În perioada 29 octombrie - 7 noiembrie 2018 au fost depuse dosarele de candidatură pentru realizarea unor mobilități ERASMUS+ pentru cadrele didactice și personalul administrativ, cu durata a 6 zile, în anul universitar 2018-2019. Concursul s-a desfăşurat cu respectarea normelor în vigoare, iar repartizarea cadrelor didactice s-a făcut în conformitate cu numărul de locuri disponibile pentru predare/ instruire conform acordurilor semnate cu universitățile partenere. Au fost selectate următoarele persoane: 

Mihaela Iuliana Bărbieru
Marusia Cîrstea
Constantin Crăițoiu
Sorin Liviu Damean
Ștefan Viorel Ghenea
Veronica Gheorghiță
Marcela Ileana Jalia
Maria Lungu
Simona Ionela Mihaiu
Elvira-Adriana Neacșu
Ioana Paraschiv
Alexandra Porumbescu
Ionuț Răduică
Ionuț Șerban

Programul Formului Carierei 2018 la nivelul Facultății de Științe Sociale

Facultatea de Ştiinţe Sociale a Universităţii din Craiova în parteneriat cu Muzeul Olteniei Craiova şi Societatea de Ştiinţe Istorice din România organizează, cu prilejul Centenarului, în perioada 12-14 noiembrie 2018, Conferinţa Naţională intitulată Unirea românilor: deziderat şi finalitate. Deschiderea lucrărilor Conferinţei va avea loc pe data de 13 noiembrie 2018, la ora 10.00, la „Aula Mihai I al României” a Universităţii din Craiova (clădirea Rectorat). Vor participa la eveniment profesori, cercetători şi muzeografi din ţară. Cu această ocazie va fi decernat titlul de Doctor Honoris Causa dlui. Preşedinte al Academiei Române, profesor Ioan-Aurel Pop, vor fi vernisate două expoziţii de fotografie şi artă digitală dedicate Centenarului şi vor avea loc lansări de carte.

Programul conferinței

Facultatea de Științe Sociale anunță deschiderea perioadei de înscriere pentru mobilități ERASMUS+ pentru cadrele didactice proprii și personal al Universității (staff mobility for training/staff mobility for teaching), dosarele putând fi depuse în perioada 29 oct.-07 nov. 2018, la Secretariat. Sunt acceptate candidaturi pentru semestrul II, al anului universitar 2018-2019.

Candidații trebuie să depună un dosar la Secretariat, care să cuprindă: 

- formularul de aplicație ERASMUS+ și

- CV-ul.

 Mai multe detalii privind întreaga procedură sunt disponibile pe site: http://stiintesociale.ucv.ro/erasmus/outgoing-staff/dosarul-de-candidatur%C4%83.html

 Pentru anul universitar 2018-2019, grantul este calculat în funcție de țara de destinație și numărul de zile de mobilitate ce vor fi efectuate, astfel încât să nu avem un grant mai mic

de 800 de euro pentru o mobilitate Erasmus. Din acest punct de vedere, vor fi necesare 5 zile de activitate pentru tarile gazda cu suma pe zi de 160 sau 180 euro, respectiv 6 zile de mobilitate pentru tarile gazda cu suma pe zi de 140 euo.  

În perioada 29 octombrie-07 noiembrie 2018 (pana la ora 12.00), studenții (anii II si III), masteranzii și doctoranzii Facultății de Științe Sociale se pot înscrie pentru câștigarea unei burse de mobilitate ERASMUS+, pentru anul universitar 2018-2019, semestrul II. Puteți alege orice Universitate dintre cele cu care avem stabilite parteneriate ERASMUS+, din: Bulgaria (Sofia, Veliko Tarnova), Cehia (Praga, Brno), Franța (Dijon, Lille, Lyon), Grecia (Salonic), Italia (Roma, Torino, Milano, Florența etc.), Polonia (Varșovia, Torun), Portugalia (Lisabona), Spania (Madrid, Salamanca) și Turcia (Istanbul ș.a). Lista completă a posibilelor destinații de studiu în Europa este disponibilă aici.


