Anunț înscrieri pentru burse ERASMUS
Facultatea de Științe Sociale face înscrieri pentru burse de mobilitate în cadrul programului ERASMUS+, dedicate studenților, masteranzilor și doctoranzilor pentru anul universitar 2017-2018, în universități partenere din Bulgaria (Sofia, Veliko Tarnova), Cehia (Praga, Brno), Franța (Dijon, Lille, Lyon), Grecia (Salonic), Italia (Roma, Torino, Milano, Florența), Polonia (Varșovia), Portugalia (Lisabona), Spania (Madrid, Salamanca) și Turcia (Istanbul ș.a).
Granturile ERASMUS pentru mobilitățile studenților se acordă pe baza unui concurs de selecţie, criteriile principale fiind media notelor la examene și competența lingvistică, evaluată pe baza unui test.

Sesiune de informare
Pentru mai multe detalii despre avantajele unei burse ERASMUS, dosarul de înscriere, procedurile ce trebuie parcurse pentru a realiza o mobilitate de studiu va fi organizată o sesiune de informare, la care sunteți invitați să participați. Sesiunea va fi susținută de către lect. univ. dr. Constantin Crăițoiu, prodecan și coordonator Erasmus la Facultatea de Științe Sociale, miercuri, 15 martie 2017, începând cu ora 12.00, la sala 464 A.

Facilitățile mobilităților ERASMUS pentru studenți
Dacă sunteți student, masterand sau doctorand al Facultății, vă doriți să studiați timp de un semestru la o universitate europeană, cu o bursă lunară de 500/450 sau 700/650 de euro și să vă bucurați de toate beneficiile oferite de către programul ERASMUS+, depuneți dosarul de înscriere în perioada 15-23 martie 2017, la Secretariat (411).
Puteți aplica pentru două tipuri de mobilități: mobilitate pentru studiu, cu o bursă lunară de 500/450 euro și mobilitate pentru plasament, unde bursa este de 700/650 euro pe lună. Studenţii beneficiari de bursă socială vor primi, în plus, 200 de euro/lună la grantul de 500/450 de euro/lună.
Mobilitatea pentru studiu presupune semnarea unui angajament de studiu (Learning Agreement) cu universitatea parteneră, unde alegeți să învățați timp de un semestru, în care vor fi menționate disciplinele pe care le veți studia în străinătate. Pentru alegerea lor veți beneficia de consilierea coordonatorilor ERASMUS, de la Facultatea noastră și cea la care veți studia, criteriul cel mai important de selecție fiind acela al corespondenței disciplinelor din străinătate cu cele din planul de învățământ al specializării dvs. Apoi, veți putea participa la cursurile și seminariile pentru care ați optat în universitatea care vă va primi și veți susține examenele. La finalul mobilității și întoarcerea la Facultate, vă vom echivala rezultatele, având, totodată, posibilitatea de a susține restanțele pentru acele discipline care nu au corespondent în planurile noastre de învățământ sau nu au fost promovate. În foaia matricolă, după absolvirea facultății, va fi menționată perioada ERASMUS, instituția și numărul de credite.
Mobilitatea pentru studiu este o oportunitate pentru a învăța foarte bine o limbă străină, a studia la un nivel european ridicat și competitiv, a dobândi abilități profesionale noi, a intra în contact cu sistemul educațional al altei țări și a avea o experiență culturală și socială diversă, prin cunoașterea unor studenți din diferite naționalități și culturi.
Mobilitatea pentru plasament este similară unui internship și presupune desfășurarea unui stagiu prelungit de practică într-o organizație publică sau privată, agreată de către Universitatea care vă va primi. În cadrul acordurilor inter-instituționale doar câteva universități oferă această oportunitate, așa încât, în cazul în care vă arătați interesați, studiați cu atenție tabelul în care sunt prezentate acordurile pentru a observa unde sunt posibile mobilitățile de plasament.

