NOMINATION

You must be nominated by your home institution for the Erasmus exchange with the Univeristy of Craiova.

Deadlines:

  • 30th May for students nominated for the first semester or for the full academic year
  • 30th November for students nominated for the second semester

APPLICATION

You must send the following documents to the International Relations Office, University of Craiova:

or

These documents will be sent by post (with acknowledgement of receipt) or by e-mail to the Department of International Relations at the following address:

Departamentul de Relatii Internationale, Camera 445,

Universitatea din Craiova, Str. A. I. Cuza, nr. 13, Craiova, 200585, jud. Dolj, România

E-mail : mic.gabriela.anca@gmail.com

 

For more details about Academic calendar of the University of Craiova, Visa/Residence permit, Accomodation etc., please visit the University of Craiova website: http://www.ucv.ro/international/programe/programe_europene/studenti_incoming.php

 

History

International Relations and European Integration

Philosophy

Political Science

Social Work

Sociology

Facultatea de Științe Sociale organizează înscrieri pentru burse ERASMUS+ dedicate mobilității cadrelor didactice și personalului administrativ: Staff mobility pentru predare (teaching) sau instruire (training). Stagiile pot fi derulate în semestrul II al anului universitar în curs sau în anul universitar viitor, 2017-2018. De asemenea, cei care nu se vor înscrie acum, vor beneficia de o nouă sesiune de selecție în lunile sept.-oct. 2017.

Pentru înscrieri este nevoie sa completați un formular standard și să redactați CV-ul Europass. Pe dosarul plic se vor trece destinația și datele personale. Pentru mai multe detalii, adresați-vă coordonatorului ERASMUS al Facultății, lect. univ. dr. Constantin Crăițoiu.

Dosarele se depun în perioada 03-10 mai 2017, la biroul 410.

Studenții Facultății de Științe Sociale selectați pentru a realiza mobilități ERASMUS+ în anul universitar 2017-2018 sunt următorii:

 

1. Delcioiu Ștefan-Adrian

2. Radovici Cristopher Marian

3. Tatu Ștefan

4. Năstăsie Larisa Costinela

5. Lungu Mihaela

6. Miroslav Ludmilov

7. Stoicoiu Ionela-Roxana

8. Eremia Ion

9. Corcoață Loredana Andreea

10. Iovan Ionica

 

Rezerva

11. Andronăchescu Maria Mădălina

 

Pentru mai multe detalii referitoare la procedurile ERASMUS+ va așteptăm la biroul 410.

Testul de limbă în cadrul procesului de selecție pentru mobilitățile ERASMUS+ dedicate studenților, masteranzilor și doctoranzilor, anul universitar 2017-2018, se va desfășura în ziua de 27 martie 2017, astfel:

- Limba engleză - ora 10.00, sala 464 A

- Limba franceză - ora 12.00, sala CM5

- Limba spaniolă, bulgară - ora 12.00, sala 410.

 

Anunț înscrieri pentru burse ERASMUS
Facultatea de Științe Sociale face înscrieri pentru burse de mobilitate în cadrul programului ERASMUS+, dedicate studenților, masteranzilor și doctoranzilor pentru anul universitar 2017-2018, în universități partenere din Bulgaria (Sofia, Veliko Tarnova), Cehia (Praga, Brno), Franța (Dijon, Lille, Lyon), Grecia (Salonic), Italia (Roma, Torino, Milano, Florența), Polonia (Varșovia), Portugalia (Lisabona), Spania (Madrid, Salamanca) și Turcia (Istanbul ș.a).
Granturile ERASMUS pentru mobilitățile studenților se acordă pe baza unui concurs de selecţie, criteriile principale fiind media notelor la examene și competența lingvistică, evaluată pe baza unui test.

Sesiune de informare
Pentru mai multe detalii despre avantajele unei burse ERASMUS, dosarul de înscriere, procedurile ce trebuie parcurse pentru a realiza o mobilitate de studiu va fi organizată o sesiune de informare, la care sunteți invitați să participați. Sesiunea va fi susținută de către lect. univ. dr. Constantin Crăițoiu, prodecan și coordonator Erasmus la Facultatea de Științe Sociale, miercuri, 15 martie 2017, începând cu ora 12.00, la sala 464 A.