Puteți aplica pentru unul dintre cele două tipuri de mobilități: mobilitate pentru studiu, cu o bursă lunară de 500 euro și mobilitate pentru plasament, unde bursa este de 700 euro pe lună. Studenţii beneficiari de bursă socială vor primi, în plus, 200 de euro pe lună, în cazul în care aleg mobilitatea pentru studiu.

 

Dosarele de înscriere se depun la secretariatul Facultății de Științe Sociale, biroul 411, în perioada amintită. Dosarul trebuie să cuprindă:

  • Cererea de participare la selecție, redactată după acest model;
  • Curriculum Vitae în limba străină în care se vor desfăşura studiile în Universitatea de destinație a mobilității ERASMUS+;
  • Foaia matricolă (se eliberează, înainte de depunerea dosarului, de către Secretariat);
  • Scrisoare de motivaţie în limba străină în care se vor desfăşura studiile;
  • Document privind competența lingvistică (diplomă de bacalaureat, Cambridge, atestat eliberat de MEN, Universitate etc. – dacă există). Nivelul de competență lingvistică va fi verificat oricum printr-un test, pe care cei înscriși vor trebui să-l susțină în cadrul Universității din Craiova, imediat după perioada de înscriere.
  • Examenul pentru limba spaniola, 07 noiembrie 2018, ora 12.00, sala 337B (examinator lect. univ. dr. Oana Duta); examenul pentru limba franceza se va desfasura in data de 07 noiembrie 2018 (examinator lect. univ. dr. Mihaela Chiritescu), incepand cu ora 12.00, sala 334; examenul pentru limba engleza se va desfasura in data de 08 noiembrie 2018, ora 12.00, sala 464A (examinator lect. univ. dr. Adi Schwarz). 

 

Pentru a vă oferi mai multe detalii și informații despre ce înseamnă experiența ERASMUS+ și care sunt oportunitățile oferite de aceasta, vă așteptăm la o sesiune de informare, joi, 01 noiembrie 2018, ora 12.00, sala 464 A, care este organizată de către coordonatorul ERASMUS al Facultății, lect. univ. dr. Constantin Crăițoiu. Vor fi invitați să participe și să împărtășească din experiența lor studenți ai Facultății, care au beneficiat deja de mobilități ERASMUS+. O să încercăm, totodată, să intrăm în direct cu studenți aflați în mobilitate chiar în acest moment.

Cât privește toți pașii necesari pentru a realiza o mobilitate de studiu ERASMUS+, aceștia sunt descriși aici și pot fi accesați, în același timp, pe pagina web a Facultății, la rubrica ERASMUS/Outgoing Students/Dosarul de candidatură.

Oportunitățile mobilităților ERASMUS sunt nenumărate și pot fi observate pe site-ul Facultății, la rubrica Oportunitățile Erasmus+ sau în cadrul unor dezbateri publice, cum a fost cea organizată de către Radio RFI, accesibilă aici.

 

Inscrie-te! Mobilitatea ERASMUS+ te va schimba în bine!

Facultatea de Ştiinţe Sociale a Universităţii din Craiova organizează în perioada 29 octombrie - 2 noiembrie 2018 cursurile Şcolii de vară „Gheorghe Brătianu” pentru studenţii şi masteranzii de la specializările: Istorie şi Românii în istoria Europei. Programul va cuprinde prelegeri susţinute la sala 444 a Universităţii din Craiova (sediul central), vizite la un monument istoric şi la secţia de Istorie a Muzeului Olteniei Craiova, precum şi proiecţia de filme istorice.

 

PROGRAM

LUNI, 29 OCTOMBRIE 2018, SALA 444
10.00-10.15 – Deschiderea oficială
10.15-11.00 – Prelegere: Politică şi politicieni la Craiova în primii ani după Marea Unire (lect.univ.dr. Mihai GHIŢULESCU)
11.15-12.00 – Masă – Cantina Universităţii din sediul central
12.15-14.30 – Proiecţie film istoric; dezbateri
14.45-15.30 – Masă – Cantina Universităţii din sediul central

MARŢI, 30 OCTOMBRIE 2018, SALA 444
10.00-11.00 – Prelegere: Oraşul medieval şi biserica – Craiova şi biserica „Sf. Dumitru” (lect.univ.dr. Liviu Marius ILIE)
11.15-12.00 – Masă – Cantina Universităţii din sediul central
12.30-14.30 – vizită la Biserica domnească „Sf. Dumitru” din Craiova
14.45-15.30 – Masă – Cantina Universităţii din sediul central

