Anul universitar 2020/2021

Semestrul II

Condiții și categorii burse

Regulamentul acordării de burse studențești

Cerere

Anexa IV 

Semestrul I

REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA BURSELOR

CONDIȚII DE ACORDARE

ANEXA 4 

CERERE-TIP BURSĂ SOCIALĂ ȘI DECLARAȚIE

 

Anul universitar 2019-2020

BURSE DE PERFORMANȚĂ

Anunț burse de performanță

Evaluarea activității științifice pentru acordarea bursei de performanță


 

BURSE SOCIALE

* Dosarul pentru acordarea bursei sociale/bursa de ajutor ocazional se depun la Secretariatul Facultății de Științe Sociale, în perioada 22-31 octombrie 2019.

* Pentru calculul bursei sociale/ajutor social ocazional, pentru semestrul I, anul universitar 2019/2020, salariul minim net pe economie este 1263 lei/lună. Pentru calculul mediei veniturilor vor fi luate în

considerare lunile iulie, august și septembrie 2019.

Cerere acordare bursă socială

Lista documentelor depuse pentru bursa socială/bursa de ajutor ocazional


 

Anul universitar 2017-2018, Semestru I:

Anunț burse performanță

Anunț burse sociale

 

Semestrul I 2016-2017

Burse „Forumul Carierei” și „INCESA”

Anunț burse ocazionale

Anunț burse performanță

Anunț burse sociale

Cerere bursă socială

Declarație de venituri burse sociale

 


 

Semestrul I 2015-2016

 

Anunţ burse de ajutor social ocazional

Anunţ privind acordarea burselor sociale

Anunţ privind acordarea burselor de preformanţă

 

 

Calendar susținere examen de disertație 2020

3 iulie 2020 – susținerea lucrării de disertație (toate cele 4 programe de master)

 

CALENDARUL ÎNSCRIERII
ÎN EXAMENUL DE DISERTAȚIE IULIE 2020

- Termenul de predare a Lucrărilor de Disertație către profesorii coordonatori este 17 iunie 2020.
- Documentele de înscriere la Examenul de disertație:
     •Cererea de înscriere;
     •Lucrarea elaborată, în format PDF;
     •Referatul de apreciere asupra lucrării de disertație întocmit de către profesorul coordonator;
     •Declarația pe propria răspundere privind originalitatea lucrării;
vor fi trimise pe adresa de e-mail a facultății: secretariat.fss@ucv.ro până la data de 22 iunie 2020.

 

Menționăm că Lucrările de disertație în format tipărit și legate, însoțite de documentele de înscriere la Examenul de licență/disertație (care au fost trimise în format electronic pe adresa secretariat.fss@ucv.ro ) în original, se vor depune la secretariatul facultății la o dată care va fi anunțată ulterior pe site-ul facultății.

CONDUCEREA

 


Subcategories

Despre noi

Facultatea de Științe Sociale oferă studii superioare de licență, master și doctorat. Pentru licență, studenții pot opta pentru specializările: Asistență Socială; Filosofie; Istorie; Relații Internaționale și Studii Europene; Sociologie; Științe Politice. În cadrul Facultății funcționează 4 programe de master: Dezvoltare regională și intervenție socială; Filosofie aplicată în organizații și mediul de afaceri; Românii în istoria Europei; Securitate națională și euro-atlantică. Studiile doctorale sunt organizate în domeniile Istorie, Sociologie, Știința Sportului și Educația Fizică.

Viziunea care ghidează în acest moment Facultatea de Științe Sociale se bazează pe profesionalism, corectitudine, transparență, cooperare instituțională națională și internațională.
Studenții Facultății de Științe Sociale beneficiază de o pregătire foarte aplicată, de posibilitatea de a studia, prin programul ERASMUS+, la o universitate din Europa, din Italia, Franța, Spania, Grecia, Polonia, Portugalia etc. și de asista la cursuri interactive, susținute de titularii Facultății, dar și de specialiști din alte țări, în cadrul conferințelor sau a mobilităților internaționale ERASMUS+.
Toți absolvenții Facultății de Științe Sociale pot lucra sau lucrează în învățământul preuniversitar, în domeniile comunicării și cercetării științifice.

Printre partenerii de practică studențească și cercetare științifică ai Facultății de Științe Sociale se numără: Muzeul Olteniei, Șantierul arheologic Sucidava-Celei, Corabia, jud. Olt, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor”, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, Arhivele Naționale din România, Serviciul Județean Dolj (istorie); Consiliul Județean Dolj, Parlamentul României, CEPOS: Centrul de Studii Politice Post-Comuniste (științe politice); DGSASPC (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj), Asociația „Vasiliada” Craiova (asistență socială); Penitenciarul de Maximă Securitate Craiova, Institutul Social Oltenia, Direcția Regională de Statistică-Dolj (sociologie); Ministerul Fondurilor Europene, Institutul European (RISE); Institutul de Filosofie al Academiei Române (filosofie).

 

Date de contact

Contact

Facultatea de Ştiinţe Sociale, Str. A. I. Cuza, Nr. 13
Craiova, Dolj, România, Cod poștal: 200585

Tel: (0351) 403.149
Fax: (0351) 403.140
E-mail: secretariat.fss@ucv.ro

Facebook: Facultatea de Științe Sociale

Secretariat

Program de lucru cu studenţii şi publicul:

Secretar Şef: LUNI-JOI orele 9-11 şi 13-15

Secretariat Licenţă şi Master: LUNI-JOI orele 9-11 şi 14-15