Vă invităm, miercuri, 25 octombrie 2017, ora 9.00, în Sala Albastră a Universităţii din Craiova, la ceremonia de decernare a titlului Doctor Honoris Causa al Universităţii din Craiova Domnului Profesor Emerit Barry Buzan, de la London School of Economics and Political Science, Marea Britanie.

 

Barry Buzan s-a născut la Londra, la 28 aprilie 1946, iar în 1954 a plecat împreună cu familia în Canada, astfel că, pe lângă cetățenia britanică, dobândește și cetățenia canadiană. A absolvit în 1969 cursurile prestigioasei University of British Columbia, în domeniul științelor politice și al relațiilor internaționale, iar între anii 1970 și 1973 a urmat studiile doctorale la London School of Economics, obținând titlul de doctor cu o teză consacrată politicii britanice de menținerea a păcii și de asigurare a securității în perioada interbelică (The British Peace Movement from 1919-1939).


Imediat după obținerea titlului de doctor, activează timp de doi ani în domeniul cercetării la Institutul de Relații Internaționale din cadrul University of British Columbia, pentru ca apoi să aleagă cariera de profesor la Departamentul de Studii Internaționale – Universitatea din Warwick, unde avea să parcurgă, de altfel, toate treptele carierei didactice: asistent (1976), lector (1983), conferențiar (1988) și profesor (1990). Începând cu 1995 își desfășoară activitatea didactică și de cercetare în domeniul Studiilor Internaționale la Universitatea din Westminster, iar din 2002 susține cursuri de Relații Internaționale la London School of Economics, la care activează și în momentul de față, primind titlul de Professor Emeritus. Totodată, este Profesor onorific la Universitatea din Copenhaga și la Universitatea Jilin din China.
Domnia sa este un ilustru reprezentant al „Şcolii Engleze” în domeniul Relaţiilor Internaţionale şi reputat specialist în domeniul Studiilor de securitate. În semn de recunoaştere pentru remarcabila sa activitate de cercetare şi numeroasele contribuţii în domeniu, Profesorul Barry Buzan a fost ales în 1998 membru al Academiei Britanice, iar din anul 2001 membru al Academiei de Ştiinţe Sociale din Marea Britanie.

Dragi studenți, dragi colegi,

 

Vă invităm să participați la festivitatea de deschidere a noului an universitar 2017-2018, care va avea loc luni, 2 octombrie 2017, ora 13.00, sala 444 din Clădirea Centrală a Universității din Craiova!

Vă așteptăm cu drag și vă dorim un an universitar luminat de cunoaștere!

 

Facultatea de Științe Sociale scoate la concurs 7 locuri la buget și 31 la taxă pentru Specializarea Filosofie. Admiterea se face 100% pe baza mediei la examenul de bacalaureat.

Mai sunt 7 zile de înscrieri: (08-15 septembrie 2017), vino să te înscrii la Filosofie și câștigă-ți locul tău la buget și bucură-te de toate facilitățile pe care ți le oferim:

- Studii universitare gratuite
- Bursă de performanță (media 10 ș.a.): 750 lei/lună
- Bursă de merit (medie peste 9 și în limita bugetului): 600 lei/lună
- Bursă specială pentru activități culturale și sportive deosebite: 600 lei/lună;
- Bursă socială (pentru venituri f. mici): 460 lei/lună
- Tabere studențești gratuite (pentru cei care aplică și îndeplinesc criteriile)
- Studii gratuite în străinătate prin programul ERASMUS+ (pentru cei care aplică și îndeplinesc criteriile)
- Mobilități de studiu ERASMUS+ în Europa: 450 euro/lună (după selecție)
- Mobilități de plasament ERASMUS+ (internship în Europa): 700 euro/lună (după selecție)
- Programe de muncă în străinătate (Work&Travel)
- Transport gratuit.

Înscrierile se realizează la sala 443D, în clădirea Centrală a Universității din Craiova, Str. A. I. Cuza, nr. 13, orele 09.00-15.00.

Pentru a confirma locul la buget, candidații declarați ADMIȘI trebuie să se prezinte, în zilele de 16 și 17 septembrie 2017, la sala 443 D, între orele 09.00-15.00, și să:

1. Depună documentele în original (dacă nu au fost depuse deja: diploma de bacalaureat, foaia matricolă);
2. Să plătească taxa de înmatriculare (150 lei);
3. Să semneze contractul de studii.

Vă așteptăm!

Facultatea de Științe Sociale scoate la concurs 7 locuri la buget și 31 la taxă pentru Specializarea Filosofie. Admiterea se face 100% pe baza mediei la examenul de bacalaureat.

Mai sunt 8 zile de înscrieri: (08-15 septembrie 2017), vino să te înscrii la Filosofie și câștigă-ți locul tău la buget! Înscrierile se realizează la sala 443D, în clădirea Centrală a Universității din Craiova, Str. A. I. Cuza, nr. 13, orele 09.00-15.00.

