Revista universitară de sociologie

rev.univ.sociologie

Director: Dumitru Otovescu

Redactor-şef: Gabriela Motoi

Anul apariției primului număr: 2004

Adresa web: http://www.sociologiecraiova.ro/revista/

Colegiul Științific Internațional:

 • Albert OGIEN – Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, France
 • Maria SAMPELAYO – Universidad Camilo Jose Cela de Madrid, Spain
 • Ugo de AMBROGIO – Institutul Social Milano, Italy
 • Gilles FRIGOLI – Université de Nice Sophia Antipolis, France
 • Marie-Carmen GARCIA – Université Lumière- Lyon 2, France
 • Bernard LAHIRE – Ecole Normale Supérieure Lettres et Sciences Humaines, France
 • Efstratios PAPANIS – University of the Aegean, Greece
 • Guillaume DUROU – Université de Quebec a Montreal, Canada
 • Matthieu GATEAU – Université de Bourgogne, France
 • Philippe JORON – Université Montpellier III, France
 • Michel CRESPY – Université Montpellier III, France
 • Laura Verdi – University of Padua, Italy

Comitetul Științific:

 • Cătălin ZAMFIR – membru corespondent al Academiei Române
 • Ion DOGARU – membru corespondent al Academiei Române
 • Ilie Bădescu, Maria VOINEA, Marian PREDA, Lazăr VLASCEANU, Dumitru SANDU, Ioan MARGINEAN, Radu BALTASIU, Zoltan ROSTAS (Universitatea din Bucureşti)
 • Constantin SCHIFIRNET (SNSPA București)
 • Nicu GAVRILUTA, Vasile MIFTODE, Ion IONESCU (Universitatea „A.I. Cuza”, Iaşi)
 • Ştefan BUZARNESCU (Universitatea de Vest din Timişoara)
 • Floare CHIPEA (Universitatea din Oradea)
 • Nicolae PANEA, Adrian OTOVESCU, Cristina OTOVESCU-FRĂSIE (Universitatea din Craiova)
 • Adrian GORUN, Tiberu Horațiu GORUN (Universitatea „Constantin Brâncuşi” – Târgu-Jiu)
 • Dumitru BATAR (Universitatea "Lucian Blaga" - Sibiu)
 • Mihai PASCARU (Universitatea „1 Decembrie 1918” – Alba Iulia)
 • Dorel ABRAHAM (C.U.R.S. Bucureşti)

Secretariatul de redacție:

Gabriel PRICINA, Andreea NITA, Maria PESCARU, Cristina ILIE, Veronica ION, Maria-Emilia SORESCU

Descriere: Revista Universitară de Sociologie este o publicaţie semestrială, care apare sub egida Institutului Social Oltenia al Universităţii din Craiova. Aceasta se adresează, prioritar, cadrelor didactice universitare, în special tinere, care activează în diverse specializări din domeniul sociologiei.
Primul număr al revistei a apărut în anul 2004, sub numele de Revista Universitară de Ştiinţe Sociale, denumire pe care şi-a păstrat-o până în anul 2005, când a devenit Revista Universitară de Sociologie.
În perioada 2006-2008, Revista Universitară de Sociologie a fost recunoscută CNCSIS, cotaţie C, în prezent având cotaţia B (cod CNCSIS 824: http://www.cncsis.ro/cenaposs/2008/rev_ed/etapa3.pdf).

În prezent, Revista Universitara de Sociologie este indexată în următoarele baze de date internationale si cataloage electronice: GESIS, Genamics JournalSeek, WorldCat, Index Copernics, Wissenschaftszentrum Berlin fur Sozialforschung, NewJour- Georgetown Library, GIGA German Institute of Global and Area Studies - Information Centre, Hamburg

De la înfiinţarea sa, din 2005 şi până în prezent, în această publicaţie au apărut 28 articole ale unor specialişti de renume din domeniul sociologiei, nu doar din Europa, ci din întreaga lume. Din colegiul de redacţie al publicaţiei fac parte specialişti renumiţi, nu doar din România ci şi din străinătate. În prezent, din Colegiul de Redacţie fac parte 12 specialişti în domeniul sociologiei, de la universităţi din Franţa, Italia, Spania, Grecia etc.

