Facultatea de Științe Sociale anunță deschiderea perioadei de înscriere pentru mobilități ERASMUS+ pentru cadrele didactice proprii și personal al Universității (staff mobility for training/staff mobility for teaching), dosarele putând fi depuse în perioada 29 oct.-07 nov. 2018, la Secretariat. Sunt acceptate candidaturi pentru semestrul II, al anului universitar 2018-2019.

Candidații trebuie să depună un dosar la Secretariat, care să cuprindă: 

- formularul de aplicație ERASMUS+ și

- CV-ul.

 Mai multe detalii privind întreaga procedură sunt disponibile pe site: http://stiintesociale.ucv.ro/erasmus/outgoing-staff/dosarul-de-candidatur%C4%83.html

 Pentru anul universitar 2018-2019, grantul este calculat în funcție de țara de destinație și numărul de zile de mobilitate ce vor fi efectuate, astfel încât să nu avem un grant mai mic

de 800 de euro pentru o mobilitate Erasmus. Din acest punct de vedere, vor fi necesare 5 zile de activitate pentru tarile gazda cu suma pe zi de 160 sau 180 euro, respectiv 6 zile de mobilitate pentru tarile gazda cu suma pe zi de 140 euo.  

În perioada 29 octombrie-07 noiembrie 2018 (pana la ora 12.00), studenții (anii II si III), masteranzii și doctoranzii Facultății de Științe Sociale se pot înscrie pentru câștigarea unei burse de mobilitate ERASMUS+, pentru anul universitar 2018-2019, semestrul II. Puteți alege orice Universitate dintre cele cu care avem stabilite parteneriate ERASMUS+, din: Bulgaria (Sofia, Veliko Tarnova), Cehia (Praga, Brno), Franța (Dijon, Lille, Lyon), Grecia (Salonic), Italia (Roma, Torino, Milano, Florența etc.), Polonia (Varșovia, Torun), Portugalia (Lisabona), Spania (Madrid, Salamanca) și Turcia (Istanbul ș.a). Lista completă a posibilelor destinații de studiu în Europa este disponibilă aici.


Puteți aplica pentru unul dintre cele două tipuri de mobilități: mobilitate pentru studiu, cu o bursă lunară de 500 euro și mobilitate pentru plasament, unde bursa este de 700 euro pe lună. Studenţii beneficiari de bursă socială vor primi, în plus, 200 de euro pe lună, în cazul în care aleg mobilitatea pentru studiu.

 

Dosarele de înscriere se depun la secretariatul Facultății de Științe Sociale, biroul 411, în perioada amintită. Dosarul trebuie să cuprindă:

  • Cererea de participare la selecție, redactată după acest model;
  • Curriculum Vitae în limba străină în care se vor desfăşura studiile în Universitatea de destinație a mobilității ERASMUS+;
  • Foaia matricolă (se eliberează, înainte de depunerea dosarului, de către Secretariat);
  • Scrisoare de motivaţie în limba străină în care se vor desfăşura studiile;
  • Document privind competența lingvistică (diplomă de bacalaureat, Cambridge, atestat eliberat de MEN, Universitate etc. – dacă există). Nivelul de competență lingvistică va fi verificat oricum printr-un test, pe care cei înscriși vor trebui să-l susțină în cadrul Universității din Craiova, imediat după perioada de înscriere.
  • Examenul pentru limba spaniola, 07 noiembrie 2018, ora 12.00, sala 337B (examinator lect. univ. dr. Oana Duta); examenul pentru limba franceza se va desfasura in data de 07 noiembrie 2018 (examinator lect. univ. dr. Mihaela Chiritescu), incepand cu ora 12.00, sala 334; examenul pentru limba engleza se va desfasura in data de 08 noiembrie 2018, ora 12.00, sala 464A (examinator lect. univ. dr. Adi Schwarz). 

 

Pentru a vă oferi mai multe detalii și informații despre ce înseamnă experiența ERASMUS+ și care sunt oportunitățile oferite de aceasta, vă așteptăm la o sesiune de informare, joi, 01 noiembrie 2018, ora 12.00, sala 464 A, care este organizată de către coordonatorul ERASMUS al Facultății, lect. univ. dr. Constantin Crăițoiu. Vor fi invitați să participe și să împărtășească din experiența lor studenți ai Facultății, care au beneficiat deja de mobilități ERASMUS+. O să încercăm, totodată, să intrăm în direct cu studenți aflați în mobilitate chiar în acest moment.

Cât privește toți pașii necesari pentru a realiza o mobilitate de studiu ERASMUS+, aceștia sunt descriși aici și pot fi accesați, în același timp, pe pagina web a Facultății, la rubrica ERASMUS/Outgoing Students/Dosarul de candidatură.

