AN II - SNEA

Anul II

Plan de învăţământ - Securitate naţională şi euro-atlantică Anul II


SECURITATE ȘI GUVERNANȚĂ ÎN U.E.
TITULAR CURS: LECTOR UNIV.DR. CĂTĂLINA MARIA GEORGESCU
Cursul Securitate și Guvernanța în Uniunea Europeană are drept obiective: dobândirea informațiilor esențiale referitare la teoriile, modelele și interpretările guvernanței; însușirea mecanismelor de adoptare și implementare a politicilor publice în materia securității în Uniunea Europeană în contextul, mai larg, al diverselor teorii și curente de analiză ale integrării europene; îmbunătățirea tehnicilor de analiză de conținut a unor documente strategice referitoare la politicile europene de securitate.
Conținut (descriptori) (selectiv)
CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND GUVERNANAȚA ȘI SECURITATEA SPAȚIULUI EUROPEAN ● CADRUL INSTITUȚIONAL AL UNIUNII EUROPENE IN CONTEXTUL SECURITAȚII EUROPENE. INSTITUȚIA ÎNALTULUI REPREZENTANT PENTRU AFACERI EXTERNE ȘI POLITICA DE SECURITATE ● FENOMENUL EUROPENIZĂRII ȘI CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE A STATELOR MEMBRE ȘI ȚĂRILOR CANDIDATE ● CORELAREA EUROPEANIZĂRII ȘI A SECURITĂȚII ÎN CADRUL CONDIȚIONALITĂȚII EUROPENE MULTI-NIVEL ȘI MODELULUI DE SOCIALIZARE EUROPEAN ● GUVERNANȚA UE ȘI DIMENSIUNEA STRATEGICĂ A MANAGEMENTULUI PUBLIC ÎN CONTEXTUL SECURITĂȚII EUROPENE

Despre noi

Facultatea de Științe Sociale oferă studii superioare de licență, master și doctorat. Pentru licență, studenții pot opta pentru specializările: Asistență Socială; Filosofie; Istorie; Relații Internaționale și Studii Europene; Sociologie; Științe Politice. În cadrul Facultății funcționează 4 programe de master: Dezvoltare regională și intervenție socială; Filosofie aplicată în organizații și mediul de afaceri; Românii în istoria Europei; Securitate națională și euro-atlantică. Studiile doctorale sunt organizate în domeniile Istorie, Sociologie, Știința Sportului și Educația Fizică.

Viziunea care ghidează în acest moment Facultatea de Științe Sociale se bazează pe profesionalism, corectitudine, transparență, cooperare instituțională națională și internațională.
Studenții Facultății de Științe Sociale beneficiază de o pregătire foarte aplicată, de posibilitatea de a studia, prin programul ERASMUS+, la o universitate din Europa, din Italia, Franța, Spania, Grecia, Polonia, Portugalia etc. și de asista la cursuri interactive, susținute de titularii Facultății, dar și de specialiști din alte țări, în cadrul conferințelor sau a mobilităților internaționale ERASMUS+.
Toți absolvenții Facultății de Științe Sociale pot lucra sau lucrează în învățământul preuniversitar, în domeniile comunicării și cercetării științifice.

Printre partenerii de practică studențească și cercetare științifică ai Facultății de Științe Sociale se numără: Muzeul Olteniei, Șantierul arheologic Sucidava-Celei, Corabia, jud. Olt, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor”, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, Arhivele Naționale din România, Serviciul Județean Dolj (istorie); Consiliul Județean Dolj, Parlamentul României, CEPOS: Centrul de Studii Politice Post-Comuniste (științe politice); DGSASPC (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj), Asociația „Vasiliada” Craiova (asistență socială); Penitenciarul de Maximă Securitate Craiova, Institutul Social Oltenia, Direcția Regională de Statistică-Dolj (sociologie); Ministerul Fondurilor Europene, Institutul European (RISE); Institutul de Filosofie al Academiei Române (filosofie).

 

Date de contact

Contact

Facultatea de Ştiinţe Sociale, Str. A. I. Cuza, Nr. 13
Craiova, Dolj, România, Cod poștal: 200585

Tel: (0351) 403.149
Fax: (0351) 403.140
E-mail: secretariat.fss@ucv.ro

Facebook: Facultatea de Științe Sociale

Secretariat

Program de lucru cu studenţii şi publicul:

Secretar Şef: LUNI-JOI orele 9-11 şi 13-15

Secretariat Licenţă şi Master: LUNI-JOI orele 9-11 şi 14-15