ADMITERE 2020

Admiterea la Facultatea de Științe Sociale se face 100% pe baza mediei la examenul de bacalaureat.

 

• Admiterea 2020 la LICENŢĂ, pe locurile pentru buget şi taxă, la toate cele şase specializări ale Facultății de Științe Sociiale, se va efectua în “cascadă” (cu posibilitatea mai multor opțiuni) - concurs pe bază de dosar, media examenului de Bacalaureat 100%. 

 

SESIUNEA iulie 2020 

Când au loc înscrierile?

Înscrierile la specializările Facultății de Științe Sociale se fac on-line pe portalul https://evstud.ucv.ro în perioada: 06-17 iulie 2020.

 

Când se publică rezultatele?

Afişarea rezultatelor parţiale: 18 iulie 2020.
Confirmarea locurilor (depunerea actelor în original pentru candidații declarați admiși; plata taxei de înmatriculare; semnare contracte școlarizare): 19-23 iulie 2020.

Redistribuirea locurilor neconfirmate/Afișarea rezultatelor intermediare: 24 iulie 2020

Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire. Depunerea actelor în original pentru candidații declarați admiși la buget. Plata primei tranșe de școlarizare (1.000 lei) pentru candidații declarați admiși la taxă: 25-29 iulie 2020

Afișarea rezultatelor finale: 30 iulie 2020

 

SESIUNEA septembrie 2020 

Când au loc înscrierile?

Dosarele de înscriere la Facultatea de Științe Sociale se depun în perioada: 07-12 septembrie 2020.

Când se publică rezultatele?

Afişarea rezultate parțiale: 14 septembrie 2020.
Confirmarea locurilor (depunerea actelor în original pentru candidații declarați admiși; plata taxei de înmatriculare; semnare contracte școlarizare): 15-18 septembrie 2020

Afișarea rezultatelor intermediare: 19 septembrie 2020

Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire. Depunerea actelor în original pentru candidații declarați admiși la buget. Plata primei tranșe de școlarizare (1.000 lei) pentru candidații declarați admiși la taxă: 20-23 septembrie 2020

Afișarea rezultatelor finale: 24 septembrie 2020

 

La ce specializări mă pot înscrie?

ASISTENȚĂ SOCIALĂ: 16 locuri la buget, din care 1 loc special candidat de etnie romă și 84 de locuri la taxă  
FILOSOFIE19 locuri la buget, din care 5 locuri destinate formării cadrelor didactice şi 31 de locuri la taxă
ISTORIE: 22 de locuri la buget, din care 5 locuri destinate formării cadrelor didactice şi 28 de locuri la taxă  
RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE: 19 de locuri la buget, din care 1 loc special candidat etnie romă și 56 de locuri la taxă  
SOCIOLOGIE: 24 de locuri la buget, din care 3 locuri destinate absolvenților de licee din mediul rural, 1 loc special candidat etnie romă și 76 de locuri la taxă
Ș
TIINȚE POLITICE: 24 de locuri la buget, din care 2 locuri destinate absolvenților de licee din mediul rural, 1 loc special candidat etnie romă și 76 de locuri la taxă  

 

Documente necesare pentru înscrierea la nivel licență:

 • fișă tip de înscriere - se completează on-line;
 • Documente scanate:
  • diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia;  absolvenţii de liceu din promoţia 2019/2020 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat o adeverinţă tip din care să rezulte că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat, menţionându-se media generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
  •  certificatul de naștere;
  • carte de identitate;
  • adeverință medicală tip;
  •  dovada achitării taxelor de admitere (înscriere), prin BRD în contul RO48BRDE170SV46910431700, dacă plata nu a fost făcută prin modulul de admitere  https://www.ucv.ro/admitere/;
  • cerere de cazare
  • alte acte stabilite prin metodologia proprie a facultăților.
 • Fiecare document scanat și încărcat va avea semnătura candidatului și mențiunea „copie conform cu originalul”. 

  

Taxe

Taxa de înscriere: 100 lei

Taxa de înmatriculare: 150 lei

Taxa de școlarizare: 3.000 lei/an (se plătește, pentru fiecare an, în 3 tranșe).