Facilitățile mobilităților ERASMUS pentru studenți
Dacă sunteți student, masterand sau doctorand al Facultății, vă doriți să studiați timp de un semestru la o universitate europeană, cu o bursă lunară de 500/450 sau 700/650 de euro și să vă bucurați de toate beneficiile oferite de către programul ERASMUS+, depuneți dosarul de înscriere în perioada 15-23 martie 2017, la Secretariat (411).
Puteți aplica pentru două tipuri de mobilități: mobilitate pentru studiu, cu o bursă lunară de 500/450 euro și mobilitate pentru plasament, unde bursa este de 700/650 euro pe lună. Studenţii beneficiari de bursă socială vor primi, în plus, 200 de euro/lună la grantul de 500/450 de euro/lună.
Mobilitatea pentru studiu presupune semnarea unui angajament de studiu (Learning Agreement) cu universitatea parteneră, unde alegeți să învățați timp de un semestru, în care vor fi menționate disciplinele pe care le veți studia în străinătate. Pentru alegerea lor veți beneficia de consilierea coordonatorilor ERASMUS, de la Facultatea noastră și cea la care veți studia, criteriul cel mai important de selecție fiind acela al corespondenței disciplinelor din străinătate cu cele din planul de învățământ al specializării dvs. Apoi, veți putea participa la cursurile și seminariile pentru care ați optat în universitatea care vă va primi și veți susține examenele. La finalul mobilității și întoarcerea la Facultate, vă vom echivala rezultatele, având, totodată, posibilitatea de a susține restanțele pentru acele discipline care nu au corespondent în planurile noastre de învățământ sau nu au fost promovate. În foaia matricolă, după absolvirea facultății, va fi menționată perioada ERASMUS, instituția și numărul de credite.
Mobilitatea pentru studiu este o oportunitate pentru a învăța foarte bine o limbă străină, a studia la un nivel european ridicat și competitiv, a dobândi abilități profesionale noi, a intra în contact cu sistemul educațional al altei țări și a avea o experiență culturală și socială diversă, prin cunoașterea unor studenți din diferite naționalități și culturi.
Mobilitatea pentru plasament este similară unui internship și presupune desfășurarea unui stagiu prelungit de practică într-o organizație publică sau privată, agreată de către Universitatea care vă va primi. În cadrul acordurilor inter-instituționale doar câteva universități oferă această oportunitate, așa încât, în cazul în care vă arătați interesați, studiați cu atenție tabelul în care sunt prezentate acordurile pentru a observa unde sunt posibile mobilitățile de plasament.

Perioada de înscriere: 15-23 martie 2017
Dosarele se depun la Secretariatul Facultății, 411
Dosar înscriere:
• Cerere de participare la selecție (să cuprindă: universitatea de destinație, domeniul de studiu, tipul de mobilitate și semestrul);
• Curriculum Vitae în limba ţării unde se solicită bursa de mobilitate sau în limba în care se vor desfăşura studiile în ţara respectivă;
• Foaia matricolă;
• Scrisoare de motivaţie în limba ţării unde se solicită bursa de mobilitate sau în limba în care se vor desfăşura studiile în ţara respectivă;
• Certificat de competenţă lingvistică.

Criterii de eligibilitate:
• Să fie student la licenţă/master/doctorat în cadrul Facultății de Științe Sociale;
• Să fie absolvent a cel puţin un an din ciclul de licenţă pentru mobilităţile de studii;
• Dacă a beneficiat de alt stagiu Erasmus studii sau plasament perioada de mobilitate nu trebuie să depăşească 12 luni pentru fiecare ciclu de învăţământ;
• Să promoveze un test de limbă străină.

Testul pentru limba străină:
• Data de realizare a acestuia va fi anunțată după încheierea înscrierilor.

Pentru a înțelege mai bine procedura de înscriere și selecție a studenților în cadrul programului ERASMUS+ vă recomandăm să studiați următoarele documente:

Lista acordurilor inter-instituționale pentru mobilități ERASMUS pentru studenți

Model barem de selecţie a studenţilor ERASMUSModel barem de selecţie a studenţilor ERASMUS

Pentru mai multe detalii îl puteți contacta pe:

Lect. univ. dr.
CONSTANTIN CRĂIȚOIU
Prodecan / Coordonator Erasmus
Biroul 410, E-mail: constantin_craitoiu@yahoo.com

Studenţii români plecaţi cu mobilitate ERASMUS + pe semestrul I, an universitar 2016/2017, sunt rugaţi să depună la SECRETARIAT PENTRU ÎNCHEIEREA SITUAŢIEI ŞCOLARE, PÂNĂ LA DATA DE 20.02.2017, URMĂTOARELE DOCUMENTE:

- CERERE ECHIVALARE EXAMENE

- CERTIFICAT MOBILITATE - COPIE XEROX

- LEARNING AGREEMENT - COPIE XEROX

- SITUAŢIE ŞCOLARĂ DIN MOBILITATE

1. CRISTINA DOLHESCU, Naționalitate română, Specializarea Sociologie, anul 2, licență - ADMIS Titular

 

Comisia de Selecție,

Craiova, 24 octombrie 2016

Toate cadrele didactice care au participat la concursul de selecție în vederea efectuării unei mobilități Erasmus + (predare/instruire) au fost declarate ADMISE.

