Securitate Naţională şi Euroatlantică

SpecSP

Programul de studii universitare de masterat Securitate nationala si euro-atlantica (SNEA) face parte din categoria masteratelor profesionale si este organizat de Departamentul de Științe Sociale.
Programul de masterat Securitate nationala si euro-atlantica (SNEA) este acreditat prin hotarârea Consiliulului A.R.A.C.I.S. din 10.06.2008. Începând cu anul universitar 2008/2009 functioneaza prima serie cu un numar de 40 de studenti.


Prin continutul sau, masterul Securitate nationala si euro-atlantica face parte din domeniul stiinte sociale si politice. Datorita caracterului interdisciplinar (aflat la confluenta mai multor discipline sociale si umaniste precum stiintele politice, istoria, sociologia, economia, dreptul), programul este deschis practic tuturor licentiatilor, indiferent de domeniul de licenta.
Masterul Securitate nationala si euroatlantica urmareste dobândirea de competente complementare în domeniul studiilor sociale si politice, precum si dezvoltarea capacitatilor de cercetare stiintifica, atât teoretice, cât si aplicative. Programul de master reprezinta ciclul II al studiilor universitare si constituie o etapa pregatitoare, obligatorie, pentru studiile doctorale. În conformitate cu cadrul general al învatamântului superior românesc, pentru programul de master au fost elaborate planuri de învatamânt conform programului de la Bologna.
Planurile de învatamânt de la Master au fost elaborate pe un ciclu de doi ani, corespunzându-le 140 ECTS, 30 pe fiecare semestru, 60 pe fiecare an si 20 pentru sustinerea lucrarii de disertatie. Ele sunt elaborate si aplicate, într-o succesiune logica, în conformitate cu cerintele MEC si A.R.A.C.I.S.

 

Despre noi

Facultatea de Științe Sociale oferă studii superioare de licență, master și doctorat. Pentru licență, studenții pot opta pentru specializările: Asistență Socială; Filosofie; Istorie; Relații Internaționale și Studii Europene; Sociologie; Științe Politice. În cadrul Facultății funcționează 4 programe de master: Dezvoltare regională și intervenție socială; Filosofie aplicată în organizații și mediul de afaceri; Românii în istoria Europei; Securitate națională și euro-atlantică. Studiile doctorale sunt organizate în domeniile Istorie, Sociologie, Știința Sportului și Educația Fizică.

Viziunea care ghidează în acest moment Facultatea de Științe Sociale se bazează pe profesionalism, corectitudine, transparență, cooperare instituțională națională și internațională.
Studenții Facultății de Științe Sociale beneficiază de o pregătire foarte aplicată, de posibilitatea de a studia, prin programul ERASMUS+, la o universitate din Europa, din Italia, Franța, Spania, Grecia, Polonia, Portugalia etc. și de asista la cursuri interactive, susținute de titularii Facultății, dar și de specialiști din alte țări, în cadrul conferințelor sau a mobilităților internaționale ERASMUS+.
Toți absolvenții Facultății de Științe Sociale pot lucra sau lucrează în învățământul preuniversitar, în domeniile comunicării și cercetării științifice.

Printre partenerii de practică studențească și cercetare științifică ai Facultății de Științe Sociale se numără: Muzeul Olteniei, Șantierul arheologic Sucidava-Celei, Corabia, jud. Olt, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor”, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, Arhivele Naționale din România, Serviciul Județean Dolj (istorie); Consiliul Județean Dolj, Parlamentul României, CEPOS: Centrul de Studii Politice Post-Comuniste (științe politice); DGSASPC (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj), Asociația „Vasiliada” Craiova (asistență socială); Penitenciarul de Maximă Securitate Craiova, Institutul Social Oltenia, Direcția Regională de Statistică-Dolj (sociologie); Ministerul Fondurilor Europene, Institutul European (RISE); Institutul de Filosofie al Academiei Române (filosofie).

 

Date de contact

Contact

Facultatea de Ştiinţe Sociale, Str. A. I. Cuza, Nr. 13
Craiova, Dolj, România, Cod poștal: 200585

Tel: (0351) 403.149
Fax: (0351) 403.140
E-mail: secretariat.fss@ucv.ro

Facebook: Facultatea de Științe Sociale

Secretariat

Program de lucru cu studenţii şi publicul:

Secretar Şef: LUNI-JOI orele 9-11 şi 13-15

Secretariat Licenţă şi Master: LUNI-JOI orele 9-11 şi 14-15