Oportunitățile mobilităților ERASMUS sunt nenumărate și pot fi observate pe site-ul Facultății, la rubrica Oportunitățile Erasmus+ sau în cadrul unor dezbateri publice, cum a fost cea organizată de către Radio RFI, accesibilă aici.

 

Inscrie-te! Mobilitatea ERASMUS+ te va schimba în bine!

Facultatea de Ştiinţe Sociale a Universităţii din Craiova organizează în perioada 29 octombrie - 2 noiembrie 2018 cursurile Şcolii de vară „Gheorghe Brătianu” pentru studenţii şi masteranzii de la specializările: Istorie şi Românii în istoria Europei. Programul va cuprinde prelegeri susţinute la sala 444 a Universităţii din Craiova (sediul central), vizite la un monument istoric şi la secţia de Istorie a Muzeului Olteniei Craiova, precum şi proiecţia de filme istorice.

 

PROGRAM

LUNI, 29 OCTOMBRIE 2018, SALA 444
10.00-10.15 – Deschiderea oficială
10.15-11.00 – Prelegere: Politică şi politicieni la Craiova în primii ani după Marea Unire (lect.univ.dr. Mihai GHIŢULESCU)
11.15-12.00 – Masă – Cantina Universităţii din sediul central
12.15-14.30 – Proiecţie film istoric; dezbateri
14.45-15.30 – Masă – Cantina Universităţii din sediul central

MARŢI, 30 OCTOMBRIE 2018, SALA 444
10.00-11.00 – Prelegere: Oraşul medieval şi biserica – Craiova şi biserica „Sf. Dumitru” (lect.univ.dr. Liviu Marius ILIE)
11.15-12.00 – Masă – Cantina Universităţii din sediul central
12.30-14.30 – vizită la Biserica domnească „Sf. Dumitru” din Craiova
14.45-15.30 – Masă – Cantina Universităţii din sediul central

MIERCURI, 31 OCTOMBRIE 2018, SALA 444
10.00-11.00 – Prelegere: Contribuţia judeţului Dolj la realizarea României Mari – Consideraţii pe marginea unor documente inedite (cercetător ştiinţific III dr. Gabriel CROITORU, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” Craiova)
11.15-12.00 – Masă – Cantina Universităţii din sediul central
12.30-14.30 – vizită la Muzeul Olteniei Craiova, secţia de Istorie
14.45-15.30 – Masă – Cantina Universităţii din sediul central

JOI, 1 NOIEMBRIE 2018, SALA 444
10.00-11.00 – Prelegere: Elita politică şi înfăptuirea Marii Uniri (prof.univ.dr. Sorin Liviu DAMEAN)
11.15-12.00 – Masă – Cantina Universităţii din sediul central
12.15-14.30 – Proiecţie film istoric; dezbateri
14.45-15.30 – Masă – Cantina Universităţii din sediul central

VINERI, 2 NOIEMBRIE 2018, SALA 444
10.00-11.00 – Prelegere: Pagini de istorie locală antică (conf.univ.dr. Lucian AMON)
11.15-12.00 – Masă – Cantina Universităţii din sediul central
12.15-14.30 – Concluzii şi înmânarea diplomelor de participare

ANUNŢ PRIVIND ACORDAREA BURSELOR SOCIALE ȘI A AJUTOARELOR SOCIALE OCAZIONALE
PE SEMESTRUL I, ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

Dosarele pentru bursele sociale trebuie depuse în perioada 22 octombrie – 30 octombrie 2018, la Secretariat. Dosarele se vor depune personal, cu actele complete.

Alături de documentele personale, descrise în rândurile de mai jos, în dosar trebuie depuse următoarele:

- Cerere de acordare a bursei sociale;

- Declarația pe propria răspundere privind veniturile proprii;

- Declarația de venituri.

 

