Științe politice

SpecSP

 

Specializarea Ştiinţe Politice este acreditată de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (A.R.A.C.I.S) prin Hotărârea nr. 832 din data de 01.03.2007.

Specializarea Științe Politice (licență SP) îşi propune să pregătească specialişti în domeniul științelor politice si al practicii politice. Până în prezent au absolvit această specializare 14 generaţii. Planul de învăţământ permite formarea cunoştinţelor şi deprinderilor pentru viitorii analişti, cercetători, oameni politici. Această specializare asigură o pregătire multilaterală pentru toţi cei care doresc să cunoască şi să se implice în domeniul politic.
Planurile de învăţământ au fost elaborate în conformitate cu Programul de la Bologna pe un ciclu de 3 ani, corespunzându-le 180 ECTS, 60 pe fiecare an şi 30 pe semestru, plus 10 pentru susţinerea lucrării de licenţă. Ele sunt elaborate şi aplicate, într-o succesiune logică, în conformitate cu cerinţele Ministerului Educaţiei Naționaleşi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior.

  

Planuri de învățământ

Plan de învăţământ - Ştiinţe politice Anul I

Plan de învăţământ - Ştiinţe politice Anul II

Plan de învăţământ - Ştiinţe politice Anul III


Scurtă prezentare a disciplinelor din planul de învățământ

ȘTIINȚE POLITICE
LICENȚĂ
Anul I

GEOPOLITICĂ ȘI GEOSTRATEGIE
TITULAR CURS: CONF.UNIV.DR. ANCA PARMENA OLIMID
Cursul de Geopolitică şi geostrategie îşi propune: să ofere cadrul conceptual adecvat geopoliticii şi geostrategiei; să ofere studenţilor, sub forma unor studii de caz, câteva modele de analiză geopolitică; să familiarizeze studenţii cu principalele reflecţii ale geopoliticii în perioada contemporană.
De asemenea, cursul își propune să dezvolte reflecţiile teoretice referitoare la importanţa relaţiei dintre mediul geografic şi mediul politic şi să ofere clarificări cu privire la percepţiile geopolitice regionale, relaţiile de putere în concepţia noilor actori geopolitici, teoria ciocnirii civilizaţiilor: Jihad vs. McWorld.
Conținut (descriptori) (selectiv)
GEOPOLITICA SI GEOSTRATEGIA: TEORIE, METODE, CONCEPTE DEFINITORII. SCOLI GEOPOLITICE ● GEOPOLITICA IN EPOCA GLOBALIZARII: STATUL-NATIUNE, SUVERANITATEA NATIONALA. FUNDAMENTELE TEORETICE ALE GEOPOLITICII RELIGIEI ● GEOPOLITICA INTEGRARII IN EUROPA POST-COMUNISTA: SECURITATE, TERITORIALITATE, IDENTITATE ● GEOPOLITICA SI SECURITATEA REGIONALA. MINORITATILE NATIONALE SI RELIGIOASE IN SOCIETATILE MULTICULTURALE ● „NOUL CONSTITUTIONALISM” SI „WORLD ORDER” ● NOII ACTORI GEOPOLITICI DIN SPATIUL EX-COMUNIST ● EUROPA SI GEOPOLITICA EURO-ISLAMULUI. „NOII” IMAMI. JIHAD VS. MCWORLD ● PERCEPTIA GEOPOLITICA A RUSIEI. GEOPOLITICA EURASIEI ● AMERICANIZARE, IDEOLOGIZARE SI POLITICA IN EPOCA CAPITALISMULUI ORGANIZAT ● DIPLOMATIA CULTURALA SI PUBLICA. DIPLOMATIA ECONOMICA ● PRINCIPIILE LIBERALE IN TEORIA LUI F.A. HAYEK SI K. R. POPPER. PAX AMERICANA SI GEOPOLITICA NOILOR DEMOCRATII ● PRIORITATI STRATEGICE ALE ADMINISTRATIEI OBAMA. NOI DIMENSIUNI ALE RAZBOIULUI INFORMATIONAL