Data: 10 oct. 2016

Comisia de selecție

Facultatea de Ştiinţe Sociale organizează preselecţie pentru acordarea de burse ERASMUS în semestrul al II-lea al anului universitar 2016-2017. Preselecţia se va desfăşura în data de 21 octombrie 2016 şi va consta într-o probă scrisă și analiza dosarului de candidatură. Pot participa la preselecţie studenţii interesaţi, nivel licență și master, cu condiţia ca la momentul selecţiei (şi, ulterior, la momentul plecării în mobilitate) să fie integralişti si să aibă rezultate academice bune pe semestrul/ anul anterior. Proba scrisă presupune testarea aptitudinilor studenţilor în domeniul limbii engleze/franceze/ spaniole/italiene şi a cunoştinţelor teoretice din domeniu de studiu (istorie, științe politice, relații internaționale și studii europene, sociologie, filosofie, asistență socială).
Înscrierile se vor desfăşura în perioada 17-19 octombrie 2016.


Dosarul se depune la Biroul 411 (Secretariat) la dna Secretar Șef Ionica Paraschiv.


Calendarul selecţiei ERASMUS+ pentru anul universitar 2016-2017, semestrul al II-lea este următorul:
1. Depunerea dosarelor de candidatură 17-19 octombrie 2016, interval orar 10.00-12.00
2. Desfăşurarea selecţiei pentru toate specializările:

Vineri 21 octombrie 2016, ORELE 10.00 (pentru toate limbile selectate)
LOCAȚIA desfășurării examenului de selecție în data de 21.10.2016 (orele 10.00): sediul central al UCV, sala 443 D

Afişarea rezultatelor la nivel de facultate: 24-25 octombrie 2016
Repartizarea pe locurile disponibile: 24-25 octombrie 2016

Criterii de eligibilitate:
- să fii student al Universităţii din Craiova;
- la momentul selecţiei (şi, ulterior, la momentul plecării în mobilitate) să fii integralist si să ai rezultate academice bune pe semestrul/ anul anterior;
- să prezinţi un dosar de candidatură.

Dosarul de candidatură trebuie să cuprindă:
- cererea de participare la selecție (vezi document atasat)
- CV şi scrisoare de motivaţie (redactate în limba în care vei studia la universitatea pentru care aplici);
- Foaia matricolă (situatia scolara) a ultimului semestru de studiu/ an de studiu anterior.
- Adeverință de student

Pe dosar se va trece:
-numele și prenumele studentului
-număr de telefon și adresă de email.

Selecția se desfășoară la nivelul Facultății de Științe Sociale în funcție de numărul de locuri disponibile după cum urmează: Mobilități Eramus ȘTIINȚE SOCIALE in anul universitar 2016- 2017, semestrul al II-lea după cum urmează: Grecia: Salonic; Spania: Madrid; Cehia: Brno; Turcia: Istanbul; Polonia: Varșovia, Cracovia și Torun; Macedonia: Skopje; Italia (Roma, Molise, Firenze, Campobasso si Torino); Bulgaria (Sofia si Veliko Trnovo); Franța (Dijon, Lyon).

Facultatea de Ştiinţe Sociale organizează selecţia Staff mobility (teaching & training) în vederea efectuării unei mobilități în cadrul programului ERASMUS + în sem. I şi II, an universitar 2016-2017.
Înscrierile se vor desfăşura în perioada 28 septembrie –7 octombrie2016. Dosarul se depune la Secretariatul Facultății de Științe Sociale (la Dna Secretar-Șef Ionica Paraschiv).
Calendarul selecţiei Staff mobility (teaching& training) în cadrul programului ERASMUS+ pentru anul universitar 2016-2017 este următorul:
Depunerea dosarelor de candidatură 28 septembrie –7 octombrie 2016.


Pe dosar se va trece:
1. Numele și prenumele cadrului didactic
2. Universitatea(țara) pentru care optează în vederea efectuării mobilității
3. Perioada mobilității
4. Email și număr de telefon.

Afişarea rezultatelor la nivel de facultate: 10 octombrie 2016.

Repartizare pe locurile disponibile: 10 octombrie 2016

Criterii de selecţie

Toţi participanţii vor depune la dosar:
Formular de aplicație Erasmus+disponibil la adresa http://www.ucv.ro/international/programe/programe_europene/profesori.php

CV format european

Procesul de selecţie va avea în vedere următoarele criterii:

Criterii de eligibilitate
- să fie cadru didactic al Universităţii din Craiova, Facultatea de Științe Sociale;
- să depună la dosar toate elementele constitutive solicitate

Criterii generale de selecţie necesare şi obligatorii (elemente constitutive ale dosarului individual):


Probe de concurs în vederea selecţiei finale:
1. formularul de aplicație pentru mobilitățile cadrelor didactice și a personalului administrativ în cadrul Programului Erasmus + şi
2. prezentare CV format european.

