Tema prelegerii pentru postul de Lector universitar, poziţia 22 din Departamentul de Sociologie, Filosofie şi Asistenţă Socială este: "Neutralitatea epistemologică în context social, economic şi politic".

Proba se va desfăşura în data de 30.01.2017, ora 12.00, sala 464A, Universitatea din Craiova.

 

Dragi studenți și profesori,
Zilele de 23 si 24 ianuarie 2017 sunt considerate libere, cu ocazia sărbătoririi Zilei Unirii Principatelor Române!
Examenele din aceste date trebuie să fie reprogramate. Sesiunea se va relua cu ziua de miercuri, 25 ian. 2017.
Toate cele bune!

Dragi studenți și profesori,

 

Activitatea curentă a Facultății de Științe Sociale se reia, conform structurii anului universitar, de luni, 9 ian. 2017.

 

Vă așteptăm cu drag și vă dorim un An Nou bun și luminat!

Facultatea de Litere şi Facultatea de Stiinte Sociale va invita sa participati la ceremonia de acordare a titlului de DOCTOR HONORIS CAUSA Domnului Prof.univ.dr.h.c.mult. VLADIMIR ILIESCU. Evenimentul va avea loc pe data de 14 decembrie 2016, ora 12.00, la Sala Albastra a Universitatii din Craiova. Va asteptam cu drag!

 

Facultatea de Ştiinţe Sociale din cadrul Universităţii din Craiova organizează Simpozionul ştiinţific intitulat: Fanarioţi şi fanariotism în Ţările Române. Cu acest prilej vor susţine prelegeri: prof.univ.dr.habil. Sorin Liviu Damean, lect.univ.dr. Liviu Marius Ilie, cercetător ştiinţific III Nicolae Mihai. Evenimentul se va desfăşura în Sala 444 (clădirea Rectorat), pe data de 12 decembrie 2016, orele 12.00. Sunt invitaţi să participe studenţi şi toţi cei interesaţi.

Afiș

Program

Facultatea de Ştiinţe Sociale din cadrul Universităţii din Craiova organizează, cu prilejul manifestărilor dedicate aniversării Zilei Naţionale a României, o conferinţă ştiinţifică în cadrul căreia domnul Prof.univ.dr.habil. Sorin Liviu Damean va susţine prelegerea: Politica interesului naţional – 100 de ani de la intrarea României în Primul Război Mondial. Evenimentul se va desfăşura în Sala 444 (clădirea Rectorat), pe data de 23 noiembrie 2016, orele 12.00. Sunt invitaţi să participe studenţi şi toţi cei interesaţi.

 

 

Despre noi

Facultatea de Științe Sociale oferă studii superioare de licență, master și doctorat. Pentru licență, studenții pot opta pentru specializările: Asistență Socială; Filosofie; Istorie; Relații Internaționale și Studii Europene; Sociologie; Științe Politice. În cadrul Facultății funcționează 4 programe de master: Dezvoltare comunitară și integrare europeană; Filosofie aplicată în organizații și mediul de afaceri; Românii în istoria Europei; Securitate națională și euro-atlantică. Studiile doctorale sunt organizate în domeniile istorie și sociologie.

Științele sociale se află în topul opțiunilor studenților din Europa și România întrucât contribuie în mod direct la cunoașterea celor mai importante fenomene sociale și politice contemporane.
Absolvenții din domeniul științelor sociale au o mare responsabilitate și oportunitate, totodată: sunt chemați să explice trecutul, să descrie prezentul și să răspundă la întrebarea „Ce va urma?” sau „Încotro ne îndreptăm?”

Absolvenții Facultății de Științe Sociale sunt cei care au menirea să cunoască fenomenele sociale (sociologia), să-i ajute pe cei în nevoie (asistența socială), să cunoască trecutul (istoria), viața politică internă și internațională (științe politice), să ne păstreze prin diplomație în relații de cooperare cu comunitatea internațională (relații internaționale și studii europene) și să caute răspunsurile la cele mai importante întrebări existențiale și de cunoaștere (filosofia).


Viziunea care ghidează în acest moment Facultatea de Științe Sociale se bazează pe profesionalism, corectitudine, transparență, cooperare instituțională națională și internațională.
Studenții Facultății de Științe Sociale beneficiază de o pregătire foarte aplicată, de posibilitatea de a studia, prin programul ERASMUS+, la o universitate din Europa, din Italia, Franța, Spania, Grecia, Polonia, Portugalia etc. și de asista la cursuri interactive, susținute de titularii Facultății, dar și de specialiști din alte țări, în cadrul conferințelor sau a mobilităților internaționale ERASMUS.
Toți absolvenții Facultății de Științe Sociale pot lucra sau lucrează în învățământul preuniversitar, în domeniile comunicării și cercetării științifice.

Pentru Specializarea ASISTENȚĂ SOCIALĂ, domeniile principale de ocupare sunt:
• organizații guvernamentale și non-guvernamentale în domeniul asistenței sociale (primării, direcții județene de asistență socială și protecția copilului, spitale și penitenciare);
• învățământ;
• cercetare;
• practica independentă a profesiei.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării FILOSOFIE sunt:
• învățământ;
• cercetare filosofică;
• antreprenoriat;
• consiliere;
• relații publice.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării ISTORIE sunt:
• istorie;
• muzeografie;
• arheologie;
• învățământ;
• cercetare.
În cadrul Specializării Istorie funcționează Masterul Românii în Istoria Europei și un program doctoral.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE sunt:
• diplomație;
• organizații internaționale;
• instituții publice;
• mass-media;
• învățământ;
• cercetare.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării SOCIOLOGIE sunt:
• cercetare sociologică;
• resurse umane;
• mass-media;
• instituții publice; relații publice ;
• învățământ.
În cadrul Specializării Sociologie funcționează Masterul Dezvoltare Comunitară și Integrare Europeană și un program doctoral.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării ȘTIINȚE POLITICE sunt:
• organizații politice;
• autorități administrative;
• instituții europene;
• instituții media;
• învățământ și cercetare.
În cadrul Specializării Științe Politice funcționează Masterul Securitate Națională și Euro-atlantică .

Printre partenerii de practică studențească și cercetare științifică ai Facultății de Științe Sociale se numără: Muzeul Olteniei, Șantierul arheologic Sucidava-Celei, Corabia, jud. Olt, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor”, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, Arhivele Naționale din România, Serviciul Județean Dolj (istorie); Consiliul Județean Dolj, Parlamentul României, CEPOS: Centrul de Studii Politice Post-Comuniste (științe politice); DGSASPC (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj), Asociația „Vasiliada” Craiova (asistență socială); Penitenciarul de Maximă Securitate Craiova, Institutul Social Oltenia, Direcția Regională de Statistică-Dolj (sociologie); Ministerul Fondurilor Europene, Institutul European (RISE); Institutul de Filosofie al Academiei Române (filosofie).

 

Date de contact

Contact

Facultatea de Ştiinţe Sociale, Str. A. I. Cuza, Nr. 13
Craiova, Dolj, România, Cod poștal: 200585

Tel: (0351) 403.149
Fax: (0351) 403.140
E-mail: secretariat.fss@ucv.ro

Facebook: Facultatea de Științe Sociale