Anul II

Plan de învăţământ - Securitate naţională şi euro-atlantică Anul II


SECURITATE ȘI GUVERNANȚĂ ÎN U.E.
TITULAR CURS: LECTOR UNIV.DR. CĂTĂLINA MARIA GEORGESCU
Cursul Securitate și Guvernanța în Uniunea Europeană are drept obiective: dobândirea informațiilor esențiale referitare la teoriile, modelele și interpretările guvernanței; însușirea mecanismelor de adoptare și implementare a politicilor publice în materia securității în Uniunea Europeană în contextul, mai larg, al diverselor teorii și curente de analiză ale integrării europene; îmbunătățirea tehnicilor de analiză de conținut a unor documente strategice referitoare la politicile europene de securitate.
Conținut (descriptori) (selectiv)
CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND GUVERNANAȚA ȘI SECURITATEA SPAȚIULUI EUROPEAN ● CADRUL INSTITUȚIONAL AL UNIUNII EUROPENE IN CONTEXTUL SECURITAȚII EUROPENE. INSTITUȚIA ÎNALTULUI REPREZENTANT PENTRU AFACERI EXTERNE ȘI POLITICA DE SECURITATE ● FENOMENUL EUROPENIZĂRII ȘI CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE A STATELOR MEMBRE ȘI ȚĂRILOR CANDIDATE ● CORELAREA EUROPEANIZĂRII ȘI A SECURITĂȚII ÎN CADRUL CONDIȚIONALITĂȚII EUROPENE MULTI-NIVEL ȘI MODELULUI DE SOCIALIZARE EUROPEAN ● GUVERNANȚA UE ȘI DIMENSIUNEA STRATEGICĂ A MANAGEMENTULUI PUBLIC ÎN CONTEXTUL SECURITĂȚII EUROPENE

Planuri de învățământ

Plan de învăţământ - Securitate naţională şi euro-atlantică Anul I


Scurtă prezentare a disciplinelor din planul de învățământ

MASTER
Anul I
RELAȚII INTERNAȚIONALE
TITULAR CURS: CONF.UNIV.DR. ANCA PARMENA OLIMID
Cursul de Relaţii internaţionale îşi propune: să ofere cadrul conceptual adecvat evoluției aspectelor teoretice şi practice specifice sistemului internaţional în perioada contemporană; să ofere studenţilor, sub forma unor studii de caz, câteva modele de analiză diferenţială, pornind de la interpretările teoretice ale politicii internaţionale şi relaţiilor internaţionale; să permită dezvoltarea analizei critice şi analitice a studenţilor cu privire la procesul decizional in politica externă.
Conținut (descriptori) (selectiv)
MEDIUL DE SECURITATE EUROATLANTIC. CONSIDERATII PRIVIND EVOLUTIA MEDIULUI DE SECURITATE EUROATLANTIC ● PRIORITATI ALE NATO IN ARHITECTURA OPERATIONALA A SECOLULUI XXI ● ROLUL OPERATIONAL AL NATO IN MENTINEREA MEDIULUI DE SECURITATE EUROATLANTIC ● LOCUL SI ROLUL NATO IN SECURITATEA EUROPEANA ● IDENTITATEA EUROPEANA DE SECURITATE SI APARARE (ESDI). EVOLUŢIE, COOPERAREA NATO-UEO ● RELATIILE NATO-UE. VIITORUL SECURITATII EUROPENE. EVOLUTIA PARTENERIATULUI NATO-RUSIA ● AMENINTARI IN MEDIUL DE SECURITATE EURO-ATLANTIC. RAPORTUL TERORISM-MEDIU DE SECURITATE ● CONTINUAREA EXTINDERII NATO SI PROCESUL DE STABILITATE IN ESTUL EUROPEI ● MEDIUL REGIONAL DE SECURITATE SI ZONELE POST-CONFLICT ● ECHILIBRUL PUTERII SI INTERESUL NATIONAL. SECURITATEA GLOBALA SI RELATIILE INTERNATIONAL ● RELATIILE INTERNATIONALE SI PLURALISMUL INSTITUTIONALIZAT IN UNIUNEA EUROPEANA. ETAPE ALE ESTABLISHMENT-ULUI UNUI DREPT CONVENTIONAL AL RELIGIEI ● COMUNITARISM SI CONFESIONALISM. IMPORTANTA FACTORULUI CONFESIONAL IN RELATIILE INTERNATIONALE

GEOPOLITICA SI GEOSTRATEGIA IN SECURITATEA NATIONALA SI EURO-ATLANTICA
TITULAR CURS: CONF.UNIV.DR. ANCA PARMENA OLIMID
Cursul Geopolitică şi Geostrategie în securitatea naţională şi euroatlantică îşi propune să ofere cadrul conceptual adecvat mediului de securiate euro-atlantic şi să evidenţieze principalele curente şi teorii privind evoluţia mediului de securitare euroatlantic. Cursul propune o abordare nouă a priorităţilor NATO în arhitectura operaţională a mediului de securitate al secolului al XXI-lea care vor da posibilitatea focalizării analitice, de sinteză şi comparaţie de la planul regional la cel euro-atlantic. Atenţie sporită va reveni impactului evenimentelor de la 11 septembrie 2011 şi noii viziuni a SUA privind combaterea terorismului.
Conținut (descriptori) (selectiv)
GEOPOLITICA SI SECURITATEA. TEORII SI CURENTE DE GANDIRE. TENDINTA DE UNIFICARE A PIETELOR POLITICE ● MEDIUL DE SECURITATE INTERNATIONAL: EVALUARE SI ANALIZA ● LOCUL SI ROLUL ONU IN SECURITATEA GLOBALA. CARTA NATIUNILOR UNITE ● ORDINEA PUBLICA SI SECURITATEA INTERNATIONALA ● CONSILIUL DE SECURITATE. CURTEA INTERNATIONALA DE JUSTITIE ● GLOBALIZAREA SI SPATIUL RAZBOIULUI ● PROMOVAREA SI PROTECTIA INTERNTAIONALA A DREPTURILOR OMULUI ● MANAGEMENTUL INFORMATIILOR CLASIFICATE SI IMPORTANTA MASS-MEDIA PENTRU SECURITATEA GLOBALA ● INSTITUTIILE INTERNATIONALE SI RISCURILE DE SECURITATE IN STATELE MULTICULTURALE ● MANAGEMENTUL CONFLICTELOR SI PROCESUL DE IMPLEMENTARE A PACII ● GEOPOLITICA IDENTITATII SI GEO-RELIGIA ● BALCANII SI PATTERN-URILE GEOPOLITICE REGIONALE

