Istoric

mec4

Facultatea de Științe Sociale este o facultate de tradiție a Universității din Craiova, primele specializări ale acesteia luând ființă în urmă cu peste 50 de ani.

În anul 1959 a luat ființă la Craiova Institutul Pedagogic de trei ani, în cadrul căruia va funcționa ca facultate independentă, din anul 1961, Facultatea de Istorie și Geografie, cu o durată de școlarizare de trei ani.

Conform Hotărârii Consiliului de Miniștri 894 din 27 august 1965, Universitatea din Craiova va uni într-o singură structură administrativă institutele existente.

În articolul II se arată că Institutul Pedagogic de trei ani va funcționa, începând cu anul universitar 1966-1967, în cadrul Universității din Craiova, cu două facultăți: Istorie-Geografie și Științele Naturale.001

În temeiul Decretului Prezidențial din 1974, fosta Facultate de Istorie și Geografie, cu durata de trei ani, a trecut ca secție de Istorie-Geografie, cu durata de patru ani, în cadrul Facultății de Filologie și Istorie.

Începând cu anul universitar 1974-1975, în conformitate cu Decretul Consiliului de Stat, publicat în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 81 din 1974, profilul Facultății de Filologie-Istorie avea urmatoarea structură: secția Română-O limbă straină, secția Franceză și secția Istorie-Geografie.

După 1990, ca urmare a schimbărilor structurale din societatea românească, vor reapărea modificări și în cadrul învățământului. Astfel în cadrul Universității din Craiova, vor funcționa, printre altele și Facultatea de Litere și Istorie și Facultatea de Științele Naturii.

În cadrul Facultății de Litere și Istorie va fi înființată secția de Istorie-Limbă și Literatură străină, iar, din anul 1997, secția Istorie.

În toamna anului 1999, în cadrul Consiliului Profesoral al Facultății s-a decis scindarea acesteia în două noi facultăți: Facultatea de Litere și Facultatea de Istorie, Filosofie și Geografie.

Drept urmare, la 4 noiembrie 1999, Senatul Universității din Craiova a hotărât să se ceară aprobarea Ministerului Educației Naționale pentru această reorganizare.

La 8 februarie 2000 a apărut în Monitorul Oficial, nr. 58, Hotărârea Guvernului României nr. 85, privind înființarea unor noi facultăți în cadrul Universității din Craiova. Astfel, au luat ființă: Facultatea de Litere și Facultatea de Istorie, Filosofie și Geografie.

În anul 2008 Consiliul Facultății de Istorie, Filosofie și Geografie a decis schimbarea numelui facultății în Facultatea de Științe Sociale.

După mai multe modificări structurale survenite în perioada 2012-2014, începând cu anul universitar 2015-2016 a fost reînființată Facultatea de Științe Sociale în structura sa actuală.

Despre noi

Facultatea de Științe Sociale oferă studii superioare de licență, master și doctorat. Pentru licență, studenții pot opta pentru specializările: Asistență Socială; Filosofie; Istorie; Relații Internaționale și Studii Europene; Sociologie; Științe Politice. În cadrul Facultății funcționează 4 programe de master: Dezvoltare regională și intervenție socială; Filosofie aplicată în organizații și mediul de afaceri; Românii în istoria Europei; Securitate națională și euro-atlantică. Studiile doctorale sunt organizate în domeniile Istorie, Sociologie, Știința Sportului și Educația Fizică.

Viziunea care ghidează în acest moment Facultatea de Științe Sociale se bazează pe profesionalism, corectitudine, transparență, cooperare instituțională națională și internațională.
Studenții Facultății de Științe Sociale beneficiază de o pregătire foarte aplicată, de posibilitatea de a studia, prin programul ERASMUS+, la o universitate din Europa, din Italia, Franța, Spania, Grecia, Polonia, Portugalia etc. și de asista la cursuri interactive, susținute de titularii Facultății, dar și de specialiști din alte țări, în cadrul conferințelor sau a mobilităților internaționale ERASMUS+.
Toți absolvenții Facultății de Științe Sociale pot lucra sau lucrează în învățământul preuniversitar, în domeniile comunicării și cercetării științifice.

Printre partenerii de practică studențească și cercetare științifică ai Facultății de Științe Sociale se numără: Muzeul Olteniei, Șantierul arheologic Sucidava-Celei, Corabia, jud. Olt, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor”, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, Arhivele Naționale din România, Serviciul Județean Dolj (istorie); Consiliul Județean Dolj, Parlamentul României, CEPOS: Centrul de Studii Politice Post-Comuniste (științe politice); DGSASPC (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj), Asociația „Vasiliada” Craiova (asistență socială); Penitenciarul de Maximă Securitate Craiova, Institutul Social Oltenia, Direcția Regională de Statistică-Dolj (sociologie); Ministerul Fondurilor Europene, Institutul European (RISE); Institutul de Filosofie al Academiei Române (filosofie).

 

Date de contact

Contact

Facultatea de Ştiinţe Sociale, Str. A. I. Cuza, Nr. 13
Craiova, Dolj, România, Cod poștal: 200585

Tel: (0351) 403.149
Fax: (0351) 403.140
E-mail: secretariat.fss@ucv.ro

Facebook: Facultatea de Științe Sociale

Secretariat

Program de lucru cu studenţii şi publicul:

Secretar Şef: LUNI-JOI orele 12:00-14:00

Secretariat Licenţă şi Master: LUNI-JOI orele 12:00- 14:00

VINERI nu se lucrează cu publicul