Pentru specializările Filosofie, Istorie, Relații Internaționale și Studii Europene, Sociologie și Științe Politice, examenul de licență se va desfășura astfel:

26 iunie 2017, ora 10.00 - Proba scrisă

28 iunie 2017, începând cu ora 10.00 - Susținerea lucrării de licență.

 

Proba scrisă se va desfășura în următoarele săli:

328 - Filosofie;

414 - Istorie;

464B - Relații internaționale și studii europene;

464A - Sociologie;

443D - Științe Politice.

 

Pentru Specializarea Asistență Socială, examenul de licență va avea următoarea desfășurare:

27 iunie 2017, ora 10.00 - Proba scrisă

29 iunie 2017, începând cu ora 10.00 - Susținerea lucrării de licență.

Prima probă se va desfășura în sala 464A.

 

Accesul în sala de examen se va face pe baza cărții de identitate/pașaport, cu o jumătate de oră înainte, la 09.30.

Pentru completarea răspunsurilor scrise se vor folosi doar instrumente de scris (pix, stilou...) cu pastă/cerneală albastră.

Telefoanele mobile sau alte dispozitive electronice vor fi închise și depuse pe catedra sălii în care se desfășoară examenul.

Baremul și grila cu variantele corecte vor fi afișate la avizierul Facultății după încheierea probei scrise.

În cadrul programului aniversar: Universitatea din Craiova / 70 de ani / Tradiţie, Performanţă, Viziune, Facultatea de Ştiinţe Sociale vă invită să participaţi la susţinerea unei noi prelegeri din ciclul de conferinţe: Craiova – istorie şi societate urbană. Prelegerea intitulată: Craiova şi simbolistica marginalului va fi susţinută de profesor universitar doctor Nicolae PANEA. Evenimentul se va desfăşura în Sala 444 (clădirea Rectoratului Universităţii din Craiova), pe data de 13 iunie 2017, ora 13.30. Sunt invitaţi să participe studenţi şi toţi cei interesaţi.

 

În atenția studenților străini ai Facultății de Științe Sociale (studii licență, master, doctorat),
 Vă invităm să participați la o sesiune de informare organizată de către Serviciul pentru Imigrări al Județului Dolj (Ministerul de Interne) pentru a afla mai multe despre:
- condițiile în care pot fi prestate activități lucrative pe teritoriul României;
- drepturile și obligațiile ce le revin în calitate de angajați.
 
Instruirea se va face marți, 13 iunie 2017, orele 12, la sala 444, din Clădirea Centrală a Universității din Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 13.
Vă așteptăm!

Lucrările de licență trebuie depuse la Secretariat în perioada 19-21 iunie 2017, orele 09.00-16.00.

Alături de lucrarea de licență se depun: cererea de înscriere pentru examenul de licență și declarația de originalitate a lucrării de licență

Pentru specializările Filosofie, Istorie, Relații Internaționale și Studii Europene, Sociologie și Științe Politice, examenul de licență se va desfășura astfel:

 • 26 iunie 2017, ora 10.00 - Proba scrisă
 • 28 iunie 2017, începând cu ora 10.00 - Susținerea lucrării de licență.

Pentru Specializarea Asistență Socială, examenul de licență va avea următoarea desfășurare:

 • 27 iunie 2017, ora 10.00 - Proba scrisă
 • 29 iunie 2017, începând cu ora 10.00 - Susținerea lucrării de licență.

 

Lucrările de disertație trebuie depuse la Secretariat în perioada 21-23 iunie 2017, orele 09.00-16.00.

Alături de lucrarea de disertație se depun: cererea de înscriere pentru examenul de disertație și declarația de originalitate a lucrării de disertație.

 • Examenul de disertație se va desfășura prin susținerea lucrării de disertație în fața comisiei, în data de 30 iunie 2017, începând cu ora 10.00. 

Festivitatea de înmânare a diplomelor pentru absolvenţii specializărilor Facultăţii de Ştiinţe Sociale,

Promoţia 2016, va avea loc marţi, 23 mai 2017, la Sala Albastră, ora 10.00. Vă aşteptăm!

ADMITERE 2020

Admiterea la Facultatea de Științe Sociale se face 100% pe baza mediei la examenul de bacalaureat.

 

• Admiterea 2020 la LICENŢĂ, pe locurile pentru buget şi taxă, la toate cele şase specializări ale Facultății de Științe Sociiale, se va efectua în “cascadă” (cu posibilitatea mai multor opțiuni) - concurs pe bază de dosar, media examenului de Bacalaureat 100%. 

 

SESIUNEA iulie 2020 

Când au loc înscrierile?

Înscrierile la specializările Facultății de Științe Sociale se fac on-line pe portalul https://evstud.ucv.ro în perioada: 06-17 iulie 2020.

 

Când se publică rezultatele?

Afişarea rezultatelor parţiale: 18 iulie 2020.
Confirmarea locurilor (depunerea actelor în original pentru candidații declarați admiși; plata taxei de înmatriculare; semnare contracte școlarizare): 19-23 iulie 2020.

Redistribuirea locurilor neconfirmate/Afișarea rezultatelor intermediare: 24 iulie 2020

Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire. Depunerea actelor în original pentru candidații declarați admiși la buget. Plata primei tranșe de școlarizare (1.000 lei) pentru candidații declarați admiși la taxă: 25-29 iulie 2020

Afișarea rezultatelor finale: 30 iulie 2020

 

SESIUNEA septembrie 2020 

Când au loc înscrierile?