SECURITATE ȘI POLITICI PUBLICE
TITULAR CURS: LECTOR UNIV.DR. CATALINA MARIA GEORGESCU
Cursul Securitate și politici publice are drept obiective: dobândirea informațiilor esențiale referitare la teoriile, modelele formulării și implementării de politici publice; însușirea mecanismelor de analiză a UE ca model de politici publice în domeniul securității; însușirea mecanismelor de adoptare și implementare a politicilor publice în materia securității în arealul Nord-Atlantic și în spațiul comunitar; îmbunătățirea tehnicilor de analiză de conținut a unor documente strategice referitoare la politicile europene de securitate.
Conținut (descriptori) (selectiv)
EUROPENIZAREA ȘI ANALIZA CICLULUI DE POLITICI PUBLICE DE SECURITATE ÎN CADRUL GUVERNANȚEI EUROPENE. UE CA MODEL PENTRU FORMULAREA POLITICILOR PUBLICE DE SECURITATE ● COOPERAREA EUROPEANA IN CADRUL POLITICII COMUNE DE SECURITATE ȘI APARARE ● INSTITUȚIONALIZAREA SPAȚIULUI EUROPEAN DE LIBERTATE, JUSTIȚIE ȘI SECURITATE ● SECURITATEA ȘI POLITICILE EUROPENE ÎN DOMENIUL DREPTURILOR OMULUI. CREAREA AGENȚIEI PENTRU DREPTURI FUNDAMENTALE ● SECURITATEA ȘI POLITICILE NAȚIONALE ȘI EUROPENE ÎN DOMENIUL MIGRAȚIEI ȘI AZILULUI ● SECURITATEA ȘI POLITICILE EUROPENE ÎN DOMENIUL DISCRIMINĂRII, RASISMULUI ȘI XENOFOBIEI

Despre noi

Facultatea de Științe Sociale oferă studii superioare de licență, master și doctorat. Pentru licență, studenții pot opta pentru specializările: Asistență Socială; Filosofie; Istorie; Relații Internaționale și Studii Europene; Sociologie; Științe Politice. În cadrul Facultății funcționează 4 programe de master: Dezvoltare regională și intervenție socială; Filosofie aplicată în organizații și mediul de afaceri; Românii în istoria Europei; Securitate națională și euro-atlantică. Studiile doctorale sunt organizate în domeniile Istorie, Sociologie, Știința Sportului și Educația Fizică.

Viziunea care ghidează în acest moment Facultatea de Științe Sociale se bazează pe profesionalism, corectitudine, transparență, cooperare instituțională națională și internațională.
Studenții Facultății de Științe Sociale beneficiază de o pregătire foarte aplicată, de posibilitatea de a studia, prin programul ERASMUS+, la o universitate din Europa, din Italia, Franța, Spania, Grecia, Polonia, Portugalia etc. și de asista la cursuri interactive, susținute de titularii Facultății, dar și de specialiști din alte țări, în cadrul conferințelor sau a mobilităților internaționale ERASMUS+.
Toți absolvenții Facultății de Științe Sociale pot lucra sau lucrează în învățământul preuniversitar, în domeniile comunicării și cercetării științifice.

Printre partenerii de practică studențească și cercetare științifică ai Facultății de Științe Sociale se numără: Muzeul Olteniei, Șantierul arheologic Sucidava-Celei, Corabia, jud. Olt, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor”, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, Arhivele Naționale din România, Serviciul Județean Dolj (istorie); Consiliul Județean Dolj, Parlamentul României, CEPOS: Centrul de Studii Politice Post-Comuniste (științe politice); DGSASPC (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj), Asociația „Vasiliada” Craiova (asistență socială); Penitenciarul de Maximă Securitate Craiova, Institutul Social Oltenia, Direcția Regională de Statistică-Dolj (sociologie); Ministerul Fondurilor Europene, Institutul European (RISE); Institutul de Filosofie al Academiei Române (filosofie).

 

Date de contact

Contact

Facultatea de Ştiinţe Sociale, Str. A. I. Cuza, Nr. 13
Craiova, Dolj, România, Cod poștal: 200585

Tel: (0351) 403.149
Fax: (0351) 403.140
E-mail: secretariat.fss@ucv.ro

Facebook: Facultatea de Științe Sociale

Secretariat

Program de lucru cu studenţii şi publicul:

Secretar Şef: LUNI-JOI orele 9-11 şi 13-15

Secretariat Licenţă şi Master: LUNI-JOI orele 9-11 şi 14-15