Despre noi

Facultatea de Științe Sociale oferă studii superioare de licență, master și doctorat. Pentru licență, studenții pot opta pentru specializările: Asistență Socială; Filosofie; Istorie; Relații Internaționale și Studii Europene; Sociologie; Științe Politice. În cadrul Facultății funcționează 4 programe de master: Dezvoltare comunitară și integrare europeană; Filosofie aplicată în organizații și mediul de afaceri; Românii în istoria Europei; Securitate națională și euro-atlantică. Studiile doctorale sunt organizate în domeniile istorie și sociologie.

Științele sociale se află în topul opțiunilor studenților din Europa și România întrucât contribuie în mod direct la cunoașterea celor mai importante fenomene sociale și politice contemporane.
Absolvenții din domeniul științelor sociale au o mare responsabilitate și oportunitate, totodată: sunt chemați să explice trecutul, să descrie prezentul și să răspundă la întrebarea „Ce va urma?” sau „Încotro ne îndreptăm?”

Absolvenții Facultății de Științe Sociale sunt cei care au menirea să cunoască fenomenele sociale (sociologia), să-i ajute pe cei în nevoie (asistența socială), să cunoască trecutul (istoria), viața politică internă și internațională (științe politice), să ne păstreze prin diplomație în relații de cooperare cu comunitatea internațională (relații internaționale și studii europene) și să caute răspunsurile la cele mai importante întrebări existențiale și de cunoaștere (filosofia).


Viziunea care ghidează în acest moment Facultatea de Științe Sociale se bazează pe profesionalism, corectitudine, transparență, cooperare instituțională națională și internațională.
Studenții Facultății de Științe Sociale beneficiază de o pregătire foarte aplicată, de posibilitatea de a studia, prin programul ERASMUS+, la o universitate din Europa, din Italia, Franța, Spania, Grecia, Polonia, Portugalia etc. și de asista la cursuri interactive, susținute de titularii Facultății, dar și de specialiști din alte țări, în cadrul conferințelor sau a mobilităților internaționale ERASMUS.
Toți absolvenții Facultății de Științe Sociale pot lucra sau lucrează în învățământul preuniversitar, în domeniile comunicării și cercetării științifice.

Pentru Specializarea ASISTENȚĂ SOCIALĂ, domeniile principale de ocupare sunt:
• organizații guvernamentale și non-guvernamentale în domeniul asistenței sociale (primării, direcții județene de asistență socială și protecția copilului, spitale și penitenciare);
• învățământ;
• cercetare;
• practica independentă a profesiei.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării FILOSOFIE sunt:
• învățământ;
• cercetare filosofică;
• antreprenoriat;
• consiliere;
• relații publice.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării ISTORIE sunt:
• istorie;
• muzeografie;
• arheologie;
• învățământ;
• cercetare.
În cadrul Specializării Istorie funcționează Masterul Românii în Istoria Europei și un program doctoral.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE sunt:
• diplomație;
• organizații internaționale;
• instituții publice;
• mass-media;
• învățământ;
• cercetare.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării SOCIOLOGIE sunt:
• cercetare sociologică;
• resurse umane;
• mass-media;
• instituții publice; relații publice ;
• învățământ.
În cadrul Specializării Sociologie funcționează Masterul Dezvoltare Comunitară și Integrare Europeană și un program doctoral.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării ȘTIINȚE POLITICE sunt:
• organizații politice;
• autorități administrative;
• instituții europene;
• instituții media;
• învățământ și cercetare.
În cadrul Specializării Științe Politice funcționează Masterul Securitate Națională și Euro-atlantică .

Printre partenerii de practică studențească și cercetare științifică ai Facultății de Științe Sociale se numără: Muzeul Olteniei, Șantierul arheologic Sucidava-Celei, Corabia, jud. Olt, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor”, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, Arhivele Naționale din România, Serviciul Județean Dolj (istorie); Consiliul Județean Dolj, Parlamentul României, CEPOS: Centrul de Studii Politice Post-Comuniste (științe politice); DGSASPC (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj), Asociația „Vasiliada” Craiova (asistență socială); Penitenciarul de Maximă Securitate Craiova, Institutul Social Oltenia, Direcția Regională de Statistică-Dolj (sociologie); Ministerul Fondurilor Europene, Institutul European (RISE); Institutul de Filosofie al Academiei Române (filosofie).

 

Date de contact

Contact

Facultatea de Ştiinţe Sociale, Str. A. I. Cuza, Nr. 13
Craiova, Dolj, România, Cod poștal: 200585

Tel: (0351) 403.149
Fax: (0351) 403.140
E-mail: secretariat.fss@ucv.ro

Facebook: Facultatea de Științe Sociale