Universitatea din Craiova oferă pentru studenți, printr-un proces de selecție, șansa de a obține una dintre bursele „Forumul Carierei” și „INCESA” (în conformitate cu art. 12 din Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin social pentru studenți).

BURSA „FORUMUL CARIEREI”
Studenții Facultății de Științe Sociale își pot depune candidatura pentru a câștiga una dintre cele 5 burse „Forumul Carierei”, câte ne revin în total.

Bursa „Forumul Carierei” este în cuantum de 1.000 lei și se acordă într-o singură tranșă. Pentru a candida, studenții trebuie să completeze și să depună la secretariat CV-ul și fișa de evaluare, conform anexei 1, termenul fiind 21.11.2016, ora 12.00. Anexa 1, precum și toate celelalte detalii le regăsiți în condițiile de aplicare (în partea de jos a documentului).

BURSA „INCESA”
Studenții interesați să aplice pentru bursa „INCESA” trebuie să depună dosarul de candidatură la sediul INCESA și prin e-mail la drosca2003@yahoo.com. Dosarul este alcătuit, în principal, din: CV, scrisoare de intenție și scrisori de recomandare. Pentru toate detaliile e nevoie să fie consultate condițiile de aplicare (în partea de jos a documentului)

Termenul limită de depunere este 21.11.2016, ora 09.00.

Cuantumul bursei este cuprins între 500 și 1.500 lei și se acordă într-o singură tranșă.

 

Condiții aplicare burse studențești „Forumul Carierei” și „INCESA”.

Universitatea din Craiova, în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România şi Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” al Academiei Române, organizează, în zilele de 26 octombrie-2 noiembrie 2016, Conferinţa internaţională Stat şi societate în Europa, ediția a noua.

Ca în fiecare an, o asemenea manifestare ştiinţifică reuneşte reputaţi specialişti din mediul universitar şi academic din ţară şi străinătate, constituind un bun prilej de dialog, colaborare şi diseminare a rezultatelor cercetării, precum şi un factor de vizibilitate la nivel internaţional. Prin organizarea acestei Conferinţe se urmăreşte, totodată, promovarea interdisciplinarităţii la nivelul cercetării ştiinţifice. Lucrările pe secţiuni ale Conferinţei se vor organiza la sediul Bibliotecii „Alexandru şi Aristia Aman” din Craiova.

Programul evenimentului: http://sse.conferences.faaa.ro/wp-content/uploads/2015/07/Program.pdf

 

Conform Hotărârii Consiliului de Administrație al Universității din Craiova, nr. 27/19.10.2016, în zilele de 24-25 oct. 2016, vor fi depuse candidaturile pentru funcția de director ale celor două departamente ale Facultății de Științe Sociale. Candidaturile trebuie depuse la Secretariatul Facultății de Științe Sociale, între orele 08.00-16.00.

Facultatea de Științe Sociale a Universității din Craiova vă invită să participați la o întâlnire-dezbatere cu lect.univ.dr. Bogdan Bucur, cadru didactic la Departamentul de Sociologie, Facultatea de Științe Politice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative din București.

Subiectul dezbaterii va fi acela al relațiilor sociale istorice și va avea loc miercuri, 19 octombrie 2016, orele 14.00, la sala 443D, corpul central al Universității din Craiova.

Domnia sa este autor al unei lucrări recent apărute și intitulată: Jean Pangal. Documente inedite (1932-1942), care va fi lansată la Biblioteca Județeană "Alexandru și Aristia Aman", de la orele 17.00.

Vă așteptăm!

Bogdan Bucur

Subcategories

Despre noi

Facultatea de Științe Sociale oferă studii superioare de licență, master și doctorat. Pentru licență, studenții pot opta pentru specializările: Asistență Socială; Filosofie; Istorie; Relații Internaționale și Studii Europene; Sociologie; Științe Politice. În cadrul Facultății funcționează 4 programe de master: Dezvoltare comunitară și integrare europeană; Filosofie aplicată în organizații și mediul de afaceri; Românii în istoria Europei; Securitate națională și euro-atlantică. Studiile doctorale sunt organizate în domeniile istorie și sociologie.

