Facultatea de Ştiinţe Sociale organizează selecţia Staff mobility (teaching & training) în vederea efectuării unei mobilități în cadrul programului ERASMUS + în sem. I şi II, an universitar 2016-2017.
Înscrierile se vor desfăşura în perioada 28 septembrie –7 octombrie2016. Dosarul se depune la Secretariatul Facultății de Științe Sociale (la Dna Secretar-Șef Ionica Paraschiv).
Calendarul selecţiei Staff mobility (teaching& training) în cadrul programului ERASMUS+ pentru anul universitar 2016-2017 este următorul:
Depunerea dosarelor de candidatură 28 septembrie –7 octombrie 2016.


Pe dosar se va trece:
1. Numele și prenumele cadrului didactic
2. Universitatea(țara) pentru care optează în vederea efectuării mobilității
3. Perioada mobilității
4. Email și număr de telefon.

Afişarea rezultatelor la nivel de facultate: 10 octombrie 2016.

Repartizare pe locurile disponibile: 10 octombrie 2016

Criterii de selecţie

Toţi participanţii vor depune la dosar:
Formular de aplicație Erasmus+disponibil la adresa http://www.ucv.ro/international/programe/programe_europene/profesori.php

CV format european

Procesul de selecţie va avea în vedere următoarele criterii:

Criterii de eligibilitate
- să fie cadru didactic al Universităţii din Craiova, Facultatea de Științe Sociale;
- să depună la dosar toate elementele constitutive solicitate

Criterii generale de selecţie necesare şi obligatorii (elemente constitutive ale dosarului individual):


Probe de concurs în vederea selecţiei finale:
1. formularul de aplicație pentru mobilitățile cadrelor didactice și a personalului administrativ în cadrul Programului Erasmus + şi
2. prezentare CV format european.

Despre noi

Facultatea de Științe Sociale oferă studii superioare de licență, master și doctorat. Pentru licență, studenții pot opta pentru specializările: Asistență Socială; Filosofie; Istorie; Relații Internaționale și Studii Europene; Sociologie; Științe Politice. În cadrul Facultății funcționează 4 programe de master: Dezvoltare regională și intervenție socială; Filosofie aplicată în organizații și mediul de afaceri; Românii în istoria Europei; Securitate națională și euro-atlantică. Studiile doctorale sunt organizate în domeniile Istorie, Sociologie, Știința Sportului și Educația Fizică.

Viziunea care ghidează în acest moment Facultatea de Științe Sociale se bazează pe profesionalism, corectitudine, transparență, cooperare instituțională națională și internațională.
Studenții Facultății de Științe Sociale beneficiază de o pregătire foarte aplicată, de posibilitatea de a studia, prin programul ERASMUS+, la o universitate din Europa, din Italia, Franța, Spania, Grecia, Polonia, Portugalia etc. și de asista la cursuri interactive, susținute de titularii Facultății, dar și de specialiști din alte țări, în cadrul conferințelor sau a mobilităților internaționale ERASMUS+.
Toți absolvenții Facultății de Științe Sociale pot lucra sau lucrează în învățământul preuniversitar, în domeniile comunicării și cercetării științifice.

Printre partenerii de practică studențească și cercetare științifică ai Facultății de Științe Sociale se numără: Muzeul Olteniei, Șantierul arheologic Sucidava-Celei, Corabia, jud. Olt, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor”, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, Arhivele Naționale din România, Serviciul Județean Dolj (istorie); Consiliul Județean Dolj, Parlamentul României, CEPOS: Centrul de Studii Politice Post-Comuniste (științe politice); DGSASPC (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj), Asociația „Vasiliada” Craiova (asistență socială); Penitenciarul de Maximă Securitate Craiova, Institutul Social Oltenia, Direcția Regională de Statistică-Dolj (sociologie); Ministerul Fondurilor Europene, Institutul European (RISE); Institutul de Filosofie al Academiei Române (filosofie).

 

Date de contact

Contact

Facultatea de Ştiinţe Sociale, Str. A. I. Cuza, Nr. 13
Craiova, Dolj, România, Cod poștal: 200585

Tel: (0351) 403.149
Fax: (0351) 403.140
E-mail: secretariat.fss@ucv.ro

Facebook: Facultatea de Științe Sociale

Secretariat

Program de lucru cu studenţii şi publicul:

Secretar Şef: LUNI-JOI orele 9-11 şi 13-15

Secretariat Licenţă şi Master: LUNI-JOI orele 9-11 şi 14-15