 

Pentru detalii, sunați la (0351) 403.149. 

Studenții noştri de la specializările Relaţii Internaţionale şi Studii Europene şi Ştiinţe Politice pot aplica pentru diferite poziții disponibile: delegați individuali, grup de delegați, raportori/staff internațional sau ofițeri de presă (editor/jurnalist/social media) în cadrul unui proiect internaţional coordonat de Euro Atlantic Diplomacy Society.


EADSociety este un ONG internațional dedicat evenimentelor de educație nonformală pentru tinerii pasionați de științe politice, relații internaționale, drept, jurnalism, diplomație și domeniile conexe.


Astfel, tinerii studenți au oportunitatea de a se implica în schimburi interculturale și pot învăța, într-un mod practic, despre ceea ce înseamnă diplomația multilaterală, cum funcționează organizațiile internaționale și care este procesul decizional în vederea managementului crizelor la nivel internațional. Scopul este de a pune în contact studenții din România cu tineri profesioniști, diplomați și reprezentanți ai organizațiilor internaționale, de a contura oportunități de dezvoltare personală și profesională, dar și posibilitatea de a acumula noi competențe și aptitudini.

Puteți găsi mai multe informații despre proiect, cât și despre procedura de selecție, pe website-ul nostru:
http://www.eadsociety.com/ defence-dialogue-eastern- europe-2017/

TERMENUL LIMITĂ PENTRU TRIMITEREA APLICAȚIILOR:

15 MAI 2017 (CV și formular de aplicație).

Festivitatea de înmânare a diplomelor pentru absolvenţii specializărilor Facultăţii de Ştiinţe Sociale, Promoţia 2016, va avea loc Marţi, 23 mai 2017, la Sala Albastră, orele 10.00-12.30. Vă aşteptăm!

Perioada de înscrieri este cuprinsă între 24.04.2017 și 22.05.2017 și se realizează conform metodologiei disponibile pe site-ul Universității din Craiova, la adresa: 
http://www.ucv.ro/media/det.php?id=1479


DRAGI ABSOLVENȚI
AI FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE SOCIALE
PROMOȚIA 2016

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA ACORDĂ DIPLOMA DE ABSOLVENT, ÎN CADRU FESTIV,ÎN PERIOADA 22-26 MAI 2017.
VĂ RUGĂM SĂ CONFIRMAȚI PREZENȚA DUMNEAVOASTRĂ LA ACEST EVENIMENT PE ADRESA DE E-MAIL secretariat.fss@ucv.ro SAU TELEFONIC LA NR. 0251/418515 PÂNĂ LA DATA DE 30 MARTIE 2017.
VĂ MULȚUMIM ȘI VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG!

DECAN
PROF. UNIV.DR. HABIL SORIN LIVIU DAMEAN

Colegiul Național al Asistenților Sociali din România sărbătorește, în luna martie a fiecărui an, ”Zilele Asistenţei Sociale”.

Anul acesta, sub egida temei stabilite de Federatia Internationala a Asistentilor Sociali (IFSW) – PROMOVAREA SUSTENABILITĂȚII COMUNITĂȚII ȘI A MEDIULUI, evenimentele organizate urmăresc sa evidenţieze progreselor realizate în domeniul asistenţei sociale, rolul asistentului social în contextul socio-economic actual şi importanţa colaborării tuturor factorilor decizionali în crearea unei societăţi în care se manifestă grija pentru fiecare membru al ei.