MIERCURI, 31 OCTOMBRIE 2018, SALA 444
10.00-11.00 – Prelegere: Contribuţia judeţului Dolj la realizarea României Mari – Consideraţii pe marginea unor documente inedite (cercetător ştiinţific III dr. Gabriel CROITORU, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” Craiova)
11.15-12.00 – Masă – Cantina Universităţii din sediul central
12.30-14.30 – vizită la Muzeul Olteniei Craiova, secţia de Istorie
14.45-15.30 – Masă – Cantina Universităţii din sediul central

JOI, 1 NOIEMBRIE 2018, SALA 444
10.00-11.00 – Prelegere: Elita politică şi înfăptuirea Marii Uniri (prof.univ.dr. Sorin Liviu DAMEAN)
11.15-12.00 – Masă – Cantina Universităţii din sediul central
12.15-14.30 – Proiecţie film istoric; dezbateri
14.45-15.30 – Masă – Cantina Universităţii din sediul central

VINERI, 2 NOIEMBRIE 2018, SALA 444
10.00-11.00 – Prelegere: Pagini de istorie locală antică (conf.univ.dr. Lucian AMON)
11.15-12.00 – Masă – Cantina Universităţii din sediul central
12.15-14.30 – Concluzii şi înmânarea diplomelor de participare

Subcategories

Despre noi

Facultatea de Științe Sociale oferă studii superioare de licență, master și doctorat. Pentru licență, studenții pot opta pentru specializările: Asistență Socială; Filosofie; Istorie; Relații Internaționale și Studii Europene; Sociologie; Științe Politice. În cadrul Facultății funcționează 4 programe de master: Dezvoltare regională și intervenție socială; Filosofie aplicată în organizații și mediul de afaceri; Românii în istoria Europei; Securitate națională și euro-atlantică. Studiile doctorale sunt organizate în domeniile Istorie, Sociologie, Știința Sportului și Educația Fizică.

Viziunea care ghidează în acest moment Facultatea de Științe Sociale se bazează pe profesionalism, corectitudine, transparență, cooperare instituțională națională și internațională.
Studenții Facultății de Științe Sociale beneficiază de o pregătire foarte aplicată, de posibilitatea de a studia, prin programul ERASMUS+, la o universitate din Europa, din Italia, Franța, Spania, Grecia, Polonia, Portugalia etc. și de asista la cursuri interactive, susținute de titularii Facultății, dar și de specialiști din alte țări, în cadrul conferințelor sau a mobilităților internaționale ERASMUS+.
Toți absolvenții Facultății de Științe Sociale pot lucra sau lucrează în învățământul preuniversitar, în domeniile comunicării și cercetării științifice.

Printre partenerii de practică studențească și cercetare științifică ai Facultății de Științe Sociale se numără: Muzeul Olteniei, Șantierul arheologic Sucidava-Celei, Corabia, jud. Olt, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor”, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, Arhivele Naționale din România, Serviciul Județean Dolj (istorie); Consiliul Județean Dolj, Parlamentul României, CEPOS: Centrul de Studii Politice Post-Comuniste (științe politice); DGSASPC (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj), Asociația „Vasiliada” Craiova (asistență socială); Penitenciarul de Maximă Securitate Craiova, Institutul Social Oltenia, Direcția Regională de Statistică-Dolj (sociologie); Ministerul Fondurilor Europene, Institutul European (RISE); Institutul de Filosofie al Academiei Române (filosofie).

 

Date de contact

Contact

Facultatea de Ştiinţe Sociale, Str. A. I. Cuza, Nr. 13
Craiova, Dolj, România, Cod poștal: 200585

Tel: (0351) 403.149
Fax: (0351) 403.140
E-mail: secretariat.fss@ucv.ro

Facebook: Facultatea de Științe Sociale

Secretariat

Program de lucru cu studenţii şi publicul:

Secretar Şef: LUNI-JOI orele 9-11 şi 13-15

Secretariat Licenţă şi Master: LUNI-JOI orele 9-11 şi 14-15