Examenul de disertație

 Pentru a putea participa la susținerea examenului de disertație este nevoie să fie depusă la secretariat lucrarea de disertație, însoțită de următoarele documente completate: (1) cererea de înscriere pentru examenul de disertație, (2) declarația de originalitate a lucrării de disertație și (3) referatul de apreciere a lucrării de disertație.

 Totodată, pentru realizarea ulterioară a diplomei de master, este nevoie să depuneți, împreună cu documentele de mai sus, o copie după cartea de identitate și certificatul de naștere.

Master DEZVOLTARE COMUNITARĂ ȘI INTEGRARE EUROPEANĂ

Depunerea lucrărilor de disertație la secretariat: 28.06.2018, orele 10.00-14.00

Susținerea lucrării de disertație: 06.07.2018, ora 10.00

Comisia examenului de disertație:

Preşedinte: Conf.univ.dr. Eugenia Udangiu
Membri: Lect.univ.dr. Andreea Niţă
Lect.univ.dr. Constantin Crăiţoiu
Secretar: Asist.univ.dr. Cristina Goga
Membru supleant: Lect.univ.dr. Gabriela Motoi


 

Master FILOSOFIE CONTEMPORANĂ

Depunerea lucrărilor de disertație la secretariat: 28.06.2018, orele 10.00-14.00

Susținerea lucrării de disertație: 06.07.2018, ora 10.00

Comisia examenului de disertație:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Ionel Buşe
Membri: Lect.univ.dr. Ştefan Viorel Ghenea
Lect.univ.dr. Cătălin Stănciulescu
Secretar: Lect.univ.dr. Ionuţ Răduică
Membru supleant: Prof.univ.dr. Adriana Neacşu


 

Master ROMÂNII ÎN ISTORIA EUROPEI

Depunerea lucrărilor de disertație la secretariat: 28.06.2018, orele 09.00-12.00

Susținerea lucrării de disertație: 06.07.2018, ora 13.00

Comisia examenului de disertație:

 Preşedinte: Conf.univ.dr. Lucian Amon
Membri: Prof.univ.dr.habil. Sorin Liviu Damean
Conf.univ.dr. Constanţiu Dinulescu
Secretar: Lect.univ.dr. Florian Olteanu
Membru supleant: Conf.univ.dr. Marusia Cîrstea


 

Master SECURITATE NAȚIONALĂ ȘI EURO-ATLANTICĂ

Depunerea lucrărilor de disertație la secretariat: 28.06.2018, orele 10.00-14.00

Susținerea lucrării de disertație: 06.07.2018, ora 13.00

Comisia examenului de disertație:

Preşedinte: Conf.univ.dr. Parmena Olimid
Membri: Lect.univ.dr. Cosmin Gherghe
Lect.univ.dr. Cătălina Georgescu
Secretar: Lect.univ.dr. Radu Cristian Petcu
Membru supleant: Conf.univ.dr. Mihai Costescu

 

GHID PENTRU ELABORAREA, REDACTAREA ȘI SUSȚINEREA LUCRĂRILOR DE LICENȚĂ ȘI DISERTAȚIE


Despre noi

Facultatea de Științe Sociale oferă studii superioare de licență, master și doctorat. Pentru licență, studenții pot opta pentru specializările: Asistență Socială; Filosofie; Istorie; Relații Internaționale și Studii Europene; Sociologie; Științe Politice. În cadrul Facultății funcționează 4 programe de master: Dezvoltare comunitară și integrare europeană; Filosofie aplicată în organizații și mediul de afaceri; Românii în istoria Europei; Securitate națională și euro-atlantică. Studiile doctorale sunt organizate în domeniile istorie și sociologie.

Științele sociale se află în topul opțiunilor studenților din Europa și România întrucât contribuie în mod direct la cunoașterea celor mai importante fenomene sociale și politice contemporane.
Absolvenții din domeniul științelor sociale au o mare responsabilitate și oportunitate, totodată: sunt chemați să explice trecutul, să descrie prezentul și să răspundă la întrebarea „Ce va urma?” sau „Încotro ne îndreptăm?”

