CALENDARUL ÎNSCRIERII
ÎN EXAMENUL DE DISERTAȚIE IULIE 2020

- Termenul de predare a Lucrărilor de Disertație către profesorii coordonatori este 17 iunie 2020.
- Documentele de înscriere la Examenul de disertație:
       •Cererea de înscriere;
       •Lucrarea elaborată, în format PDF;
       •Referatul de apreciere asupra lucrării de disertație întocmit de către profesorul coordonator;
       •Declarația pe propria răspundere privind originalitatea lucrării;
vor fi trimise pe adresa de e-mail a facultății: secretariat.fss@ucv.ro până la data de 22 iunie 2020.

 

 

Menționăm că Lucrările de disertație în format tipărit și legate, însoțite de documentele de înscriere la Examenul de licență/disertație (care au fost trimise în format electronic pe adresa secretariat.fss@ucv.ro ) în original, se vor depune la secretariatul facultății la o dată care va fi anunțată ulterior pe site-ul facultății.

CONDUCEREA

CALENDARUL ÎNSCRIERII PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ IUNIE - IULIE 2020

- Termenul de predare a Lucrărilor de licență către profesorii coordonatori este 14 iunie 2020.
- Documentele de înscriere la Examenul de licență:
         • Cererea de înscriere;
         • Lucrarea elaborată, în format PDF;
         •Referatul de apreciere asupra lucrării de licență întocmit de către profesorul coordonator;
        • Declarația pe propria răspundere privind originalitatea lucrării;
vor fi trimise pe adresa de e-mail a facultății: secretariat.fss@ucv.ro până la data de 19 iunie 2020.

 

Menționăm că Lucrările de licență în format tipărit și legate, însoțite de documentele de înscriere la Examenul de licență/disertație (care au fost trimise în format electronic pe adresa secretariat.fss@ucv.ro ) în original, se vor depune la secretariatul facultății la o dată care va fi anunțată ulterior pe site-ul facultății.

CONDUCEREA

În vederea reînmatriculării studenților care au fost exmatriculați pentru neplata taxelor de școlarizare, în anul universitar 2019-2020, studenții vor transmite pe e-mail cererea de reînmatriculare la secretariatul facultății unde au fost înmatriculați anterior, la adresa : secretariat.fss@ucv.ro

Cererea va fi completată după modelul atașat.

Dupa primirea pe e-mail a cererii aprobate de către facultate (maxim 2 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia la secretariatul facultății), studentul va efectua plata taxei de reînmatriculare (în cuantum de 75 de lei) și a taxei de școlarizare restante prin una din următoarele modalități:

- virament bancar în contul Universității din Craiova, ținând cont de specificațiile următoare:

Titular cont: Universitatea din Craiova
C.I.F. 4553380
IBAN: RO48BRDE170SV46910431700 (RON)
Mențiune: ,,plată taxă școlarizare, taxă reînmatriculare, nume și prenume, CNP, facultate”;

- numerar la Casieria Centrala a Universității din Craiova, str. Libertății nr.19

Studentul va fi reînmatriculat numai după achitarea în integralitate a taxei de școlarizare și a taxei de reînmatriculare.

 

CONDUCEREA,

 

Procedura Facultății de Științe Sociale privind desfășurarea activităților de evaluare on-line pentru semestrul II, al anului universitar 2019-2020, reglementează, în cele mai mici detalii, modul în care vor fi organizate examenele, restanțele din sesiune, precum și examenele de licență și disertație. Procedura poate fi consultată aici.

Metodologia de desfășurare a activităților în sistem on-line, aprobată de Senatul Universității în data de 30.04.2020, reglementează modalitățile de desfășurarea a activităților de predare on-line pentru timpul rămas din semestrul II, precum și cele de evaluare și examinare, în sesiune și pentru examenele de finalizare a studiilor: examen de licență și examen de disertație, an universitar 2019-2020. Toate aceste activități se vor desfășura de la distanță, în sistem on-line. 

LICENȚĂ

- 29 iunie 2020 – prima probă – Istorie, Filosofie, Științe Politice, Sociologie, Relații Internaționale și Studii Europene.
- 30 iunie - 1 iulie 2020 – prima probă – Asistență Socială.
- 1 iulie 2020 – susținerea lucrării de licență - Istorie, Filosofie, Științe Politice, Sociologie, Relații Internaționale și Studii Europene.
- 2-3 iulie 2020 – susținerea lucrării de licență – Asistență Socială.

 

MASTER

- 3 iulie 2020 – susținerea lucrării de disertație (toate cele 4 programe de master).

Subcategories

Despre noi

Facultatea de Științe Sociale oferă studii superioare de licență, master și doctorat. Pentru licență, studenții pot opta pentru specializările: Asistență Socială; Filosofie; Istorie; Relații Internaționale și Studii Europene; Sociologie; Științe Politice. În cadrul Facultății funcționează 4 programe de master: Dezvoltare regională și intervenție socială; Filosofie aplicată în organizații și mediul de afaceri; Românii în istoria Europei; Securitate națională și euro-atlantică. Studiile doctorale sunt organizate în domeniile Istorie, Sociologie, Știința Sportului și Educația Fizică.

Viziunea care ghidează în acest moment Facultatea de Științe Sociale se bazează pe profesionalism, corectitudine, transparență, cooperare instituțională națională și internațională.
Studenții Facultății de Științe Sociale beneficiază de o pregătire foarte aplicată, de posibilitatea de a studia, prin programul ERASMUS+, la o universitate din Europa, din Italia, Franța, Spania, Grecia, Polonia, Portugalia etc. și de asista la cursuri interactive, susținute de titularii Facultății, dar și de specialiști din alte țări, în cadrul conferințelor sau a mobilităților internaționale ERASMUS+.
Toți absolvenții Facultății de Științe Sociale pot lucra sau lucrează în învățământul preuniversitar, în domeniile comunicării și cercetării științifice.

Printre partenerii de practică studențească și cercetare științifică ai Facultății de Științe Sociale se numără: Muzeul Olteniei, Șantierul arheologic Sucidava-Celei, Corabia, jud. Olt, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor”, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, Arhivele Naționale din România, Serviciul Județean Dolj (istorie); Consiliul Județean Dolj, Parlamentul României, CEPOS: Centrul de Studii Politice Post-Comuniste (științe politice); DGSASPC (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj), Asociația „Vasiliada” Craiova (asistență socială); Penitenciarul de Maximă Securitate Craiova, Institutul Social Oltenia, Direcția Regională de Statistică-Dolj (sociologie); Ministerul Fondurilor Europene, Institutul European (RISE); Institutul de Filosofie al Academiei Române (filosofie).

 

Date de contact

Contact

Facultatea de Ştiinţe Sociale, Str. A. I. Cuza, Nr. 13
Craiova, Dolj, România, Cod poștal: 200585

Tel: (0351) 403.149
Fax: (0351) 403.140
E-mail: secretariat.fss@ucv.ro

Facebook: Facultatea de Științe Sociale

Secretariat

Program de lucru cu studenţii şi publicul:

Secretar Şef: LUNI-JOI orele 9-11 şi 13-15

Secretariat Licenţă şi Master: LUNI-JOI orele 9-11 şi 14-15