STUDII DE SECURITATE
TITULAR CURS: CONF.UNIV.DR. ANCA PARMENA OLIMID
Cursul de Studii de securitate îşi propune: să ofere cadrul conceptual adecvat al sistemului apărării şi securităţii în context internaţional; să ofere studenţilor, sub forma unor studii de caz, câteva modele de analiză a instituţiilor apărării şi securităţii internaţionale; să familiarizeze studenţii cu principalele reflecţii ale sistemului de apărare naţionale în contextul strategiei de apărare NATO.
Conținut (descriptori) (selectiv)
INSTITUTIILE SI ORGANISMELE DE SECURITATE IN SECOLUL AL XXI-LEA (DEFINITII, CONCEPTE, CLASIFICARE) ● MEDIUL INTERNATIONAL DE SECURITATE SI NOUA ORDINE MONDIALA POST RAZBOI RECE ● INSTITUTII SI CONCEPTE STRATEGICE. SECURITATEA SI LUMEA POSTMODERNA ● TRATATUL NORD-ATLANTIC ● OBIECTIVE STRATEGICE PENTRU SECURITATEA EUROPEANA. COORDONATE ALE SECURITATII REGIONALE: RUSIA SI SPATIUL EX-SOVIETIC ● DISPOZIȚII GENERALE PRIVIND ACȚIUNEA EXTERNA A UNIUNII ȘI DISPOZIȚII SPECIALE PRIVIND POLITICA EXTERNA ȘI DE SECURITATE COMUNA ● STRATEGII DE SECURITATE IN SPATIUL EURO-ATLANTIC ● STRATEGIA DE SECURITATE A ROMANIEI ● NOUA STRATEGIE DE SECURITATE A SUA ● CONSIDERATII TEORETICE ASUPRA CONCEPTULUI HOMELAND SECURITY ● SISTEMUL AMERICAN DE APARARE IMPOTRIVA RACHETELOR BALISTICE DIN ROMANIA (ASPECTE TEHNICE, CAPACITATI DE APARARE, CARACTERISTICI ● SPATIUL DE SECURITATE EUROPEAN: ADERAREA LA SPATIUL SCHENGEN

Anul II

POLITICA ROMANEASCA DUPA 1989
TITULAR CURS: CONF.UNIV.DR. ANCA PARMENA OLIMID
Cursul de Politică românească după 1989 îşi propune: să identifice principalele teme de dezbatere ale tranziţiei post-comuniste legate de configurarea cadrului legislativ, participarea politică, sistemul electoral, alegerile parlamentare şi prezidenţiale, institutii politice etc.; să ofere studenţilor suportul conceptual necesar înţelegerii fenomenelor şi proceselor politice contemporane în conexiune cu practica politică europeană; să familiarizeze studenţii cu evoluţia sistemului instituţional dintr-o perspectivă comparată a principalelor divergenţe ce au caracterizat echilibrul puterilor în stat.
Conținut (descriptori) (selectiv)
TRANZIŢIE ŞI INTEGRARE ÎN POLITICA ROMÂNEASCĂ ● TEORIA DEMOCRATIEI SI CONSOLIDAREA SOCIETII CIVILE IN EUROPA POST-COMUNISTA ● REGIMUL CONSTITUŢIEI DIN 1991. CONSTITUŢIA DIN 1991 - EXPRESIE JURIDICA A RAPORTULUI STABILIT INTRE FORTELE POLITICE. CADRUL CONSTITUŢIONAL AL VIEŢII POLITICE ● REVIZUIREA CONSTITUŢIONALĂ DIN 2003 ● SISTEMUL ELECTORAL. DREPTUL ELECTORAL ŞI SOCIETATEA POLITICĂ. DREPTURILE ELECTORALE ALE CETĂŢENILOR ROMÂNI ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII EUROPENE. DREPTUL DE VOT ● EVOLUŢIA SISTEMULUI ELECTORAL. PRAGUL ELECTORAL. NOUL SISTEM ELECTORAL ● PARLAMENTUL. GENERALITĂŢI. CARACTERIZAREA PARLAMENTULUI ● FUNCŢIILE PARLAMENTULUI. ACTELE PARLAMENTULUI ● PREZIDENŢIABILI ŞI PREŞEDINŢI. CADRUL LEGAL AL ALEGERII PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI. ROLUL ŞI ATRIBUŢIILE PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI ● REGIMUL IMUNITATII PREZIDENTIALE. RASPUNDEREA POLITICA SI PENALA A PRESEDINTELUI ROMANIEI. ACTELE PRESEDINTELUI ROMANIEI.EVOLUTIA INSTITUTIEI PREZIDENTIALE DUPA 1989 ● GUVERNUL. PRECIZARI TERMINOLOGICE. FORMAREA GUVERNULUI. ÎNCETAREA MANDATULUI ● INCOMPATIBILITĂŢI. RĂSPUNDEREA MEMBRILOR GUVERNULUI. ROL ŞI STRUCTURĂ. FUNCŢIONAREA GUVERNULUI. ACTELE GUVERNULUI


Anul III

INSTITUȚII POLITICE EUROPENE
TITULAR CURS: LECTOR UNIV.DR. CATALINA MARIA GEORGESCU
Cursul de Instituții politice europene are următoarele obiective: asimilarea informațiilor referitoare la construcția și evoluția instituțională europeană, tratatele constitutive și alte documente relevante; înțelegerea modului de funcționare, a rolurilor și atribuțiilor instituțiilor politice europene – instituţiile UE, Consiliul Europei, OSCE, NATO, Consiliul Europei; analiza procesului decizional la nivel international; interpretarea unor grafice, tabele, statistici.
Conținut (descriptori) (selectiv)
INSTITUȚIILE ȘI ORGANIZAŢIILE INTERNAŢIONALE: DEFINIRE, CARACTERISTICI, TIPOLOGIE ● INSTITUŢIILE UNIUNII EUROPENE ȘI DEFICITUL DEMOCRAȚIEI REPREZENTATIVE ● INSTITUŢIILE UNIUNII EUROPENE: OMBUDSMAN-UL EUROPEAN ● INSTITUȚIILE POLITICE EUROPENE ŞI SECURITATEA: ORGANIZAŢIA TRATATULUI ATLANTICULUI DE NORD (NATO) ● ORGANIZAŢIA PENTRU SECURITATE ŞI COOPERARE ȊN EUROPA (OSCE) ● INSTITUȚIILE POLITICE EUROPENE ŞI IMPUNEREA DREPTURILOR OMULUI: CONSILIUL EUROPEI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Despre noi