Științele sociale se află în topul opțiunilor studenților din Europa și România întrucât contribuie în mod direct la cunoașterea celor mai importante fenomene sociale și politice contemporane.
Absolvenții din domeniul științelor sociale au o mare responsabilitate și oportunitate, totodată: sunt chemați să explice trecutul, să descrie prezentul și să răspundă la întrebarea „Ce va urma?” sau „Încotro ne îndreptăm?”

Absolvenții Facultății de Științe Sociale sunt cei care au menirea să cunoască fenomenele sociale (sociologia), să-i ajute pe cei în nevoie (asistența socială), să cunoască trecutul (istoria), viața politică internă și internațională (științe politice), să ne păstreze prin diplomație în relații de cooperare cu comunitatea internațională (relații internaționale și studii europene) și să caute răspunsurile la cele mai importante întrebări existențiale și de cunoaștere (filosofia).


Viziunea care ghidează în acest moment Facultatea de Științe Sociale se bazează pe profesionalism, corectitudine, transparență, cooperare instituțională națională și internațională.
Studenții Facultății de Științe Sociale beneficiază de o pregătire foarte aplicată, de posibilitatea de a studia, prin programul ERASMUS+, la o universitate din Europa, din Italia, Franța, Spania, Grecia, Polonia, Portugalia etc. și de asista la cursuri interactive, susținute de titularii Facultății, dar și de specialiști din alte țări, în cadrul conferințelor sau a mobilităților internaționale ERASMUS.
Toți absolvenții Facultății de Științe Sociale pot lucra sau lucrează în învățământul preuniversitar, în domeniile comunicării și cercetării științifice.

Pentru Specializarea ASISTENȚĂ SOCIALĂ, domeniile principale de ocupare sunt:
• organizații guvernamentale și non-guvernamentale în domeniul asistenței sociale (primării, direcții județene de asistență socială și protecția copilului, spitale și penitenciare);
• învățământ;
• cercetare;
• practica independentă a profesiei.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării FILOSOFIE sunt:
• învățământ;
• cercetare filosofică;
• antreprenoriat;
• consiliere;
• relații publice.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării ISTORIE sunt:
• istorie;
• muzeografie;
• arheologie;
• învățământ;
• cercetare.
În cadrul Specializării Istorie funcționează Masterul Românii în Istoria Europei și un program doctoral.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE sunt:
• diplomație;
• organizații internaționale;
• instituții publice;
• mass-media;
• învățământ;
• cercetare.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării SOCIOLOGIE sunt:
• cercetare sociologică;
• resurse umane;
• mass-media;
• instituții publice; relații publice ;
• învățământ.
În cadrul Specializării Sociologie funcționează Masterul Dezvoltare Comunitară și Integrare Europeană și un program doctoral.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării ȘTIINȚE POLITICE sunt:
• organizații politice;
• autorități administrative;
• instituții europene;
• instituții media;
• învățământ și cercetare.
În cadrul Specializării Științe Politice funcționează Masterul Securitate Națională și Euro-atlantică .

Printre partenerii de practică studențească și cercetare științifică ai Facultății de Științe Sociale se numără: Muzeul Olteniei, Șantierul arheologic Sucidava-Celei, Corabia, jud. Olt, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor”, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, Arhivele Naționale din România, Serviciul Județean Dolj (istorie); Consiliul Județean Dolj, Parlamentul României, CEPOS: Centrul de Studii Politice Post-Comuniste (științe politice); DGSASPC (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj), Asociația „Vasiliada” Craiova (asistență socială); Penitenciarul de Maximă Securitate Craiova, Institutul Social Oltenia, Direcția Regională de Statistică-Dolj (sociologie); Ministerul Fondurilor Europene, Institutul European (RISE); Institutul de Filosofie al Academiei Române (filosofie).

 

Date de contact

Contact

Facultatea de Ştiinţe Sociale, Str. A. I. Cuza, Nr. 13
Craiova, Dolj, România, Cod poștal: 200585

Tel: (0351) 403.149
Fax: (0351) 403.140
E-mail: secretariat.fss@ucv.ro

Facebook: Facultatea de Științe Sociale