Absolvenții Facultății de Științe Sociale sunt cei care au menirea să cunoască fenomenele sociale (sociologia), să-i ajute pe cei în nevoie (asistența socială), să cunoască trecutul (istoria), viața politică internă și internațională (științe politice), să ne păstreze prin diplomație în relații de cooperare cu comunitatea internațională (relații internaționale și studii europene) și să caute răspunsurile la cele mai importante întrebări existențiale și de cunoaștere (filosofia).


Viziunea care ghidează în acest moment Facultatea de Științe Sociale se bazează pe profesionalism, corectitudine, transparență, cooperare instituțională națională și internațională.
Studenții Facultății de Științe Sociale beneficiază de o pregătire foarte aplicată, de posibilitatea de a studia, prin programul ERASMUS+, la o universitate din Europa, din Italia, Franța, Spania, Grecia, Polonia, Portugalia etc. și de asista la cursuri interactive, susținute de titularii Facultății, dar și de specialiști din alte țări, în cadrul conferințelor sau a mobilităților internaționale ERASMUS.
Toți absolvenții Facultății de Științe Sociale pot lucra sau lucrează în învățământul preuniversitar, în domeniile comunicării și cercetării științifice.

Pentru Specializarea ASISTENȚĂ SOCIALĂ, domeniile principale de ocupare sunt:
• organizații guvernamentale și non-guvernamentale în domeniul asistenței sociale (primării, direcții județene de asistență socială și protecția copilului, spitale și penitenciare);
• învățământ;
• cercetare;
• practica independentă a profesiei.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării FILOSOFIE sunt:
• învățământ;
• cercetare filosofică;
• antreprenoriat;
• consiliere;
• relații publice.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării ISTORIE sunt:
• istorie;
• muzeografie;
• arheologie;
• învățământ;
• cercetare.
În cadrul Specializării Istorie funcționează Masterul Românii în Istoria Europei și un program doctoral.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE sunt:
• diplomație;
• organizații internaționale;
• instituții publice;
• mass-media;
• învățământ;
• cercetare.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării SOCIOLOGIE sunt:
• cercetare sociologică;
• resurse umane;
• mass-media;
• instituții publice; relații publice ;
• învățământ.
În cadrul Specializării Sociologie funcționează Masterul Dezvoltare Comunitară și Integrare Europeană și un program doctoral.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării ȘTIINȚE POLITICE sunt:
• organizații politice;
• autorități administrative;
• instituții europene;
• instituții media;
• învățământ și cercetare.
În cadrul Specializării Științe Politice funcționează Masterul Securitate Națională și Euro-atlantică .

Printre partenerii de practică studențească și cercetare științifică ai Facultății de Științe Sociale se numără: Muzeul Olteniei, Șantierul arheologic Sucidava-Celei, Corabia, jud. Olt, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor”, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, Arhivele Naționale din România, Serviciul Județean Dolj (istorie); Consiliul Județean Dolj, Parlamentul României, CEPOS: Centrul de Studii Politice Post-Comuniste (științe politice); DGSASPC (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj), Asociația „Vasiliada” Craiova (asistență socială); Penitenciarul de Maximă Securitate Craiova, Institutul Social Oltenia, Direcția Regională de Statistică-Dolj (sociologie); Ministerul Fondurilor Europene, Institutul European (RISE); Institutul de Filosofie al Academiei Române (filosofie).

 

Date de contact

Contact

Facultatea de Ştiinţe Sociale, Str. A. I. Cuza, Nr. 13
Craiova, Dolj, România, Cod poștal: 200585

Tel: (0251) 418.515
Fax: (0251) 410.672
E-mail: decanatfss@yahoo.com

Facebook: Facultatea de Științe Sociale