În procesul de selecție al studenților, masteranzilor și doctoranzilor Facultății de Științe Sociale pentru bursele de studiu ERASMUS+ ale anului universitar următor, 2018-2019, sem. I, au fost depuse 18 dosare, neavând candidați respinși. 

Candidații au fost ierarhizați în funcție de rezultatele lor școlare și competențele lingvistice.

Au fost declarați admiși următorii studenți/masteranzi:

 

Bonea Elena Mădălina
Tudorașcu F. Ionuț-Marius
Bălașa Andrei
Velea Claudiu Eduard
Goagașe M. I. Mirela
Oprea Sorina Gabriela
Caracudă Monika
Cojocaru Costinela Roxana
Mătușoiu M. Ionela-Claudiua
Catană Maria
Marcu Elena
Toma N. Alexandru-Sabin
Zivkovic Nikola
Pena V. Bianca-Floriana

 

Pe lista de rezervă se regăsesc următorii studenți:

Bădică M. Andreea-Camelia
Epuran F. Valentina-Adriana
Popescu Stan Georgiana-Cristina
Stan Daniela Carmen

 

Felicitări!

Studenții și masteranzii Facultății de Științe Sociale înscriși pentru a câștiga o bursă de studiu ERASMUS+, în funcție de opțiunea lor, trebuie să susțină testul de limbă străină, astfel: 

 

Limba spaniolă - luni, 02 aprilie 2018, ora 10.00, sala 337B; profesor examinator: Oana Duță. 

Limba franceză - luni, 02 aprilie 2018, ora 12.00, sala 334; profesor examinator: Mihaela Chirițescu.

Limba engleză - marți, 03 aprilie 2018, ora 14.00, sala 464A; profesor examinator: Adi Schwarz.

 

Facultatea de Științe Sociale anunță deschiderea perioadei de înscriere pentru mobilități ERASMUS+ pentru cadrele didactice proprii și personal al Universității (staff mobility for training/staff mobility for teaching), dosarele putând fi depuse în perioada 02-20 aprilie 2018, la Secretariat. Sunt acceptate candidaturi atât pentru semestrul II, al anului universitar 2017-2018, cât și pentru noul an universitar, 2018-2019. O nouă sesiune dedicată selecției mobilităților pentru anul universitar următor va fi organizată în toamnă.

Candidații trebuie să depună un dosar la Secretariat, care să cuprindă: 

- formularul de aplicație ERASMUS+ și

- CV-ul.

 Mai multe detalii privind întreaga procedură sunt disponibile pe site: http://stiintesociale.ucv.ro/erasmus/outgoing-staff/dosarul-de-candidatur%C4%83.html

 

Prelungirea perioadei de înscriere a studenților

Cât privește înscrierea studenților pentru bursele ERASMUS+, având în vedere că numărul dosarelor depuse nu este foarte mare, este nevoie de o prelungire a perioadei de înscriere. Studenții Facultății de Științe Sociale interesați să aplice pentru o mobilitate de studiu sau plasament ERASMUS+ în anul universitar 2018-2019, semestrul I (în afara celor care au depus deja dosarele de candidatură), pot candida în perioada 30 martie - 4 aprilie 2018.

Dosarele se depun la secretariatul Facultății de Științe Sociale, biroul 411, în perioada amintită. Dosarul trebuie să cuprindă:

  • Cererea de participare la selecție, redactată după acest model;
  • Curriculum Vitae în limba străină în care se vor desfăşura studiile în Universitatea de destinație a mobilității ERASMUS+;
  • Foaia matricolă (se eliberează, înainte de depunerea dosarului, de către Secretariat);
  • Scrisoare de motivaţie în limba străină în care se vor desfăşura studiile;
  • Document privind competența lingvistică (diplomă de bacalaureat, Cambridge, atestat eliberat de MEN, Universitate etc. – dacă există). Nivelul de competență lingvistică va fi verificat oricum printr-un test, pe care cei înscriși vor trebui să-l susțină în cadrul Universității din Craiova, imediat după perioada de înscriere.

Departamentul de Relatii Internationale al Universitatii din Craiova va desfasura in perioada 19-21 martie 2018 o serie de evenimente de informare Erasmus+ dedicate tuturor studenţilor.

