Tema prelegerii publice pentru ocuparea postului de lector, poziția 17 din Statul de funcții al Departamentului de Sociologie, Filosofie și Asistență Socială, Facultatea de Științe Sociale, Universitatea din Craiova, este următoarea:

„Credințe, valori, atitudini și comportamente religioase în România”.

La masterele Facultății de Științe Sociale, lucrările de disertație vor fi susținute pe 5 iulie 2019, după cum urmează: 

Securitate națională și euro-atlantică, sala 443D, ora 08:00;

Românii în istoria Europei, sala 328, ora 09:00.

Filosofie aplicată în organizații și mediul de afaceri, sala 326, ora 09:00; 

Dezvoltare comunitară și integrare europeană, sala 326, ora 09:00; 

 

3 iulie 2019

Susținerea lucrării de licență pentru Specializările: 

  • Istorie, sala 328, ora 09:00; 
  • Științe politice, sala 443D, ora 08:00;
  • Relații Internaționale și Studii Europene, sala 154, ora 10:00
  • Filosofie, sala 465, ora 09:00
  • Sociologie, sala 326, ora 13:00

 

4 iulie 2019

  • Asistență socială, sala 326, ora 09.00

 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR DE LICENȚĂ – SESIUNEA IULIE 2019

 PROBA SCRISĂ SE VA DESFĂȘURA DUPĂ CUM URMEAZĂ:

• SPECIALIZAREA ISTORIE (1 IULIE 2019) - SALA 443 D, ORELE 9.00-12.00
• SPECIALIZAREA ȘTIINȚE POLITICE (1 IULIE 2019) - SALA 443 D, ORELE 9.00-12.00
• SPECIALIZAREA RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE (1 IULIE 2019) - SALA 464 B, ORELE 9.00-12.00
• SPECIALIZAREA SOCIOLOGIE (1 IULIE 2019) - SALA 270, ORELE 9.00-12.00
• SPECIALIZAREA FILOSOFIE (1 IULIE 2019) - SALA 328, ORELE 9.00-12.00
• SPECIALIZAREA ASISTENȚĂ SOCIALĂ (2 IULIE 2019) - SALA 443 D, ORELE 9.00-12.00

Consiliul Facultății de Științe Sociale din data de 14 iunie 2019 a aprobat o sesiune de reexaminări pentru studenții din anii terminali (anul III Licență și anul II Master) în perioada 19-21 iunie 2019.
Cererile trebuie să aibă acordul profesorului titular și se depun la secretariatul Facultății, camera 411, inclusiv pe data de 18 iunie 2019 (17 iunie este zi liberă). Cererile se vor depune însoțite și de chitanța plății sumei de 100 de lei/examen reexaminare. Se pot susține maxim 3 reexaminări/student. Studenții care nu s-au prezentat în sesiunea de restanțe, pot participa la examenele de reexaminare numai dacă au existat motive întemeiate pentru absența lor în sesiunea de restanțe.

Subcategories

Despre noi

Facultatea de Științe Sociale oferă studii superioare de licență, master și doctorat. Pentru licență, studenții pot opta pentru specializările: Asistență Socială; Filosofie; Istorie; Relații Internaționale și Studii Europene; Sociologie; Științe Politice. În cadrul Facultății funcționează 4 programe de master: Dezvoltare regională și intervenție socială; Filosofie aplicată în organizații și mediul de afaceri; Românii în istoria Europei; Securitate națională și euro-atlantică. Studiile doctorale sunt organizate în domeniile Istorie, Sociologie, Știința Sportului și Educația Fizică.

Viziunea care ghidează în acest moment Facultatea de Științe Sociale se bazează pe profesionalism, corectitudine, transparență, cooperare instituțională națională și internațională.
Studenții Facultății de Științe Sociale beneficiază de o pregătire foarte aplicată, de posibilitatea de a studia, prin programul ERASMUS+, la o universitate din Europa, din Italia, Franța, Spania, Grecia, Polonia, Portugalia etc. și de asista la cursuri interactive, susținute de titularii Facultății, dar și de specialiști din alte țări, în cadrul conferințelor sau a mobilităților internaționale ERASMUS+.
Toți absolvenții Facultății de Științe Sociale pot lucra sau lucrează în învățământul preuniversitar, în domeniile comunicării și cercetării științifice.

Printre partenerii de practică studențească și cercetare științifică ai Facultății de Științe Sociale se numără: Muzeul Olteniei, Șantierul arheologic Sucidava-Celei, Corabia, jud. Olt, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor”, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, Arhivele Naționale din România, Serviciul Județean Dolj (istorie); Consiliul Județean Dolj, Parlamentul României, CEPOS: Centrul de Studii Politice Post-Comuniste (științe politice); DGSASPC (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj), Asociația „Vasiliada” Craiova (asistență socială); Penitenciarul de Maximă Securitate Craiova, Institutul Social Oltenia, Direcția Regională de Statistică-Dolj (sociologie); Ministerul Fondurilor Europene, Institutul European (RISE); Institutul de Filosofie al Academiei Române (filosofie).

 

Date de contact

Contact

Facultatea de Ştiinţe Sociale, Str. A. I. Cuza, Nr. 13
Craiova, Dolj, România, Cod poștal: 200585

Tel: (0351) 403.149
Fax: (0351) 403.140
E-mail: secretariat.fss@ucv.ro

Facebook: Facultatea de Științe Sociale

Secretariat

Program de lucru cu studenţii şi publicul:

Secretar Şef: LUNI-JOI orele 12:00-14:00

Secretariat Licenţă şi Master: LUNI-JOI orele 12:00- 14:00

VINERI nu se lucrează cu publicul