Pentru a confirma locul la buget, candidații declarați ADMIȘI trebuie să se prezinte, în zilele de 16 și 17 septembrie 2017, la sala 443 D, între orele 09.00-15.00, și să:
1. Depună documentele în original (dacă nu au fost depuse deja: diploma de bacalaureat, foaia matricolă);
2. Să plătească taxa de înmatriculare (150 lei);
3. Să semneze contractul de studii.

Societatea şi piața de muncă românească au nevoie astăzi de oameni tineri, dinamici, cu vederi largi, bine pregătiţi şi incoruptibili. Dacă ești o persoană activă, sociabilă, sinceră, isteață, creativă, curajoasă şi cu spirit critic, ori dacă, din motive personale ori profesionale, vrei să devii astfel, ai nevoie de programul nostru de studiu în Filosofie.

Unde poți lucra?

Afaceri şi antreprenoriat;
Jurnalism;
Comunicare şi relaţii publice;

Publicitate;
Mediere;
Cercetare;
Expertiză şi consultanță în instituţii, organizaţii şi mediul de afaceri;
Consiliere filosofică, consiliere profesiona

lă şi voc

ațională;
Învăţământ.

Mai multe informații despre oportunitățile oferite de către Specializarea Filosofie, le găsiți pe site-ul Facultății de Științe Sociale:

http://stiintesociale.ucv.ro/admitere/licență/filosofie.html

Unde au loc înscrierile și ce acte trebuie să conțină dosarul aflați de pe site:
http://stiintesociale.ucv.ro/

Oferim, totodată, pentru absolvenții de facultate, șansa de a se înscrie la masterul Filosofie Aplicată în Organizații și Mediul de Afaceri. Detaliile le găsiți la următorul link:
http://stiintesociale.ucv.ro/…/filosofie-aplicată-în-organi…

Vă așteptăm!

 

ADMITERE 2020

Admiterea la masterele Facultății de Științe Sociale se face 50% pe baza mediei la examenul de licență și 50% pe baza unui eseu motivațional. Eseul motivațional trebuie să fie depus la înscriere, alături de celelalte documente. 

 

• Admiterea 2020 la MASTER, pe locurile pentru buget şi taxă, se va efectua în “cascadă” (cu posibilitatea mai multor opțiuni) – eseu motivațional 50%; media examenului de licență 50%. Criteriile de departajare sunt:
1. Nota obţinută la proba scrisă la examenul de licenţă;
2. Media de la examenul de Bacalaureat.

 

Eseul motivațional trebuie să cuprindă: 

 • Prezentarea candidatului (nume, prenume, studii universitare de licență absolvite, alte date relevante);
 • Motivele alegerii unui program de studii de masterat în domeniul socio-uman (va fi notat cu maxim 5 puncte); 
 • Perspectivele evoluției carierei profesionale (va fi notat cu maxim 5 puncte);
 • Eseul motivațional se încarcă on-line pe portalul Admitere, secțiunea Alte acte

Când au loc înscrierile?

 Dosarele de înscriere la Facultatea de Științe Sociale se depun în perioada: 06 - 13 iulie 2020, pentru sesiunea din vară și 10 - 17 sept. 2020, pentru sesiunea din toamnă.

 

CALENDAR SESIUNE VARĂ

Înscrierea candidaților: 06-13 iulie 2020

Evaluarea eseului motivațional și afișare rezultate: 14 iulie 2020

Contestații: 15 iulie 2020

 

Când se publică rezultatele?

Afișare rezultate parțiale: 16 iulie 2020

Confirmarea locurilor (depunerea actelor în original pentru candidații declarați admiși la buget; plata taxei de înmatriculare; semnare contracte școlarizare): 17-21 iulie 2020

Afișarea rezultatelor intermediare: 22 iulie 2020 

Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire. Depunerea actelor în original pentru candidații declarați admiși la buget. Plata primei tranșe de școlarizare (1.000 lei) pentru candidații declarați admiși la taxă: 23-25 iulie 2020

Afișarea rezultatelor finale: 26 iulie 2020

 

CALENDAR SESIUNE TOAMNĂ

Înscrierea candidaților: 10-17 septembrie 2020

Evaluarea eseului motivațional și afișare rezultate: 18 septembrie 2020

Contestații: 19 septembrie 2020

 

Când se publică rezultatele?