 In colaborare cu studentii voluntari din cadrul organizatiei Erasmus Student Network Craiova vor fi organizate sesiuni de informare pe culoarul principal al Clădirii Centrale (zona xerox-magazin, parter), la un stand Erasmus+, conform următorului program:

- Luni, 19 martie 2018, 9.00-14.00

- Marți, 20 martie 2018, 10.00-15.00

 

In plus, DRI va organiza un eveniment de informare privind programul Erasmus+ si de promovare a mobilitilor pe data de 21 martie 2018, ora 12.00, în Amfiteatrul Dragan (Cladirea Centrala, etajul 2, sala 444).

 

Cu totii sunteti invitati! Va asteptam!

Sub egida manifestărilor România Centenar, Facultatea de Științe Sociale a Universității din Craiova organizează marți, 20 martie 2018, ora 12.00, conferința: Deznădejde și speranță. Revenirea Basarabiei la patria mamă – 27 martie 1918. Prelegerea va fi susținută de prof.univ.dr. Sorin Liviu Damean, Decanul Facultății de Științe Sociale, la sala 444, clădirea centrală Rectorat. Sunt invitați să participe toți cei interesați.

 

În perioada 15-28 martie 2018, studenții, masteranzii și doctoranzii Facultății de Științe Sociale se pot înscrie pentru câștigarea unei burse de mobilitate ERASMUS+, pentru anul universitar 2018-2019. Puteți alege orice Universitate dintre cele cu care avem stabilite parteneriate ERASMUS+, din: Bulgaria (Sofia, Veliko Tarnova), Cehia (Praga, Brno), Franța (Dijon, Lille, Lyon), Grecia (Salonic), Italia (Roma, Torino, Milano, Florența etc.), Polonia (Varșovia, Torun), Portugalia (Lisabona), Spania (Madrid, Salamanca) și Turcia (Istanbul ș.a). Lista completă a posibilelor destinații de studiu în Europa este disponibilă aici.


Puteți aplica pentru unul dintre cele două tipuri de mobilități: mobilitate pentru studiu, cu o bursă lunară de 500 euro și mobilitate pentru plasament, unde bursa este de 700 euro pe lună. Studenţii beneficiari de bursă socială vor primi, în plus, 200 de euro pe lună, în cazul în care aleg mobilitatea pentru studiu.

 

Dosarele de înscriere se depun la secretariatul Facultății de Științe Sociale, biroul 411, în perioada amintită. Dosarul trebuie să cuprindă:

  • Cererea de participare la selecție, redactată după acest model;
  • Curriculum Vitae în limba străină în care se vor desfăşura studiile în Universitatea de destinație a mobilității ERASMUS+;
  • Foaia matricolă (se eliberează, înainte de depunerea dosarului, de către Secretariat);
  • Scrisoare de motivaţie în limba străină în care se vor desfăşura studiile;
  • Document privind competența lingvistică (diplomă de bacalaureat, Cambridge, atestat eliberat de MEN, Universitate etc. – dacă există). Nivelul de competență lingvistică va fi verificat oricum printr-un test, pe care cei înscriși vor trebui să-l susțină în cadrul Universității din Craiova, imediat după perioada de înscriere.

 

Pentru a vă oferi mai multe detalii și informații despre ce înseamnă experiența ERASMUS+ și care sunt oportunitățile oferite de aceasta, vă așteptăm la o sesiune de informare, marți, 20 martie 2018, ora 09.00, sala 233 A, care este organizată de către coordonatorul ERASMUS al Facultății, lect. univ. dr. Constantin Crăițoiu. Vor fi invitați să participe și să împărtășească din experiența lor studenți ai Facultății, care au beneficiat deja de mobilități ERASMUS+. O să încercăm, totodată, să intrăm în direct cu studenți aflați în mobilitate chiar în acest moment.

Cât privește toți pașii necesari pentru a realiza o mobilitate de studiu ERASMUS+, aceștia sunt descriși aici și pot fi accesați, în același timp, pe pagina web a Facultății, la rubrica ERASMUS/Outgoing Students/Dosarul de candidatură.

Oportunitățile mobilităților ERASMUS sunt nenumărate și pot fi observate pe site-ul Facultății, la rubrica Oportunitățile Erasmus+ sau în cadrul unor dezbateri publice, cum a fost cea organizată de către Radio RFI, accesibilă aici.

 

Mă aștept să te înscrii! Mobilitatea ERASMUS+ te va schimba în bine!

