Programul de studii universitare de masterat Securitate Națională și Euro-Atlantică din cadrul Domeniului de studii universitare de masterat Științe Politice gestionat de Departamentul de Istorie, Științe Politice, Relații Internaționale (ISPRI) din cadrul Facultății de Științe Sociale este o structură academică integrată organic în structura UCV care beneficiază de sprijin constant – material, logistic și financiar – al Senatului, al conducerii Universității și de colaborarea cu celelalte facultăți, cu departamentele instituției reprezentanți ai studenților și angajatorilor. Masterul Securitate Națională și Euro-Atlantică oferă un set de cunoștințe, instrumente și mecanisme de cunoaștere și analiză a spațiului de securitate și apărare național și euro-atlantic în conformitate cu cerințele educaționale identificate pe piața muncii apte să răspunde provocărilor mediului internațional contemporan. Curricula masterului este interdisciplinară, concepută să răspundă așteptărilor absolvenților din domeniul științelor politice, relații internaționale, studii europene, studii de securitate, drept, comunicare, sociologie, relații publice etc. Facultatea de Științe Sociale realizează consultări periodice, cu reprezentanți ai mediului academic inclusiv studenți, ai mediului socio-economic și cultural-artistic și ai pieței muncii, în cadrul unor întâlniri oficiale consemnate prin procese verbale, minute etc încheiate cu reprezentanți ai mediului academic, centre cercetare în domeniu, institute de cercetare.

Crearea si dezvoltarea disponibilităților practice necesare viitorilor specialisti în sistemul securității naționale si euro-atlantice 
Competenţele scontate ale absolvenţilor sunt riguros definite şi corespund calificării declarate. Domeniul/ programul de studii urmăreşte formarea următoarelor competenţe profesionale și transversale și sunt aduse la cunoștința candidaților și a beneficiarilor interni și externi.
a. Competențe profesionale: Managementul si expertiza cunostintelor teoretice si practice in domeniul asigurarii securitatii/ Consultanta si consiliere in domeniul negocierii si medierii / Managementul crizelor si solutionarea conflictelor / Managementul comunicarii organizationale si metodologia elaborarii de studii, strategii si sinteze de securitate si aparare;
b. Competențe transversale: Gestionarea informațiilor și documentelor specifice mediului de securitate și apărare (receptare, prelucrare, stocare și transmitere a instrumentelor informaționale în contextul comunicării; Aplicarea și utilizarea noilor tehnologii și a potențialului informațional în domeniu; Aptitudini de relaționare și lucru în echipa unui proiect profesional și / sau de cercetare în medii diverse.

Specificitatea şi oportunitatea în concordanţă cu Cadrul European al Calificărilor și descrierile din portalul ESCO, cu Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) și cu Standardele specific domeniului de masterat elaborate de ARACIS

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT - 2022/2023

Despre noi

Facultatea de Științe Sociale oferă studii superioare de licență, master și doctorat. Pentru licență, studenții pot opta pentru specializările: Asistență Socială; Filosofie; Istorie; Relații Internaționale și Studii Europene; Sociologie; Științe Politice. În cadrul Facultății funcționează 4 programe de master: Dezvoltare regională și intervenție socială; Filosofie aplicată în organizații și mediul de afaceri; Românii în istoria Europei; Securitate națională și euro-atlantică. Studiile doctorale sunt organizate în domeniile Istorie, Sociologie, Știința Sportului și Educația Fizică.

Viziunea care ghidează în acest moment Facultatea de Științe Sociale se bazează pe profesionalism, corectitudine, transparență, cooperare instituțională națională și internațională.
Studenții Facultății de Științe Sociale beneficiază de o pregătire foarte aplicată, de posibilitatea de a studia, prin programul ERASMUS+, la o universitate din Europa, din Italia, Franța, Spania, Grecia, Polonia, Portugalia etc. și de asista la cursuri interactive, susținute de titularii Facultății, dar și de specialiști din alte țări, în cadrul conferințelor sau a mobilităților internaționale ERASMUS+.
Toți absolvenții Facultății de Științe Sociale pot lucra sau lucrează în învățământul preuniversitar, în domeniile comunicării și cercetării științifice.

Printre partenerii de practică studențească și cercetare științifică ai Facultății de Științe Sociale se numără: Muzeul Olteniei, Șantierul arheologic Sucidava-Celei, Corabia, jud. Olt, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor”, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, Arhivele Naționale din România, Serviciul Județean Dolj (istorie); Consiliul Județean Dolj, Parlamentul României, CEPOS: Centrul de Studii Politice Post-Comuniste (științe politice); DGSASPC (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj), Asociația „Vasiliada” Craiova (asistență socială); Penitenciarul de Maximă Securitate Craiova, Institutul Social Oltenia, Direcția Regională de Statistică-Dolj (sociologie); Ministerul Fondurilor Europene, Institutul European (RISE); Institutul de Filosofie al Academiei Române (filosofie).

 

Date de contact

Contact

Facultatea de Ştiinţe Sociale, Str. A. I. Cuza, Nr. 13
Craiova, Dolj, România, Cod poștal: 200585

Tel: (0351) 403.149
Fax: (0351) 403.140
E-mail: secretariat.fss@ucv.ro

Facebook: Facultatea de Științe Sociale

Secretariat

Program de lucru cu studenţii şi publicul:

Secretar Şef: LUNI-JOI orele 12:00-14:00

Secretariat Licenţă şi Master: LUNI-JOI orele 12:00- 14:00

VINERI nu se lucrează cu publicul