Dosarele de înscriere la Facultatea de Științe Sociale se depun în perioada: 07-12 septembrie 2020.

Când se publică rezultatele?

Afişarea rezultate parțiale: 14 septembrie 2020.
Confirmarea locurilor (depunerea actelor în original pentru candidații declarați admiși; plata taxei de înmatriculare; semnare contracte școlarizare): 15-18 septembrie 2020

Afișarea rezultatelor intermediare: 19 septembrie 2020

Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire. Depunerea actelor în original pentru candidații declarați admiși la buget. Plata primei tranșe de școlarizare (1.000 lei) pentru candidații declarați admiși la taxă: 20-23 septembrie 2020

Afișarea rezultatelor finale: 24 septembrie 2020

 

La ce specializări mă pot înscrie?

ASISTENȚĂ SOCIALĂ: 16 locuri la buget, din care 1 loc special candidat de etnie romă și 84 de locuri la taxă  
FILOSOFIE19 locuri la buget, din care 5 locuri destinate formării cadrelor didactice şi 31 de locuri la taxă
ISTORIE: 22 de locuri la buget, din care 5 locuri destinate formării cadrelor didactice şi 28 de locuri la taxă  
RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE: 19 de locuri la buget, din care 1 loc special candidat etnie romă și 56 de locuri la taxă  
SOCIOLOGIE: 24 de locuri la buget, din care 3 locuri destinate absolvenților de licee din mediul rural, 1 loc special candidat etnie romă și 76 de locuri la taxă
Ș
TIINȚE POLITICE: 24 de locuri la buget, din care 2 locuri destinate absolvenților de licee din mediul rural, 1 loc special candidat etnie romă și 76 de locuri la taxă  

 

Documente necesare pentru înscrierea la nivel licență:

 • fișă tip de înscriere - se completează on-line;
 • Documente scanate:
  • diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia;  absolvenţii de liceu din promoţia 2019/2020 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat o adeverinţă tip din care să rezulte că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat, menţionându-se media generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
  •  certificatul de naștere;
  • carte de identitate;
  • adeverință medicală tip;
  •  dovada achitării taxelor de admitere (înscriere), prin BRD în contul RO48BRDE170SV46910431700, dacă plata nu a fost făcută prin modulul de admitere  https://www.ucv.ro/admitere/;
  • cerere de cazare
  • alte acte stabilite prin metodologia proprie a facultăților.
 • Fiecare document scanat și încărcat va avea semnătura candidatului și mențiunea „copie conform cu originalul”. 

  

Taxe

Taxa de înscriere: 100 lei

Taxa de înmatriculare: 150 lei

Taxa de școlarizare: 3.000 lei/an (se plătește, pentru fiecare an, în 3 tranșe).

 

Pentru detalii, sunați la (0351) 403.149. 

Subcategories

Despre noi

Facultatea de Științe Sociale oferă studii superioare de licență, master și doctorat. Pentru licență, studenții pot opta pentru specializările: Asistență Socială; Filosofie; Istorie; Relații Internaționale și Studii Europene; Sociologie; Științe Politice. În cadrul Facultății funcționează 4 programe de master: Dezvoltare regională și intervenție socială; Filosofie aplicată în organizații și mediul de afaceri; Românii în istoria Europei; Securitate națională și euro-atlantică. Studiile doctorale sunt organizate în domeniile Istorie, Sociologie, Știința Sportului și Educația Fizică.

Viziunea care ghidează în acest moment Facultatea de Științe Sociale se bazează pe profesionalism, corectitudine, transparență, cooperare instituțională națională și internațională.
Studenții Facultății de Științe Sociale beneficiază de o pregătire foarte aplicată, de posibilitatea de a studia, prin programul ERASMUS+, la o universitate din Europa, din Italia, Franța, Spania, Grecia, Polonia, Portugalia etc. și de asista la cursuri interactive, susținute de titularii Facultății, dar și de specialiști din alte țări, în cadrul conferințelor sau a mobilităților internaționale ERASMUS+.
Toți absolvenții Facultății de Științe Sociale pot lucra sau lucrează în învățământul preuniversitar, în domeniile comunicării și cercetării științifice.

Printre partenerii de practică studențească și cercetare științifică ai Facultății de Științe Sociale se numără: Muzeul Olteniei, Șantierul arheologic Sucidava-Celei, Corabia, jud. Olt, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor”, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, Arhivele Naționale din România, Serviciul Județean Dolj (istorie); Consiliul Județean Dolj, Parlamentul României, CEPOS: Centrul de Studii Politice Post-Comuniste (științe politice); DGSASPC (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj), Asociația „Vasiliada” Craiova (asistență socială); Penitenciarul de Maximă Securitate Craiova, Institutul Social Oltenia, Direcția Regională de Statistică-Dolj (sociologie); Ministerul Fondurilor Europene, Institutul European (RISE); Institutul de Filosofie al Academiei Române (filosofie).

 

Date de contact

Contact

Facultatea de Ştiinţe Sociale, Str. A. I. Cuza, Nr. 13
Craiova, Dolj, România, Cod poștal: 200585

Tel: (0351) 403.149
Fax: (0351) 403.140
E-mail: secretariat.fss@ucv.ro

Facebook: Facultatea de Științe Sociale

Secretariat

Program de lucru cu studenţii şi publicul:

Secretar Şef: LUNI-JOI orele 9-11 şi 13-15

Secretariat Licenţă şi Master: LUNI-JOI orele 9-11 şi 14-15