Precizările Universității din Craiova în legătură cu protejarea datelor cu caracter personal în timpul activităților on-line pot fi studiate aici

Procedura Facultății de Științe Sociale privind desfășurarea activităților de evaluare on-line pentru semestrul II, al anului universitar 2019-2020, reglementează, în cele mai mici detalii, modul în care vor fi organizate examenele, restanțele din sesiune, precum și examenele de licență și disertație. Procedura poate fi consultată aici.

Metodologia de desfășurare a activităților în sistem on-line, aprobată de Senatul Universității în data de 30.04.2020, reglementează modalitățile de desfășurarea a activităților de predare on-line pentru timpul rămas din semestrul II, precum și cele de evaluare și examinare, în sesiune și pentru examenele de finalizare a studiilor: examen de licență și examen de disertație, an universitar 2019-2020. Toate aceste activități se vor desfășura de la distanță, în sistem on-line. 

In baza Hotararii Consiliului de Administratie al Universitatii din Craiova din data de 12.03.2020 cu privire la măsurile de prevenire și monitorizare a riscurilor privind COVID-19 (Coronavirus) în UCv,
1. In perioada 13.03-31.03.2020, prin casieria centrala a Universitatii din Craiova, nu se mai incaseaza taxe in numerar ( taxe de scolarizare, taxe camin, chirii, diverse taxe). Acestea se pot plati prin virament bancar, in contul Universitatii din Craiova, IBAN: RO48BRDE170SV46910431700 CIF: 4553380, sau in numerar la casierie, fara penalitati, incepand cu data de 01.04.2020, dar nu mai tarziu de 15.04.2020.

2. Bursele aferente lunii martie 2020 se vor plati doar prin virament bancar, ( pentru studentii detinatori de carduri).
Pentru studentii beneficiari de burse, care nu au adus extras de cont si care pana la aceasta data au ridicat bursa in numerar de la casieria centrala, plata acestora se va efectua in numerar dupa data de 01.04.2020, sau prin virament bancar in baza extrasului comunicat on line la adresa de e-mail : mihai.tascovici@gmail.com
Banci acceptate: BCR, ING, BRD, RAIFFEISEN BANK.
In mesaj se va preciza obligatoriu CNP-ul, si facultatea.

 

CONDUCEREA,

 

Lista documentelor necesare pentru acordarea bursei sociale

Condițiile pentru acordarea burselor sociale

Cerere tip pentru acordarea burselor sociale

 

Pentru acordarea burselor sociale, an universtar 2019-2020, sem. II, se va lua în calcul valoarea salariului minin net pe economie, după cum urmează:

 

Salariul minim net pe economie pentru:

  • luna noiembrie 2019 este de 1263 lei.
  • pentru luna decembrie 2019 este de 1263 lei.
  • pentru luna ianuarie 2020 este de 1346 lei

- Alegerile pentru cadrele didactice reprezentante in Senat se vor desfasura la sala 328, pe data de 29.01.2020, in intervalul orar 08.00-20.00;
- Alegerile pentru studentii reprezentanti în Senat se vor desfăsura la sala 418, pe data de 29.01.2020, in intervalul orar 08.00-20.00.

Subcategories

Despre noi

Facultatea de Științe Sociale oferă studii superioare de licență, master și doctorat. Pentru licență, studenții pot opta pentru specializările: Asistență Socială; Filosofie; Istorie; Relații Internaționale și Studii Europene; Sociologie; Științe Politice. În cadrul Facultății funcționează 4 programe de master: Dezvoltare regională și intervenție socială; Filosofie aplicată în organizații și mediul de afaceri; Românii în istoria Europei; Securitate națională și euro-atlantică. Studiile doctorale sunt organizate în domeniile Istorie, Sociologie, Știința Sportului și Educația Fizică.

Viziunea care ghidează în acest moment Facultatea de Științe Sociale se bazează pe profesionalism, corectitudine, transparență, cooperare instituțională națională și internațională.
Studenții Facultății de Științe Sociale beneficiază de o pregătire foarte aplicată, de posibilitatea de a studia, prin programul ERASMUS+, la o universitate din Europa, din Italia, Franța, Spania, Grecia, Polonia, Portugalia etc. și de asista la cursuri interactive, susținute de titularii Facultății, dar și de specialiști din alte țări, în cadrul conferințelor sau a mobilităților internaționale ERASMUS+.
Toți absolvenții Facultății de Științe Sociale pot lucra sau lucrează în învățământul preuniversitar, în domeniile comunicării și cercetării științifice.

Printre partenerii de practică studențească și cercetare științifică ai Facultății de Științe Sociale se numără: Muzeul Olteniei, Șantierul arheologic Sucidava-Celei, Corabia, jud. Olt, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor”, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, Arhivele Naționale din România, Serviciul Județean Dolj (istorie); Consiliul Județean Dolj, Parlamentul României, CEPOS: Centrul de Studii Politice Post-Comuniste (științe politice); DGSASPC (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj), Asociația „Vasiliada” Craiova (asistență socială); Penitenciarul de Maximă Securitate Craiova, Institutul Social Oltenia, Direcția Regională de Statistică-Dolj (sociologie); Ministerul Fondurilor Europene, Institutul European (RISE); Institutul de Filosofie al Academiei Române (filosofie).

 

Date de contact

Contact

Facultatea de Ştiinţe Sociale, Str. A. I. Cuza, Nr. 13
Craiova, Dolj, România, Cod poștal: 200585

Tel: (0351) 403.149
Fax: (0351) 403.140
E-mail: secretariat.fss@ucv.ro

Facebook: Facultatea de Științe Sociale

Secretariat

Program de lucru cu studenţii şi publicul:

Secretar Şef: LUNI-JOI orele 12:00-14:00

Secretariat Licenţă şi Master: LUNI-JOI orele 12:00- 14:00

VINERI nu se lucrează cu publicul