Deschiderea oficială a noului an universitar 2016-2017, la nivelul Universității din Craiova, va avea loc vineri, 30 sept. 2016, ora 11.00, la Sala Albastră.

 

La nivelul Facultății de Științe Sociale, festivitatea de deschidere va începe la ora 13.00, sala 443 D.

Studenți și profesori sunt invitați să participe!

Vă așteptăm cu drag și vă dorim un an universitar luminat de cunoaștere și înțelegere!

SĂLILE PENTRU SUSŢINEREA LUCRĂRILOR DE DISERTAŢIE SUNT:
443D – specializarea DEZVOLTARE COMUNITARĂ ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ – ora 9:00
328 – specializarea ROMÂNI ÎN ISTORIA EUROPEI – ora 10:00
366 – specializarea FILOSOFIE CONTEMPORANĂ – ora 10:00
443D – specializarea SECURITATE NAŢIONALĂ ŞI EURO-ATLANTICĂ – ora 14:00

Miercuri, 06.07.2016, intre orele 9:00 si 15:00, la sala 328, va avea loc consultarea (prin vot secret) a tuturor colegilor Facultății privind stabilirea mandatului celor trei cadre didactice care vor face parte din comisia de concurs pentru desemnarea Decanului.

SĂLILE PENTRU SUSŢINEREA LUCĂRILOR DE LICENŢĂ SUNT:

464 A - SOCIOLOGIE, începând cu ora 8:00
464 B - ASISTENŢĂ SOCIALĂ, începând cu ora 10:00
328 - ISTORIE, începând cu ora 8:00
366 - FILOSOFIE, începând cu ora 8:00
443D - ŞTIINŢE POLITICE, începând cu ora 8:00
443C - RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE, începând cu ora 8:00


JOI, 30 IUNIE 2016, ÎN INTERVALUL ORAR 10:00-13:00 VA AVEA LOC PROBA SCRISĂ A EXAMENULUI DE LICENȚĂ LA TOATE SPECIALIZĂRILE FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE SOCIALE.
SĂLI DE DESFĂȘURARE A PROBEI SCRISE:
443 A: SOCIOLOGIE
443 B: FILOSOFIE
443 C: RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE
443 D: ȘTIINȚE POLITICE
328: ISTORIE
464A: ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Accesul candidaţilor în sală se va face în intervalul 09:00 – 09:30, cu CI/BI şi pix cu pastă albastră

SUSȚINEREA LUCRĂRILOR DE LICENȚĂ VA AVEA LOC PE 2 IULIE 2016, ÎNCEPÂND CU ORELE 8:00

Despre noi

Facultatea de Științe Sociale oferă studii superioare de licență, master și doctorat. Pentru licență, studenții pot opta pentru specializările: Asistență Socială; Filosofie; Istorie; Relații Internaționale și Studii Europene; Sociologie; Științe Politice. În cadrul Facultății funcționează 4 programe de master: Dezvoltare comunitară și integrare europeană; Filosofie aplicată în organizații și mediul de afaceri; Românii în istoria Europei; Securitate națională și euro-atlantică. Studiile doctorale sunt organizate în domeniile istorie și sociologie.

Științele sociale se află în topul opțiunilor studenților din Europa și România întrucât contribuie în mod direct la cunoașterea celor mai importante fenomene sociale și politice contemporane.
Absolvenții din domeniul științelor sociale au o mare responsabilitate și oportunitate, totodată: sunt chemați să explice trecutul, să descrie prezentul și să răspundă la întrebarea „Ce va urma?” sau „Încotro ne îndreptăm?”

Absolvenții Facultății de Științe Sociale sunt cei care au menirea să cunoască fenomenele sociale (sociologia), să-i ajute pe cei în nevoie (asistența socială), să cunoască trecutul (istoria), viața politică internă și internațională (științe politice), să ne păstreze prin diplomație în relații de cooperare cu comunitatea internațională (relații internaționale și studii europene) și să caute răspunsurile la cele mai importante întrebări existențiale și de cunoaștere (filosofia).


Viziunea care ghidează în acest moment Facultatea de Științe Sociale se bazează pe profesionalism, corectitudine, transparență, cooperare instituțională națională și internațională.
Studenții Facultății de Științe Sociale beneficiază de o pregătire foarte aplicată, de posibilitatea de a studia, prin programul ERASMUS+, la o universitate din Europa, din Italia, Franța, Spania, Grecia, Polonia, Portugalia etc. și de asista la cursuri interactive, susținute de titularii Facultății, dar și de specialiști din alte țări, în cadrul conferințelor sau a mobilităților internaționale ERASMUS.
Toți absolvenții Facultății de Științe Sociale pot lucra sau lucrează în învățământul preuniversitar, în domeniile comunicării și cercetării științifice.

Pentru Specializarea ASISTENȚĂ SOCIALĂ, domeniile principale de ocupare sunt:
• organizații guvernamentale și non-guvernamentale în domeniul asistenței sociale (primării, direcții județene de asistență socială și protecția copilului, spitale și penitenciare);
• învățământ;
• cercetare;
• practica independentă a profesiei.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării FILOSOFIE sunt:
• învățământ;
• cercetare filosofică;
• antreprenoriat;
• consiliere;
• relații publice.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării ISTORIE sunt:
• istorie;
• muzeografie;
• arheologie;
• învățământ;
• cercetare.
În cadrul Specializării Istorie funcționează Masterul Românii în Istoria Europei și un program doctoral.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE sunt:
• diplomație;
• organizații internaționale;
• instituții publice;
• mass-media;
• învățământ;
• cercetare.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării SOCIOLOGIE sunt:
• cercetare sociologică;
• resurse umane;
• mass-media;
• instituții publice; relații publice ;
• învățământ.
În cadrul Specializării Sociologie funcționează Masterul Dezvoltare Comunitară și Integrare Europeană și un program doctoral.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării ȘTIINȚE POLITICE sunt:
• organizații politice;
• autorități administrative;
• instituții europene;
• instituții media;
• învățământ și cercetare.
În cadrul Specializării Științe Politice funcționează Masterul Securitate Națională și Euro-atlantică .

Printre partenerii de practică studențească și cercetare științifică ai Facultății de Științe Sociale se numără: Muzeul Olteniei, Șantierul arheologic Sucidava-Celei, Corabia, jud. Olt, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor”, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, Arhivele Naționale din România, Serviciul Județean Dolj (istorie); Consiliul Județean Dolj, Parlamentul României, CEPOS: Centrul de Studii Politice Post-Comuniste (științe politice); DGSASPC (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj), Asociația „Vasiliada” Craiova (asistență socială); Penitenciarul de Maximă Securitate Craiova, Institutul Social Oltenia, Direcția Regională de Statistică-Dolj (sociologie); Ministerul Fondurilor Europene, Institutul European (RISE); Institutul de Filosofie al Academiei Române (filosofie).

 

Date de contact

Contact

Facultatea de Ştiinţe Sociale, Str. A. I. Cuza, Nr. 13
Craiova, Dolj, România, Cod poștal: 200585

Tel: (0351) 403.149
Fax: (0351) 403.140
E-mail: secretariat.fss@ucv.ro

Facebook: Facultatea de Științe Sociale