Perioada de înscriere: 15-23 martie 2017
Dosarele se depun la Secretariatul Facultății, 411
Dosar înscriere:
• Cerere de participare la selecție (să cuprindă: universitatea de destinație, domeniul de studiu, tipul de mobilitate și semestrul);
• Curriculum Vitae în limba ţării unde se solicită bursa de mobilitate sau în limba în care se vor desfăşura studiile în ţara respectivă;
• Foaia matricolă;
• Scrisoare de motivaţie în limba ţării unde se solicită bursa de mobilitate sau în limba în care se vor desfăşura studiile în ţara respectivă;
• Certificat de competenţă lingvistică.

Criterii de eligibilitate:
• Să fie student la licenţă/master/doctorat în cadrul Facultății de Științe Sociale;
• Să fie absolvent a cel puţin un an din ciclul de licenţă pentru mobilităţile de studii;
• Dacă a beneficiat de alt stagiu Erasmus studii sau plasament perioada de mobilitate nu trebuie să depăşească 12 luni pentru fiecare ciclu de învăţământ;
• Să promoveze un test de limbă străină.

Testul pentru limba străină:
• Data de realizare a acestuia va fi anunțată după încheierea înscrierilor.

Pentru a înțelege mai bine procedura de înscriere și selecție a studenților în cadrul programului ERASMUS+ vă recomandăm să studiați următoarele documente:

Lista acordurilor inter-instituționale pentru mobilități ERASMUS pentru studenți

Model barem de selecţie a studenţilor ERASMUSModel barem de selecţie a studenţilor ERASMUS

Pentru mai multe detalii îl puteți contacta pe:

Lect. univ. dr.
CONSTANTIN CRĂIȚOIU
Prodecan / Coordonator Erasmus
Biroul 410, E-mail: constantin_craitoiu@yahoo.com

Despre noi

Facultatea de Științe Sociale oferă studii superioare de licență, master și doctorat. Pentru licență, studenții pot opta pentru specializările: Asistență Socială; Filosofie; Istorie; Relații Internaționale și Studii Europene; Sociologie; Științe Politice. În cadrul Facultății funcționează 4 programe de master: Dezvoltare regională și intervenție socială; Filosofie aplicată în organizații și mediul de afaceri; Românii în istoria Europei; Securitate națională și euro-atlantică. Studiile doctorale sunt organizate în domeniile Istorie, Sociologie, Știința Sportului și Educația Fizică.

Viziunea care ghidează în acest moment Facultatea de Științe Sociale se bazează pe profesionalism, corectitudine, transparență, cooperare instituțională națională și internațională.
Studenții Facultății de Științe Sociale beneficiază de o pregătire foarte aplicată, de posibilitatea de a studia, prin programul ERASMUS+, la o universitate din Europa, din Italia, Franța, Spania, Grecia, Polonia, Portugalia etc. și de asista la cursuri interactive, susținute de titularii Facultății, dar și de specialiști din alte țări, în cadrul conferințelor sau a mobilităților internaționale ERASMUS+.
Toți absolvenții Facultății de Științe Sociale pot lucra sau lucrează în învățământul preuniversitar, în domeniile comunicării și cercetării științifice.

Printre partenerii de practică studențească și cercetare științifică ai Facultății de Științe Sociale se numără: Muzeul Olteniei, Șantierul arheologic Sucidava-Celei, Corabia, jud. Olt, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor”, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, Arhivele Naționale din România, Serviciul Județean Dolj (istorie); Consiliul Județean Dolj, Parlamentul României, CEPOS: Centrul de Studii Politice Post-Comuniste (științe politice); DGSASPC (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj), Asociația „Vasiliada” Craiova (asistență socială); Penitenciarul de Maximă Securitate Craiova, Institutul Social Oltenia, Direcția Regională de Statistică-Dolj (sociologie); Ministerul Fondurilor Europene, Institutul European (RISE); Institutul de Filosofie al Academiei Române (filosofie).

 

Date de contact

Contact

Facultatea de Ştiinţe Sociale, Str. A. I. Cuza, Nr. 13
Craiova, Dolj, România, Cod poștal: 200585

Tel: (0351) 403.149
Fax: (0351) 403.140
E-mail: secretariat.fss@ucv.ro

Facebook: Facultatea de Științe Sociale

Secretariat

Program de lucru cu studenţii şi publicul:

Secretar Şef: LUNI-JOI orele 9-11 şi 13-15

Secretariat Licenţă şi Master: LUNI-JOI orele 9-11 şi 14-15