Nr.crt. Țara Numele Universității
1 Polonia  

Warsaw Management University

PL WARSZAW 26

2 Polonia  

Jagellonian University

PL KRAKOW01
3 Polonia  

Nicolaus Copernicus University in Torun

PL TORUN01

4  Italia  

Universita degli Studi Roma Tre

I ROMA16

5  Italia  

Universita degli Studi di Torino

I-TORINO01
6  Italia  

University of Calabria

I COSENZA01
7  Italia  

Universita degli Studi di Milano

I MILANO 01
8  Italia  

Universita degli Studi di Firenze

I FIRENZE01
9  Turcia  

Kocaeli University

TR KOCAELI02
10  Turcia  

Mehmet Akif Ersoy University

TR BURDUR01
11  Turcia  

Suleyman Demirel University

TR ISPARTA01
12  Turcia  

Istanbul Arel University

TR ISTANBUL 29
13  Turcia  

Suleyman Șah University

TR ISTANBU47
14  Bulgaria  

St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo

BG VELIKO O1
15  Bulgaria  

Sofia University St. Kliment Ohridski

BG SOFIA 06
16  Spania  

University of Salamanca

E SALAMAN02
17  Spania  

Universidad Francisco de Vitoria

E MADRID 28
18  Cehia

 Mendel University Brno

CZ BRN 02

19  Cehia  

  University of Defense - Faculty of Military Leadership

CZ BRNO10

20  Cehia  

Metropolitan University

CZ PRAHA 18

21  Grecia  

Aristotle University Thessaloniki

G THESSAL01

 
22  Grecia  

International Hellenic University

G THESSAL14

 
23  Franța  

Universite de Bourgogne – Dijon

F DIJON01

24  Franța  

Universite Jean Moulin Lyon 3

F LYON 03

25 Macedonia
 

South Eastern University Tetovo

MK TETOVO02

26  Portugalia  Universidade de Lisboa
 

P LISBOA 109

 

Despre noi

Facultatea de Științe Sociale oferă studii superioare de licență, master și doctorat. Pentru licență, studenții pot opta pentru specializările: Asistență Socială; Filosofie; Istorie; Relații Internaționale și Studii Europene; Sociologie; Științe Politice. În cadrul Facultății funcționează 4 programe de master: Dezvoltare regională și intervenție socială; Filosofie aplicată în organizații și mediul de afaceri; Românii în istoria Europei; Securitate națională și euro-atlantică. Studiile doctorale sunt organizate în domeniile Istorie, Sociologie, Știința Sportului și Educația Fizică.

Viziunea care ghidează în acest moment Facultatea de Științe Sociale se bazează pe profesionalism, corectitudine, transparență, cooperare instituțională națională și internațională.
Studenții Facultății de Științe Sociale beneficiază de o pregătire foarte aplicată, de posibilitatea de a studia, prin programul ERASMUS+, la o universitate din Europa, din Italia, Franța, Spania, Grecia, Polonia, Portugalia etc. și de asista la cursuri interactive, susținute de titularii Facultății, dar și de specialiști din alte țări, în cadrul conferințelor sau a mobilităților internaționale ERASMUS+.
Toți absolvenții Facultății de Științe Sociale pot lucra sau lucrează în învățământul preuniversitar, în domeniile comunicării și cercetării științifice.

Printre partenerii de practică studențească și cercetare științifică ai Facultății de Științe Sociale se numără: Muzeul Olteniei, Șantierul arheologic Sucidava-Celei, Corabia, jud. Olt, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor”, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, Arhivele Naționale din România, Serviciul Județean Dolj (istorie); Consiliul Județean Dolj, Parlamentul României, CEPOS: Centrul de Studii Politice Post-Comuniste (științe politice); DGSASPC (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj), Asociația „Vasiliada” Craiova (asistență socială); Penitenciarul de Maximă Securitate Craiova, Institutul Social Oltenia, Direcția Regională de Statistică-Dolj (sociologie); Ministerul Fondurilor Europene, Institutul European (RISE); Institutul de Filosofie al Academiei Române (filosofie).

 

Date de contact

Contact

Facultatea de Ştiinţe Sociale, Str. A. I. Cuza, Nr. 13
Craiova, Dolj, România, Cod poștal: 200585

Tel: (0351) 403.149
Fax: (0351) 403.140
E-mail: secretariat.fss@ucv.ro

Facebook: Facultatea de Științe Sociale

Secretariat

Program de lucru cu studenţii şi publicul:

Secretar Şef: LUNI-JOI orele 9-11 şi 13-15

Secretariat Licenţă şi Master: LUNI-JOI orele 9-11 şi 14-15