 15 iulie 2020

Când se publică rezultatele?

Afișare rezultate parțiale: 16 iulie 2020

Confirmarea locurilor (depunerea actelor în original pentru candidații declarați admiși la buget; plata taxei de înmatriculare; semnare contracte școlarizare): 17-21 iulie 2020

Afișarea rezultatelor intermediare: 22 iulie 2020 

Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire. Depunerea actelor în original pentru candidații declarați admiși la buget. Plata primei tranșe de școlarizare (1.000 lei) pentru candidații declarați admiși la taxă: 23-25 iulie 2020

Afișarea rezultatelor finale: 26 iulie 2020

CALENDAR SESIUNE TOAMNĂ

Înscrierea candidaților: 10-17 septembrie 2020

Evaluarea eseului motivațional și afișare rezultate: 18 septembrie 2020

Contestații: 19 septembrie 2020

Când se publică rezultatele?

Afișare rezultate parțiale: 22 septembrie 2020

Confirmarea locurilor (depunerea actelor în original pentru candidații declarați admiși; plata taxei de înmatriculare; semnare contracte școlarizare): 23-25 septembrie 2020

Redistribuirea locurilor neconfirmate și afișarea rezultatelor intermediare: 26 septembrie 2020 

Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire. Depunerea actelor în original pentru candidații declarați admiși la buget. Plata primei tranșe de școlarizare (1.000 lei) pentru candidații declarați admiși la taxă: 27-29 septembrie 2020

Afișarea rezultatelor finale: 30 septembrie 2020

La ce mastere mă pot înscrie?

DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI INTERVENȚIE SOCIALĂ: 25 locuri la buget, din care 1 loc special candidat etnie romă și 50 locuri la taxă
FILOSOFIE APLICATĂ ÎN ORGANIZAȚII ȘI MEDIUL DE AFACERI: 18 locuri la buget și 32 locuri la taxă
ROMÂNII ÎN ISTORIA EUROPEI: 21 locuri la buget și 29 locuri la taxă
SECURITATE NAȚIONALĂ ȘI EURO-ATLANTICĂ: 25 locuri la buget și 50 locuri la taxă

Documente necesare pentru înscrierea la nivel master:

 • fișă tip de înscriere - se completează on-line;
 • Documente scanate:
  • diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia;
  • diplomă de licență/absolvire și suplimentul la diploma de licență/foaia matricolă nivel licență sau diplomă echivalentă acesteia; absolvenții promoției curente se pot înscrie cu adeverință de absolvire;
  •  certificatul de naștere;
  •  carte de identitate;
  •  adeverință medicală tip;
  • dovada achitării taxelor de admitere (înscriere), prin BRD în contul RO48BRDE170SV46910431700, dacă plata nu a fost făcută prin modulul de admitere https://www.ucv.ro/admitere/;
  • cerere de cazare
  •  alte acte stabilite prin metodologia proprie a facultăților.
 •  Fiecare document scanat și încărcat va avea semnătura candidatului și mențiunea „copie conform cu originalul”.

Taxe

Taxa de înscriere: 100 lei 

Taxa de înmatriculare: 150 lei

Taxa de școlarizare: 3.000 lei/an (se plătește, pentru fiecare an, în 3 tranșe).

Pentru detalii, sunați la (0351) 403.149.

Subcategories

Despre noi

Facultatea de Științe Sociale oferă studii superioare de licență, master și doctorat. Pentru licență, studenții pot opta pentru specializările: Asistență Socială; Filosofie; Istorie; Relații Internaționale și Studii Europene; Sociologie; Științe Politice. În cadrul Facultății funcționează 4 programe de master: Dezvoltare comunitară și integrare europeană; Filosofie aplicată în organizații și mediul de afaceri; Românii în istoria Europei; Securitate națională și euro-atlantică. Studiile doctorale sunt organizate în domeniile istorie și sociologie.

