Relații internaționale și studii europene

Specializarea Relații Internaționale și Studii Europene este acreditată de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (A.R.A.C.I.S) prin Hotărârea nr. din data de .
Specializarea Relații Internaționale și Studii Europene (licență RISE) urmărește pregătirea cu succes a viitorilor specialiști în domeniul relațiilor internaționale și cel al studiilor europene. De la înființarea sa în anul 2005 și până în prezent au absolvit această specializare 7 generaţii. Planul de învăţământ a fost astfel conceput încât să permită acumularea cunoştinţelor şi deprinderilor specifice pentru viitorii experți, analişti, cercetători, sau consilieri. Specializarea Relații Internaționale și Studii Europene asigură o pregătire interdisciplinară, reunind materii din arii conexe, precum istorie, drept sau științe economice, care, alături de cele specifice relațiilor internaționale și studiilor europene furnizează expertiza necesară celor care doresc sa profeseze în aceste domenii.
Planurile de învăţământ au fost elaborate în conformitate cu Programul de la Bologna pe un ciclu de 3 ani, corespunzându-le 180 ECTS, 60 pe fiecare an şi 30 pe semestru, plus 10 pentru susţinerea lucrării de licenţă. Ele sunt elaborate şi aplicate, într-o succesiune logică, în conformitate cu cerinţele Ministerului Educaţiei Naționale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior.

Planuri de învățământ
Plan de învăţământ - Ştiinţe politice Anul I
Plan de învăţământ - Ştiinţe politice Anul II
Plan de învăţământ - Ştiinţe politice Anul III

Scurtă prezentare a disciplinelor din planul de învățământ
RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE
LICENȚĂ

Anul I

INTRODUCERE ÎN STUDIUL RELAȚIILOR INTERNAȚIONALE
TITULAR CURS: PROF.UNIV.DR. SORIN DAMEAN
Cursul de Introducere in Studiul Relațiilor Internaționale are ca scopuri: familiarizarea studenților cu aparatul conceptual specific domeniului relațiilor internaționale; cunoașterea principalelor școli de gandire din domeniul relațiilor internaționale; identificarea, cunoașterea și analiza unor momente cheie în evoluția istorica a sistemului de state la scară globală.
În egală măsută, acest curs își propune să dezvolte reflecţiile teoretice referitoare la evoluția sistemului internațional şi să ofere o bază de analiză a raporturilor de putere în mediul internațional.
Conținut
DEFINIȚIA SI OBIECTUL RELAȚIILOR INTERNAȚIONALE ● CONCEPTE SI PARADIGME ALE RELAȚIILOR INTERNAȚIONALEIII. „FORȚELE PROFUNDE” LA NIVELUL RELAȚIILOR INTERNAȚIONALE ● IZVOARELE ISTORIEI RELAȚIILOR INTERNAȚIONALE ● RAZBOIUL DE TREIZECI DE ANI SI PACEA DE LA WESTFALIA (1648) ● CONGRESUL DE LA VIENA (1814-1815) SI IMPACTUL ASUPRA RELAȚIILOR INTERNAȚIONALE ● RAZBOIUL CRIMEII SI CONGRESUL DE PACE DE LA PARIS(1856) ● „CRIZA ORIENTALA” (1875-1878) ● CONSTITUIREA BLOCURILOR POLITICO- MILITARE .

POLITICĂ EXTERNĂ ȘI DIPLOMAȚIE
TITULAR CURS: CONF. UNIV. DR. IONUȚ ȘERBAN
Cursul de Politică Externă și Diplomație vizează introducerea studenților în domeniul de analiză al politicii externe, precum și familiarizarea lor cu principalele caracteristici ale diplomației. Cursul își propune să identifice modul în care politica internă modelează acțiunea externă a statelor și să analizeze mijloacele prin care diplomația contribuie la îndeplinirea acestui rol. Prin prezentarea și discutarea unor studii de caz, se urmărește aprofundarea cunoștințelor teoretice dobândite și aprofundarea nivelului de înțelegere al activității specifice domeniului diplomatic.

Conținut
DEFINIȚIA TERMENULUI DIPLOMAȚIE ● DOMENIUL DE ACTIVITATE AL DIPLOMAȚIEI ● DOMENIUL DE ACTIVITATE AL POLITICII EXTERNE ● DOCUMENTE ȘI UZANȚE DIPLOMATICE ● INSTITUŢII DIPLOMATICE ● AMBASADE ŞI MISIUNI CONSULARE ● IMUNITĂŢI ŞI PRIVILEGII DIPLOMATICE - CA MECANISM DE EXERCITARE A ACTIVITĂŢII DIPLOMATICE ● CEREMONIAL ŞI PROTOCOL DIPLOMATIC. ELEMENTE DE VOCABULAR DIPOMATIC UZUAL ● DIPLOMAŢIA ÎN CADRUL CONFERINŢELOR INTERNAŢIONALE ● DIPLOMAŢIA ÎN ORGANISMELE INTERNAŢIONALE ● FORME DE DIPLOMAŢIE ECONOMICĂ, PARLAMENTARĂ, CULTURALĂ, PUBLICĂ ● NIVELE DE ANALIZĂ ÎN POLITICA EXTERNĂ.