1.Bursele sociale se acordă, la cerere, pe durata unui semestru, studenţilor de la învăţământul de zi (licenţă şi master), şcolarizaţi în regim bugetat, care se încadrează într-una din următoarele categorii:

a) Studenţii orfani de unul sau de ambii părinţi, respectiv pentru care s-a dispus măsura plasamentului familial, cei proveniţi din casele de copii, care nu realizează venituri peste salariul minim net pe economie de 1162 lei/luna (pentru lunile iulie, august și septembrie 2018) și nu au mai mult de 2 restanțe;
• studenţii orfani de unul sau ambii părinți vor depune următoarele acte:
- cerere ;
- copie a buletinului/ cărţii de identitate;
- copii ale certificatelor de deces ale părinţilor;
- documente justificative privind veniturile proprii, după caz: a) cupoane sau adeverinţa de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş pentru lunile care se iau în considerare;
- adeverința de șomaj;
- adeverinţa de venit net;
- documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale, activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului: terenuri agricole, păduri, etc.)
- adeverinţă elev/student în cazul în care mai există fraţi care urmează cursurile unei instituţii de învăţământ (în adeverință se va specifica dacă elevul primește bursă pentru întregul an calendaristic și cuantumul bursei/ dacă studentul beneficiază de bursă și cuantumul bursei);
- adeverintă de la Primărie cu venitul agricol anual;
- declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai are alte venituri decât cele declarate;
- declarație de venituri tip - de la Secretariat ;
- studenții orfani de un părinte vor depune documentele justificative de venit pentru părintele care îi întreține și frații conform punctului c)
• studenţii proveniţi din casele de copii (centrele de plasament) sau plasament familial vor depune următoarele acte:
1) cerere;
2) copie a buletinului/ cărţii de identitate;
3) adeverinţă din care să rezulte faptul că solicitantul se află în plasament;
4) copie a hotărârii judecătoreşti din care rezultă că solicitantul se află în plasament familial;
5) documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale, după caz: a) cupoane sau adeverinţă pentru alocaţia de plasament; b) adeverinţă de şomaj; c) adeverinţă de venit net, etc.;
6) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu are alte venituri decât cele declarate;
7) declarație de venituri tip – de la secretariat.

b) Studenţii bolnavi cronic care nu au mai mult de 2 restanțe Acte necesare:
1) cerere ;
2) copie a buletinului/ cărţii de identitate;
3) certificat medical eliberat de un medicul specialist (altul decat medicul de familie) sau Certificat de încadrare în grad de handicap permanent grav sau accentuat. În certificatul medical se va prezenta tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul. De asemenea în certificatul medical prezentat de student se va menţiona in mod obligatoriu încadrarea diagnosticului in următoarele categoriile de boli: T.B.C. (se află în evidenţa unităţilor medicale), diabet, boli maligne, sindrom de malabsorţie grav, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie, etc.), surditate, fibroză chistică, bolnavi SIDA sau infestați cu virusul HIV,handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular acut. Documentele medicale vor fi vizate de către policlinica studenţească.

c) Studenţii integralişti, a căror familie nu a realizat în ultimele 3 luni, de la momentul depunerii cererii, un venit net mediu lunar pe membru de familie mai mare decât salariul minim net pe economie de 1162 lei/lună (pentru lunile iulie, august și septembrie 2018); Acte necesare:
1) Cerere;
2) copii carte identitate a studentului și a membrilor familiei;
3) documente justificative privind veniturile membrilor familiei studentului (adeverinţe de salariu, sau după caz, taloane de pensie, şomaj,ajutor de integrare profesională sau alocație de sprijin, ajutor social, alte indemnizații sau alte forme de sprijin social) din care să rezulte veniturile nete realizate pe lunile iulie, august și septembrie 2018;
4) declarație notarială pentru fiecare membru al familiei care nu realizează venituri (cu vârsta peste 18 ani).
5) declaraţie de venituri tip, din care să rezulte veniturile nete realizate de familia studentului, indiferent de natura acestora;
6) adeverință de la Primărie cu venitul agricol anual;
7) pentru familiile cu mai mulţi copii în întreţinere se vor prezenta adeverinţele de elev sau student ale acestora, iar în cazurile copiilor preşcolari copie după certificatul de naştere (în adeverință se va specifica dacă elevul primește bursă pentru întregul an calendaristic și cuantumul bursei/ dacă studentul beneficiază de bursă și cuantumul bursei) ;
8) taloane alocații de stat pentru copii pe lunile menționate;
9) copie după hotărârea de divorț;
10) adeverințe privind cuantumul pensiei alimentare pentru student și frații acestuia;
11) anchetă socială de la Primărie pentru studenții ale căror familii nu realizează venituri și în cazul în care părintii lucrează sau domiciliază în străinătate. Pentru situația în care comisia de evaluarea a cererii constată că există suspiciuni rezonabile referitoare la situația socioeconomică a familiei studentului poate solicita raportul de ancheta socială.
12) copie după certificatul de căsătorie, dacă este cazul;
13) declarație pe propria răspundere a studentului din care să reiasă că nu are alte venituri decât cele declarate;
Pentru studentii cu vârsta până în 26 de ani, determinarea venitului net al familiei se realizează luând în calcul veniturile părinților și ale copiilor aflați în întreținerea lor, respectiv al membrilor familiei aflate în grija studentului: soție, copii dacă este cazul.
Pentru studenții cu vârsta între 26-35 ani, venitul net pe membru de familie se va calcula ținând cont de veniturile studentului și ale persoanelor pe care le are în grijă, precum copii, soție, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

2. Pot beneficia de bursă socială din alocațiile bugetare şi studenţii de la cursurile de zi cu taxă, conform Legii 441/2001 art.7 alin.1, numai dacă dovedesc cu acte că sunt orfani de ambii părinţi sau provin din casele de copii sau plasament familial.