Științele sociale se află în topul opțiunilor studenților din Europa și România întrucât contribuie în mod direct la cunoașterea celor mai importante fenomene sociale și politice contemporane.
Absolvenții din domeniul științelor sociale au o mare responsabilitate și oportunitate, totodată: sunt chemați să explice trecutul, să descrie prezentul și să răspundă la întrebarea „Ce va urma?” sau „Încotro ne îndreptăm?”

Absolvenții Facultății de Științe Sociale sunt cei care au menirea să cunoască fenomenele sociale (sociologia), să-i ajute pe cei în nevoie (asistența socială), să cunoască trecutul (istoria), viața politică internă și internațională (științe politice), să ne păstreze prin diplomație în relații de cooperare cu comunitatea internațională (relații internaționale și studii europene) și să caute răspunsurile la cele mai importante întrebări existențiale și de cunoaștere (filosofia).


Viziunea care ghidează în acest moment Facultatea de Științe Sociale se bazează pe profesionalism, corectitudine, transparență, cooperare instituțională națională și internațională.
Studenții Facultății de Științe Sociale beneficiază de o pregătire foarte aplicată, de posibilitatea de a studia, prin programul ERASMUS+, la o universitate din Europa, din Italia, Franța, Spania, Grecia, Polonia, Portugalia etc. și de asista la cursuri interactive, susținute de titularii Facultății, dar și de specialiști din alte țări, în cadrul conferințelor sau a mobilităților internaționale ERASMUS.
Toți absolvenții Facultății de Științe Sociale pot lucra sau lucrează în învățământul preuniversitar, în domeniile comunicării și cercetării științifice.

Pentru Specializarea ASISTENȚĂ SOCIALĂ, domeniile principale de ocupare sunt:
• organizații guvernamentale și non-guvernamentale în domeniul asistenței sociale (primării, direcții județene de asistență socială și protecția copilului, spitale și penitenciare);
• învățământ;
• cercetare;
• practica independentă a profesiei.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării FILOSOFIE sunt:
• învățământ;
• cercetare filosofică;
• antreprenoriat;
• consiliere;
• relații publice.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării ISTORIE sunt:
• istorie;
• muzeografie;
• arheologie;
• învățământ;
• cercetare.
În cadrul Specializării Istorie funcționează Masterul Românii în Istoria Europei și un program doctoral.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE sunt:
• diplomație;
• organizații internaționale;
• instituții publice;
• mass-media;
• învățământ;
• cercetare.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării SOCIOLOGIE sunt:
• cercetare sociologică;
• resurse umane;
• mass-media;
• instituții publice; relații publice ;
• învățământ.
În cadrul Specializării Sociologie funcționează Masterul Dezvoltare Comunitară și Integrare Europeană și un program doctoral.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării ȘTIINȚE POLITICE sunt:
• organizații politice;
• autorități administrative;
• instituții europene;
• instituții media;
• învățământ și cercetare.
În cadrul Specializării Științe Politice funcționează Masterul Securitate Națională și Euro-atlantică .

Printre partenerii de practică studențească și cercetare științifică ai Facultății de Științe Sociale se numără: Muzeul Olteniei, Șantierul arheologic Sucidava-Celei, Corabia, jud. Olt, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor”, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, Arhivele Naționale din România, Serviciul Județean Dolj (istorie); Consiliul Județean Dolj, Parlamentul României, CEPOS: Centrul de Studii Politice Post-Comuniste (științe politice); DGSASPC (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj), Asociația „Vasiliada” Craiova (asistență socială); Penitenciarul de Maximă Securitate Craiova, Institutul Social Oltenia, Direcția Regională de Statistică-Dolj (sociologie); Ministerul Fondurilor Europene, Institutul European (RISE); Institutul de Filosofie al Academiei Române (filosofie).

 

Date de contact

Contact

Facultatea de Ştiinţe Sociale, Str. A. I. Cuza, Nr. 13
Craiova, Dolj, România, Cod poștal: 200585

Tel: (0351) 403.149
Fax: (0351) 403.140
E-mail: secretariat.fss@ucv.ro

Facebook: Facultatea de Științe Sociale