Facultatea de Științe Sociale oferă studii superioare de licență, master și doctorat. Pentru licență, studenții pot opta pentru specializările: Asistență Socială; Filosofie; Istorie; Relații Internaționale și Studii Europene; Sociologie; Științe Politice. În cadrul Facultății funcționează 4 programe de master: Dezvoltare comunitară și integrare europeană; Filosofie aplicată în organizații și mediul de afaceri; Românii în istoria Europei; Securitate națională și euro-atlantică. Studiile doctorale sunt organizate în domeniile istorie și sociologie.

Științele sociale se află în topul opțiunilor studenților din Europa și România întrucât contribuie în mod direct la cunoașterea celor mai importante fenomene sociale și politice contemporane.
Absolvenții din domeniul științelor sociale au o mare responsabilitate și oportunitate, totodată: sunt chemați să explice trecutul, să descrie prezentul și să răspundă la întrebarea „Ce va urma?” sau „Încotro ne îndreptăm?”

Absolvenții Facultății de Științe Sociale sunt cei care au menirea să cunoască fenomenele sociale (sociologia), să-i ajute pe cei în nevoie (asistența socială), să cunoască trecutul (istoria), viața politică internă și internațională (științe politice), să ne păstreze prin diplomație în relații de cooperare cu comunitatea internațională (relații internaționale și studii europene) și să caute răspunsurile la cele mai importante întrebări existențiale și de cunoaștere (filosofia).


Viziunea care ghidează în acest moment Facultatea de Științe Sociale se bazează pe profesionalism, corectitudine, transparență, cooperare instituțională națională și internațională.
Studenții Facultății de Științe Sociale beneficiază de o pregătire foarte aplicată, de posibilitatea de a studia, prin programul ERASMUS+, la o universitate din Europa, din Italia, Franța, Spania, Grecia, Polonia, Portugalia etc. și de asista la cursuri interactive, susținute de titularii Facultății, dar și de specialiști din alte țări, în cadrul conferințelor sau a mobilităților internaționale ERASMUS.
Toți absolvenții Facultății de Științe Sociale pot lucra sau lucrează în învățământul preuniversitar, în domeniile comunicării și cercetării științifice.

Pentru Specializarea ASISTENȚĂ SOCIALĂ, domeniile principale de ocupare sunt:
• organizații guvernamentale și non-guvernamentale în domeniul asistenței sociale (primării, direcții județene de asistență socială și protecția copilului, spitale și penitenciare);
• învățământ;
• cercetare;
• practica independentă a profesiei.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării FILOSOFIE sunt:
• învățământ;
• cercetare filosofică;
• antreprenoriat;
• consiliere;
• relații publice.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării ISTORIE sunt:
• istorie;
• muzeografie;
• arheologie;
• învățământ;
• cercetare.
În cadrul Specializării Istorie funcționează Masterul Românii în Istoria Europei și un program doctoral.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE sunt:
• diplomație;
• organizații internaționale;
• instituții publice;
• mass-media;
• învățământ;
• cercetare.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării SOCIOLOGIE sunt:
• cercetare sociologică;
• resurse umane;
• mass-media;
• instituții publice; relații publice ;
• învățământ.
În cadrul Specializării Sociologie funcționează Masterul Dezvoltare Comunitară și Integrare Europeană și un program doctoral.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării ȘTIINȚE POLITICE sunt:
• organizații politice;
• autorități administrative;
• instituții europene;
• instituții media;
• învățământ și cercetare.
În cadrul Specializării Științe Politice funcționează Masterul Securitate Națională și Euro-atlantică .

Printre partenerii de practică studențească și cercetare științifică ai Facultății de Științe Sociale se numără: Muzeul Olteniei, Șantierul arheologic Sucidava-Celei, Corabia, jud. Olt, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor”, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, Arhivele Naționale din România, Serviciul Județean Dolj (istorie); Consiliul Județean Dolj, Parlamentul României, CEPOS: Centrul de Studii Politice Post-Comuniste (științe politice); DGSASPC (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj), Asociația „Vasiliada” Craiova (asistență socială); Penitenciarul de Maximă Securitate Craiova, Institutul Social Oltenia, Direcția Regională de Statistică-Dolj (sociologie); Ministerul Fondurilor Europene, Institutul European (RISE); Institutul de Filosofie al Academiei Române (filosofie).

 

Date de contact

Contact

Facultatea de Ştiinţe Sociale, Str. A. I. Cuza, Nr. 13
Craiova, Dolj, România, Cod poștal: 200585

Tel: (0351) 403.149
Fax: (0351) 403.140
E-mail: secretariat.fss@ucv.ro

Facebook: Facultatea de Științe Sociale