Organizarea ZAS, la nivel local, revine sucursalei judeţene Dolj. Manifestările din acest an includ:
- Prezentarea unor scurte filme realizate de studenții specializării Asistență socială a Facultății de Științe Sociale, Universitatea din Craiova, având tema: „Vreau să devin asistent social!”. Partener: Universitatea din Craiova – Facultatea de Științe Sociale,
- „Biblioteca vie pentru asistența socială”, în foaierul Teatrului Național din Craiova, pe 29 martie 2017, între orele 14.00 și 17.00. „Cărțile” vor fi asistenți sociali, iar cititorii, studenți ai Facultății de Științe Sociale. Parteneri: Universitatea din Craiova – Facultatea de Științe Sociale, Fundația Terre des Hommes, A.C.C.E.S Oltenia.
- Workshop-ul cu tema: Promovarea sustenabilității comunității si mediului, care va avea loc pe 31 martie, începând cu ora 14.00, în Amfiteatrul Drăgan (Sala 444), Universitatea din Craiova. Parteneri: Universitatea din Craiova – Facultatea de Științe Sociale, Fundația Terre des Hommes, DGASPC Dolj, Asociația Vasiliada

Pentru mai multe informații despre Zilele Asistenţei Sociale în județul Dolj vă rugăm să vă adresaţi președintelui sucursalei, asistent social dr. Emilia-Maria Sorescu, e-mail: emsorescu@gmail.com, telefon 0741.041.033.

Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România este autoritatea profesională în domeniu care reprezintă, apără și promovează drepturile și interesele membrilor la nivel local, naţional și internaţional, apără onoarea, libertatea şi independenţa profesională a asistentului social în exercitarea profesiei, asigură respectarea de către asistenţii sociali a obligaţiilor care le revin faţă de beneficiari, instituţii şi societate, în concordanţă cu normele deontologice ale profesiei.

Președinte,
Emilia-Maria Sorescu

Subcategories

Despre noi

Facultatea de Științe Sociale oferă studii superioare de licență, master și doctorat. Pentru licență, studenții pot opta pentru specializările: Asistență Socială; Filosofie; Istorie; Relații Internaționale și Studii Europene; Sociologie; Științe Politice. În cadrul Facultății funcționează 4 programe de master: Dezvoltare regională și intervenție socială; Filosofie aplicată în organizații și mediul de afaceri; Românii în istoria Europei; Securitate națională și euro-atlantică. Studiile doctorale sunt organizate în domeniile Istorie, Sociologie, Știința Sportului și Educația Fizică.

Viziunea care ghidează în acest moment Facultatea de Științe Sociale se bazează pe profesionalism, corectitudine, transparență, cooperare instituțională națională și internațională.
Studenții Facultății de Științe Sociale beneficiază de o pregătire foarte aplicată, de posibilitatea de a studia, prin programul ERASMUS+, la o universitate din Europa, din Italia, Franța, Spania, Grecia, Polonia, Portugalia etc. și de asista la cursuri interactive, susținute de titularii Facultății, dar și de specialiști din alte țări, în cadrul conferințelor sau a mobilităților internaționale ERASMUS+.
Toți absolvenții Facultății de Științe Sociale pot lucra sau lucrează în învățământul preuniversitar, în domeniile comunicării și cercetării științifice.

Printre partenerii de practică studențească și cercetare științifică ai Facultății de Științe Sociale se numără: Muzeul Olteniei, Șantierul arheologic Sucidava-Celei, Corabia, jud. Olt, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor”, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, Arhivele Naționale din România, Serviciul Județean Dolj (istorie); Consiliul Județean Dolj, Parlamentul României, CEPOS: Centrul de Studii Politice Post-Comuniste (științe politice); DGSASPC (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj), Asociația „Vasiliada” Craiova (asistență socială); Penitenciarul de Maximă Securitate Craiova, Institutul Social Oltenia, Direcția Regională de Statistică-Dolj (sociologie); Ministerul Fondurilor Europene, Institutul European (RISE); Institutul de Filosofie al Academiei Române (filosofie).

 

Date de contact

Contact

Facultatea de Ştiinţe Sociale, Str. A. I. Cuza, Nr. 13
Craiova, Dolj, România, Cod poștal: 200585

Tel: (0351) 403.149
Fax: (0351) 403.140
E-mail: secretariat.fss@ucv.ro

Facebook: Facultatea de Științe Sociale

Secretariat

Program de lucru cu studenţii şi publicul:

Secretar Şef: LUNI-JOI orele 9-11 şi 13-15

Secretariat Licenţă şi Master: LUNI-JOI orele 9-11 şi 14-15