PENTRU OBȚINEREA BURSEI PENTRU AJUTORUL SOCIAL OCAZIONAL PENTRU ÎMBRĂCĂMINTE ȘI ÎNCĂLȚĂMINTE STUDENȚII VOR DEPUNE ACELEASI DOCUMENTE CA LA PUNCTUL c)
STUDENȚII BENEFICIARI DE BURSĂ SOCIALĂ POT PRIMI ȘI BURSĂ DIN ALTĂ CATEGORIE (merit/ performanță și specială).

  • Dosarele pentru acordarea bursei sociale/bursa de ajutor ocazional se depun la facultate până la data de 30 octombrie a.c.
  • Dosarele pentru acordarea bursei de performanță se depun la secretariat Prorectorat, camera 430, până la data de 7 noiembrie a.c., după ce în prealabil au obținut de la facultate avizul decanatului pe cererea studentului și semnătura si stampila pe extrasul situației scolare.

 

Deschiderea festivă a noului an universitar, 2018-2019

 

Festivitatea de deschidere a anului universitar 2018-2019 va avea loc pe data de 1 octombrie 2018, ora 13.00, la sala 443D. Dragi profesori, dragi studenți, vă așteptăm și vă urăm de pe acum să aveți parte de un an universitar bun!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subcategories

Despre noi

Facultatea de Științe Sociale oferă studii superioare de licență, master și doctorat. Pentru licență, studenții pot opta pentru specializările: Asistență Socială; Filosofie; Istorie; Relații Internaționale și Studii Europene; Sociologie; Științe Politice. În cadrul Facultății funcționează 4 programe de master: Dezvoltare regională și intervenție socială; Filosofie aplicată în organizații și mediul de afaceri; Românii în istoria Europei; Securitate națională și euro-atlantică. Studiile doctorale sunt organizate în domeniile Istorie, Sociologie, Știința Sportului și Educația Fizică.

Viziunea care ghidează în acest moment Facultatea de Științe Sociale se bazează pe profesionalism, corectitudine, transparență, cooperare instituțională națională și internațională.
Studenții Facultății de Științe Sociale beneficiază de o pregătire foarte aplicată, de posibilitatea de a studia, prin programul ERASMUS+, la o universitate din Europa, din Italia, Franța, Spania, Grecia, Polonia, Portugalia etc. și de asista la cursuri interactive, susținute de titularii Facultății, dar și de specialiști din alte țări, în cadrul conferințelor sau a mobilităților internaționale ERASMUS+.
Toți absolvenții Facultății de Științe Sociale pot lucra sau lucrează în învățământul preuniversitar, în domeniile comunicării și cercetării științifice.

Printre partenerii de practică studențească și cercetare științifică ai Facultății de Științe Sociale se numără: Muzeul Olteniei, Șantierul arheologic Sucidava-Celei, Corabia, jud. Olt, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor”, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, Arhivele Naționale din România, Serviciul Județean Dolj (istorie); Consiliul Județean Dolj, Parlamentul României, CEPOS: Centrul de Studii Politice Post-Comuniste (științe politice); DGSASPC (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj), Asociația „Vasiliada” Craiova (asistență socială); Penitenciarul de Maximă Securitate Craiova, Institutul Social Oltenia, Direcția Regională de Statistică-Dolj (sociologie); Ministerul Fondurilor Europene, Institutul European (RISE); Institutul de Filosofie al Academiei Române (filosofie).

 

Date de contact

Contact

Facultatea de Ştiinţe Sociale, Str. A. I. Cuza, Nr. 13
Craiova, Dolj, România, Cod poștal: 200585

Tel: (0351) 403.149
Fax: (0351) 403.140
E-mail: secretariat.fss@ucv.ro

Facebook: Facultatea de Științe Sociale

Secretariat

Program de lucru cu studenţii şi publicul:

Secretar Şef: LUNI-JOI orele 9-11 şi 13-15

Secretariat Licenţă şi Master: LUNI-JOI orele 9-11 şi 14-15