Page 1 of 12

Despre noi

Facultatea de Științe Sociale oferă studii superioare de licență, master și doctorat. Pentru licență, studenții pot opta pentru specializările: Asistență Socială; Filosofie; Istorie; Relații Internaționale și Studii Europene; Sociologie; Științe Politice. În cadrul Facultății funcționează 4 programe de master: Dezvoltare comunitară și integrare europeană; Filosofie aplicată în organizații și mediul de afaceri; Românii în istoria Europei; Securitate națională și euro-atlantică. Studiile doctorale sunt organizate în domeniile istorie și sociologie.

Științele sociale se află în topul opțiunilor studenților din Europa și România întrucât contribuie în mod direct la cunoașterea celor mai importante fenomene sociale și politice contemporane.
Absolvenții din domeniul științelor sociale au o mare responsabilitate și oportunitate, totodată: sunt chemați să explice trecutul, să descrie prezentul și să răspundă la întrebarea „Ce va urma?” sau „Încotro ne îndreptăm?”

Absolvenții Facultății de Științe Sociale sunt cei care au menirea să cunoască fenomenele sociale (sociologia), să-i ajute pe cei în nevoie (asistența socială), să cunoască trecutul (istoria), viața politică internă și internațională (științe politice), să ne păstreze prin diplomație în relații de cooperare cu comunitatea internațională (relații internaționale și studii europene) și să caute răspunsurile la cele mai importante întrebări existențiale și de cunoaștere (filosofia).


Viziunea care ghidează în acest moment Facultatea de Științe Sociale se bazează pe profesionalism, corectitudine, transparență, cooperare instituțională națională și internațională.
Studenții Facultății de Științe Sociale beneficiază de o pregătire foarte aplicată, de posibilitatea de a studia, prin programul ERASMUS+, la o universitate din Europa, din Italia, Franța, Spania, Grecia, Polonia, Portugalia etc. și de asista la cursuri interactive, susținute de titularii Facultății, dar și de specialiști din alte țări, în cadrul conferințelor sau a mobilităților internaționale ERASMUS.
Toți absolvenții Facultății de Științe Sociale pot lucra sau lucrează în învățământul preuniversitar, în domeniile comunicării și cercetării științifice.

Pentru Specializarea ASISTENȚĂ SOCIALĂ, domeniile principale de ocupare sunt:
• organizații guvernamentale și non-guvernamentale în domeniul asistenței sociale (primării, direcții județene de asistență socială și protecția copilului, spitale și penitenciare);
• învățământ;
• cercetare;
• practica independentă a profesiei.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării FILOSOFIE sunt:
• învățământ;
• cercetare filosofică;
• antreprenoriat;
• consiliere;
• relații publice.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării ISTORIE sunt:
• istorie;
• muzeografie;
• arheologie;
• învățământ;
• cercetare.
În cadrul Specializării Istorie funcționează Masterul Românii în Istoria Europei și un program doctoral.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE sunt:
• diplomație;
• organizații internaționale;
• instituții publice;
• mass-media;
• învățământ;
• cercetare.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării SOCIOLOGIE sunt:
• cercetare sociologică;
• resurse umane;
• mass-media;
• instituții publice; relații publice ;
• învățământ.
În cadrul Specializării Sociologie funcționează Masterul Dezvoltare Comunitară și Integrare Europeană și un program doctoral.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării ȘTIINȚE POLITICE sunt:
• organizații politice;
• autorități administrative;
• instituții europene;
• instituții media;
• învățământ și cercetare.
În cadrul Specializării Științe Politice funcționează Masterul Securitate Națională și Euro-atlantică .

Printre partenerii de practică studențească și cercetare științifică ai Facultății de Științe Sociale se numără: Muzeul Olteniei, Șantierul arheologic Sucidava-Celei, Corabia, jud. Olt, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor”, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, Arhivele Naționale din România, Serviciul Județean Dolj (istorie); Consiliul Județean Dolj, Parlamentul României, CEPOS: Centrul de Studii Politice Post-Comuniste (științe politice); DGSASPC (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj), Asociația „Vasiliada” Craiova (asistență socială); Penitenciarul de Maximă Securitate Craiova, Institutul Social Oltenia, Direcția Regională de Statistică-Dolj (sociologie); Ministerul Fondurilor Europene, Institutul European (RISE); Institutul de Filosofie al Academiei Române (filosofie).

 

Date de contact

Contact

Facultatea de Ştiinţe Sociale, Str. A. I. Cuza, Nr. 13
Craiova, Dolj, România, Cod poștal: 200585

Tel: (0251) 418.515
Fax: (0251) 410.672
E-mail: decanatfss@yahoo.com

Facebook: Facultatea de Științe Sociale