SĂLILE PENTRU SUSŢINEREA LUCĂRILOR DE LICENŢĂ SUNT:

464 A - SOCIOLOGIE, începând cu ora 8:00
464 B - ASISTENŢĂ SOCIALĂ, începând cu ora 10:00
328 - ISTORIE, începând cu ora 8:00
366 - FILOSOFIE, începând cu ora 8:00
443D - ŞTIINŢE POLITICE, începând cu ora 8:00
443C - RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE, începând cu ora 8:00

                    Facultatea de Ştiinţe Sociale, Departamentul de Științe Sociale organizează preselecţie pentru acordarea de burse ERASMUS în sem. I şi II an universitar 2016-2017. Preselecţia se va desfăşura în data de 28 martie 2016 şi va consta într-o probă scrisa. Pot participa la preselecţie toţi studenţii interesaţi, nivel licență și master, cu condiţia ca la momentul selecţiei (şi, ulterior, la momentul plecării în mobilitate) să fie integralişti si sa aiba rezultate academice bune pe semestrul anterior. Proba scrisă presupune testarea aptitudinilor studenţilor în domeniul limbii engleze/franceze/ spaniole/italiene şi a cunoştinţelor teoretice din domeniu de studiu (istorie, relații internaționale și studii europene, științe politice, sociologie, filosofie, asistență socială).

Înscrierile se vor desfăşura în perioada 16-24 martie 2016.
Dosarul se depune la Biroul 410 (Prodecanat) la dna Denisa Dragomir.

Calendarul selecţiei ERASMUS+ pentru anul universitar 2016-2017 este următorul:
Depunerea dosarelor de candidatură 16 - 24 martie 2016, interval orar 09.00-12.00
Desfăşurarea selecţiei pentru toate specializările LUNI 28 martie 2016, ORELE 10.00 (pentru toate limbile selectate)
LOCATIA desfasurarii examenului de selectie in data de 28.03.2016 (orele 10.00): sediul central al UCV, sala 443 D

Afişarea rezultatelor la nivel de departament/ facultate:
29-30 martie 2016
Repartizare pe locurile disponibile:
30 - 31 martie 2016

Criterii de eligibilitate:
- să fii student al Universităţii din Craiova;
- să ai rezultate academice bune în semestrul anterior;
- să prezinţi un dosar de candidatură.

Dosarul de candidatură trebuie să cuprindă:
- cererea de participare la selectie (vezi document atasat)
- CV şi scrisoare de motivaţie (redactate în limba în care vei studia la universitatea pentru care aplici);
- Foaia matricolă (situatia scolara) a ultimului semestru de studiu
- Adeverinta de student

Selecția se desfășoară la nivelul Facultatii de Științe Sociale în funcție de numărul de locuri disponibile după cum urmează: Mobilități Eramus ȘTIINȚE SOCIALE in anul universitar 2016- 2017 după cum urmează: Grecia: Salonic; Spania: Madrid; Cehia: Praga și Brno; Turcia: Istanbul; Polonia: Varșovia, Cracovia și Torun (licenţă şi master); Macedonia: Skopje; Italia (Roma, Firenze si Torino); Bulgaria (Sofia si Veliko Trnovo); Franta (Poitiers si Lyon)

Director Departament DSS,
Conf.univ.dr. Constantiu Dinulescu

Decan,
Conf. univ. dr. Ionut Virgil Serban

                                                  

Serviciul de Informatii Externe organizeaza in cadrul Universitatii din Craiova, o prezentare a oportunitatilor de angajare oferite de institutie. A face parte din Serviciul de Informatii Externe implica responsabilitate intr-un mediu dinamic, atractiv si incitant, profesionalism intr-o activitate unica in slujba tarii. 

Joi, 10 decembrie 2015, Sala Albastră, orele 12.00UniversitateaDinCraiova SIE

Subcategories

Despre noi

Facultatea de Științe Sociale oferă studii superioare de licență, master și doctorat. Pentru licență, studenții pot opta pentru specializările: Asistență Socială; Filosofie; Istorie; Relații Internaționale și Studii Europene; Sociologie; Științe Politice. În cadrul Facultății funcționează 4 programe de master: Dezvoltare regională și intervenție socială; Filosofie aplicată în organizații și mediul de afaceri; Românii în istoria Europei; Securitate națională și euro-atlantică. Studiile doctorale sunt organizate în domeniile Istorie, Sociologie, Știința Sportului și Educația Fizică.

Viziunea care ghidează în acest moment Facultatea de Științe Sociale se bazează pe profesionalism, corectitudine, transparență, cooperare instituțională națională și internațională.
Studenții Facultății de Științe Sociale beneficiază de o pregătire foarte aplicată, de posibilitatea de a studia, prin programul ERASMUS+, la o universitate din Europa, din Italia, Franța, Spania, Grecia, Polonia, Portugalia etc. și de asista la cursuri interactive, susținute de titularii Facultății, dar și de specialiști din alte țări, în cadrul conferințelor sau a mobilităților internaționale ERASMUS+.
Toți absolvenții Facultății de Științe Sociale pot lucra sau lucrează în învățământul preuniversitar, în domeniile comunicării și cercetării științifice.

Printre partenerii de practică studențească și cercetare științifică ai Facultății de Științe Sociale se numără: Muzeul Olteniei, Șantierul arheologic Sucidava-Celei, Corabia, jud. Olt, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor”, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, Arhivele Naționale din România, Serviciul Județean Dolj (istorie); Consiliul Județean Dolj, Parlamentul României, CEPOS: Centrul de Studii Politice Post-Comuniste (științe politice); DGSASPC (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj), Asociația „Vasiliada” Craiova (asistență socială); Penitenciarul de Maximă Securitate Craiova, Institutul Social Oltenia, Direcția Regională de Statistică-Dolj (sociologie); Ministerul Fondurilor Europene, Institutul European (RISE); Institutul de Filosofie al Academiei Române (filosofie).

 

Date de contact

Contact

Facultatea de Ştiinţe Sociale, Str. A. I. Cuza, Nr. 13
Craiova, Dolj, România, Cod poștal: 200585

Tel: (0351) 403.149
Fax: (0351) 403.140
E-mail: secretariat.fss@ucv.ro

Facebook: Facultatea de Științe Sociale

Secretariat

Program de lucru cu studenţii şi publicul:

Secretar Şef: LUNI-JOI orele 12:00-14:00

Secretariat Licenţă şi Master: LUNI-JOI orele 12:00- 14:00

VINERI nu se lucrează cu publicul