Facultatea de Ştiinţe Sociale organizează preselecţie pentru acordarea de burse ERASMUS în semestrul al II-lea al anului universitar 2016-2017. Preselecţia se va desfăşura în data de 21 octombrie 2016 şi va consta într-o probă scrisă și analiza dosarului de candidatură. Pot participa la preselecţie studenţii interesaţi, nivel licență și master, cu condiţia ca la momentul selecţiei (şi, ulterior, la momentul plecării în mobilitate) să fie integralişti si să aibă rezultate academice bune pe semestrul/ anul anterior. Proba scrisă presupune testarea aptitudinilor studenţilor în domeniul limbii engleze/franceze/ spaniole/italiene şi a cunoştinţelor teoretice din domeniu de studiu (istorie, științe politice, relații internaționale și studii europene, sociologie, filosofie, asistență socială).
Înscrierile se vor desfăşura în perioada 17-19 octombrie 2016.


Dosarul se depune la Biroul 411 (Secretariat) la dna Secretar Șef Ionica Paraschiv.


Calendarul selecţiei ERASMUS+ pentru anul universitar 2016-2017, semestrul al II-lea este următorul:
1. Depunerea dosarelor de candidatură 17-19 octombrie 2016, interval orar 10.00-12.00
2. Desfăşurarea selecţiei pentru toate specializările:

Vineri 21 octombrie 2016, ORELE 10.00 (pentru toate limbile selectate)
LOCAȚIA desfășurării examenului de selecție în data de 21.10.2016 (orele 10.00): sediul central al UCV, sala 443 D

Afişarea rezultatelor la nivel de facultate: 24-25 octombrie 2016
Repartizarea pe locurile disponibile: 24-25 octombrie 2016

Criterii de eligibilitate:
- să fii student al Universităţii din Craiova;
- la momentul selecţiei (şi, ulterior, la momentul plecării în mobilitate) să fii integralist si să ai rezultate academice bune pe semestrul/ anul anterior;
- să prezinţi un dosar de candidatură.

Dosarul de candidatură trebuie să cuprindă:
- cererea de participare la selecție (vezi document atasat)
- CV şi scrisoare de motivaţie (redactate în limba în care vei studia la universitatea pentru care aplici);
- Foaia matricolă (situatia scolara) a ultimului semestru de studiu/ an de studiu anterior.
- Adeverință de student

Pe dosar se va trece:
-numele și prenumele studentului
-număr de telefon și adresă de email.

Selecția se desfășoară la nivelul Facultății de Științe Sociale în funcție de numărul de locuri disponibile după cum urmează: Mobilități Eramus ȘTIINȚE SOCIALE in anul universitar 2016- 2017, semestrul al II-lea după cum urmează: Grecia: Salonic; Spania: Madrid; Cehia: Brno; Turcia: Istanbul; Polonia: Varșovia, Cracovia și Torun; Macedonia: Skopje; Italia (Roma, Molise, Firenze, Campobasso si Torino); Bulgaria (Sofia si Veliko Trnovo); Franța (Dijon, Lyon).

Despre noi

Facultatea de Științe Sociale oferă studii superioare de licență, master și doctorat. Pentru licență, studenții pot opta pentru specializările: Asistență Socială; Filosofie; Istorie; Relații Internaționale și Studii Europene; Sociologie; Științe Politice. În cadrul Facultății funcționează 4 programe de master: Dezvoltare regională și intervenție socială; Filosofie aplicată în organizații și mediul de afaceri; Românii în istoria Europei; Securitate națională și euro-atlantică. Studiile doctorale sunt organizate în domeniile Istorie, Sociologie, Știința Sportului și Educația Fizică.

Viziunea care ghidează în acest moment Facultatea de Științe Sociale se bazează pe profesionalism, corectitudine, transparență, cooperare instituțională națională și internațională.
Studenții Facultății de Științe Sociale beneficiază de o pregătire foarte aplicată, de posibilitatea de a studia, prin programul ERASMUS+, la o universitate din Europa, din Italia, Franța, Spania, Grecia, Polonia, Portugalia etc. și de asista la cursuri interactive, susținute de titularii Facultății, dar și de specialiști din alte țări, în cadrul conferințelor sau a mobilităților internaționale ERASMUS+.
Toți absolvenții Facultății de Științe Sociale pot lucra sau lucrează în învățământul preuniversitar, în domeniile comunicării și cercetării științifice.

Printre partenerii de practică studențească și cercetare științifică ai Facultății de Științe Sociale se numără: Muzeul Olteniei, Șantierul arheologic Sucidava-Celei, Corabia, jud. Olt, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor”, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, Arhivele Naționale din România, Serviciul Județean Dolj (istorie); Consiliul Județean Dolj, Parlamentul României, CEPOS: Centrul de Studii Politice Post-Comuniste (științe politice); DGSASPC (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj), Asociația „Vasiliada” Craiova (asistență socială); Penitenciarul de Maximă Securitate Craiova, Institutul Social Oltenia, Direcția Regională de Statistică-Dolj (sociologie); Ministerul Fondurilor Europene, Institutul European (RISE); Institutul de Filosofie al Academiei Române (filosofie).

 

Date de contact

Contact

Facultatea de Ştiinţe Sociale, Str. A. I. Cuza, Nr. 13
Craiova, Dolj, România, Cod poștal: 200585

Tel: (0351) 403.149
Fax: (0351) 403.140
E-mail: secretariat.fss@ucv.ro

Facebook: Facultatea de Științe Sociale

Secretariat

Program de lucru cu studenţii şi publicul:

Secretar Şef: LUNI-JOI orele 9-11 şi 13-15

Secretariat Licenţă şi Master: LUNI-JOI orele 9-11 şi 14-15