Afișare rezultate parțiale: 22 septembrie 2020

Confirmarea locurilor (depunerea actelor în original pentru candidații declarați admiși; plata taxei de înmatriculare; semnare contracte școlarizare): 23-25 septembrie 2020

Redistribuirea locurilor neconfirmate și afișarea rezultatelor intermediare: 26 septembrie 2020 

Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire. Depunerea actelor în original pentru candidații declarați admiși la buget. Plata primei tranșe de școlarizare (1.000 lei) pentru candidații declarați admiși la taxă: 27-29 septembrie 2020

Afișarea rezultatelor finale: 30 septembrie 2020

 

La ce mastere mă pot înscrie?

DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI INTERVENȚIE SOCIALĂ: 25 locuri la buget, din care 1 loc special candidat etnie romă și 50 locuri la taxă
FILOSOFIE APLICATĂ ÎN ORGANIZAȚII ȘI MEDIUL DE AFACERI: 18 locuri la buget și 32 locuri la taxă
ROMÂNII ÎN ISTORIA EUROPEI: 21 locuri la buget și 29 locuri la taxă
SECURITATE NAȚIONALĂ ȘI EURO-ATLANTICĂ: 25 locuri la buget și 50 locuri la taxă

 

Documente necesare pentru înscrierea la nivel master:

 • fișă tip de înscriere - se completează on-line;
 • Documente scanate:
  • diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia;
  • diplomă de licență/absolvire și suplimentul la diploma de licență/foaia matricolă nivel licență sau diplomă echivalentă acesteia; absolvenții promoției curente se pot înscrie cu adeverință de absolvire;
  •  certificatul de naștere;
  •  carte de identitate;
  •  adeverință medicală tip;
  • dovada achitării taxelor de admitere (înscriere), prin BRD în contul RO48BRDE170SV46910431700, dacă plata nu a fost făcută prin modulul de admitere https://www.ucv.ro/admitere/;
  • cerere de cazare
  •  alte acte stabilite prin metodologia proprie a facultăților.
 •  Fiecare document scanat și încărcat va avea semnătura candidatului și mențiunea „copie conform cu originalul”.

Taxe

Taxa de înscriere: 100 lei 

Taxa de înmatriculare: 150 lei

Taxa de școlarizare: 3.000 lei/an (se plătește, pentru fiecare an, în 3 tranșe).

 

Pentru detalii, sunați la (0351) 403.149.

 

Subcategories

Despre noi

Facultatea de Științe Sociale oferă studii superioare de licență, master și doctorat. Pentru licență, studenții pot opta pentru specializările: Asistență Socială; Filosofie; Istorie; Relații Internaționale și Studii Europene; Sociologie; Științe Politice. În cadrul Facultății funcționează 4 programe de master: Dezvoltare regională și intervenție socială; Filosofie aplicată în organizații și mediul de afaceri; Românii în istoria Europei; Securitate națională și euro-atlantică. Studiile doctorale sunt organizate în domeniile Istorie, Sociologie, Știința Sportului și Educația Fizică.

Viziunea care ghidează în acest moment Facultatea de Științe Sociale se bazează pe profesionalism, corectitudine, transparență, cooperare instituțională națională și internațională.
Studenții Facultății de Științe Sociale beneficiază de o pregătire foarte aplicată, de posibilitatea de a studia, prin programul ERASMUS+, la o universitate din Europa, din Italia, Franța, Spania, Grecia, Polonia, Portugalia etc. și de asista la cursuri interactive, susținute de titularii Facultății, dar și de specialiști din alte țări, în cadrul conferințelor sau a mobilităților internaționale ERASMUS+.
Toți absolvenții Facultății de Științe Sociale pot lucra sau lucrează în învățământul preuniversitar, în domeniile comunicării și cercetării științifice.

Printre partenerii de practică studențească și cercetare științifică ai Facultății de Științe Sociale se numără: Muzeul Olteniei, Șantierul arheologic Sucidava-Celei, Corabia, jud. Olt, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor”, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, Arhivele Naționale din România, Serviciul Județean Dolj (istorie); Consiliul Județean Dolj, Parlamentul României, CEPOS: Centrul de Studii Politice Post-Comuniste (științe politice); DGSASPC (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj), Asociația „Vasiliada” Craiova (asistență socială); Penitenciarul de Maximă Securitate Craiova, Institutul Social Oltenia, Direcția Regională de Statistică-Dolj (sociologie); Ministerul Fondurilor Europene, Institutul European (RISE); Institutul de Filosofie al Academiei Române (filosofie).

 

Date de contact

Contact

Facultatea de Ştiinţe Sociale, Str. A. I. Cuza, Nr. 13
Craiova, Dolj, România, Cod poștal: 200585

Tel: (0351) 403.149
Fax: (0351) 403.140
E-mail: secretariat.fss@ucv.ro

Facebook: Facultatea de Științe Sociale

Secretariat

Program de lucru cu studenţii şi publicul:

Secretar Şef: LUNI-JOI orele 9-11 şi 13-15

Secretariat Licenţă şi Master: LUNI-JOI orele 9-11 şi 14-15