Anul II

TEORII ALE RELAȚIILOR INTERNAȚIONALE
TITULAR CURS: LECT. UNIV. DR. RADU PETCU
Cursul de Teorii ale Relațiilor Internaționale îşi propune: să prezinte principalele teorii formulate în domeniul relațiilor internaționale; sa identifice curentele de gândire care au marcat evoluția statelor în plan internațional; sa furnizeze studenților un sistem conceptual necesar pentru analiza raporturilor interstatale; să stimuleze gandirea analitică prin compararea teoriilor formulate, precum și prin proiectarea evenimentelor internaționale în anumite perspective.
Conținut
ARGUMENTE INCONTESTABILE ALE REALISMULUI ● CRITICA REALISMULUI ● ARGUMENTE INCONTESTABILE ALE LIBERALISMULUI ● CRITICA LIBERALISMULUI ● ARGUMENTE INCONTESTABILE ALE NEO-MARXISMULUI ● CRITICA NEO-MARXISMULUI ● DIPLOMATIA IN PERSPECTIVA REALISTA ● DIPLOMATIA IN PERSPECTIVA LIBERALA ● CONSTRUCTIA ORDINII MONDIALE ● ROLUL PACII SI ROLUL RAZBOIULUI IN RELATIILE INTERNATIONALE ● SCENARII DE ECHILIBRU REGIONAL SI INTERNATIONAL.

Anul III

MANAGEMENTUL PROIECTELOR EUROPENE
TITULAR CURS: LECTOR UNIV.DR. FLORIN PĂSĂTOIU
Cursul de Managementul proiectelor europene are următoarele obiective: asimilarea informațiilor referitoare la modul în care sunt finanțate proiectele din fonduri europene, familiarizarea cu metodele de accesare a acestora, dobândirea abilității de a accesa și utiliza instrumentele de finanțare și de a redacta cereri de finanțare sau alte formulare specifice documentației aferente conceperii și realizării unui astfel de proiect.
Conținut
CONCEPTELE DE MANAGEMENT, PROIECT ȘI MANAGEMENTUL PROIECTELOR● CONCEPTUL DE PROIECT ● MANAGEMENTUL PROIECTELOR. PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE MANAGEMENTULUI PROIECTELOR ● CONCEPȚIA PROIECTELOR ● PLANIFICAREA PROIECTELOR ● IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ● EVALUAREA ȘI ÎNCHEIEREA PROIECTELOR.

Despre noi

Facultatea de Științe Sociale oferă studii superioare de licență, master și doctorat. Pentru licență, studenții pot opta pentru specializările: Asistență Socială; Filosofie; Istorie; Relații Internaționale și Studii Europene; Sociologie; Științe Politice. În cadrul Facultății funcționează 4 programe de master: Dezvoltare comunitară și integrare europeană; Filosofie aplicată în organizații și mediul de afaceri; Românii în istoria Europei; Securitate națională și euro-atlantică. Studiile doctorale sunt organizate în domeniile istorie și sociologie.

Științele sociale se află în topul opțiunilor studenților din Europa și România întrucât contribuie în mod direct la cunoașterea celor mai importante fenomene sociale și politice contemporane.
Absolvenții din domeniul științelor sociale au o mare responsabilitate și oportunitate, totodată: sunt chemați să explice trecutul, să descrie prezentul și să răspundă la întrebarea „Ce va urma?” sau „Încotro ne îndreptăm?”

Absolvenții Facultății de Științe Sociale sunt cei care au menirea să cunoască fenomenele sociale (sociologia), să-i ajute pe cei în nevoie (asistența socială), să cunoască trecutul (istoria), viața politică internă și internațională (științe politice), să ne păstreze prin diplomație în relații de cooperare cu comunitatea internațională (relații internaționale și studii europene) și să caute răspunsurile la cele mai importante întrebări existențiale și de cunoaștere (filosofia).


Viziunea care ghidează în acest moment Facultatea de Științe Sociale se bazează pe profesionalism, corectitudine, transparență, cooperare instituțională națională și internațională.
Studenții Facultății de Științe Sociale beneficiază de o pregătire foarte aplicată, de posibilitatea de a studia, prin programul ERASMUS+, la o universitate din Europa, din Italia, Franța, Spania, Grecia, Polonia, Portugalia etc. și de asista la cursuri interactive, susținute de titularii Facultății, dar și de specialiști din alte țări, în cadrul conferințelor sau a mobilităților internaționale ERASMUS.
Toți absolvenții Facultății de Științe Sociale pot lucra sau lucrează în învățământul preuniversitar, în domeniile comunicării și cercetării științifice.

Pentru Specializarea ASISTENȚĂ SOCIALĂ, domeniile principale de ocupare sunt:
• organizații guvernamentale și non-guvernamentale în domeniul asistenței sociale (primării, direcții județene de asistență socială și protecția copilului, spitale și penitenciare);
• învățământ;
• cercetare;
• practica independentă a profesiei.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării FILOSOFIE sunt:
• învățământ;
• cercetare filosofică;
• antreprenoriat;
• consiliere;
• relații publice.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării ISTORIE sunt:
• istorie;
• muzeografie;
• arheologie;
• învățământ;
• cercetare.
În cadrul Specializării Istorie funcționează Masterul Românii în Istoria Europei și un program doctoral.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE sunt:
• diplomație;
• organizații internaționale;
• instituții publice;
• mass-media;
• învățământ;
• cercetare.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării SOCIOLOGIE sunt:
• cercetare sociologică;
• resurse umane;
• mass-media;
• instituții publice; relații publice ;
• învățământ.
În cadrul Specializării Sociologie funcționează Masterul Dezvoltare Comunitară și Integrare Europeană și un program doctoral.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării ȘTIINȚE POLITICE sunt:
• organizații politice;
• autorități administrative;
• instituții europene;
• instituții media;
• învățământ și cercetare.
În cadrul Specializării Științe Politice funcționează Masterul Securitate Națională și Euro-atlantică .

Printre partenerii de practică studențească și cercetare științifică ai Facultății de Științe Sociale se numără: Muzeul Olteniei, Șantierul arheologic Sucidava-Celei, Corabia, jud. Olt, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor”, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, Arhivele Naționale din România, Serviciul Județean Dolj (istorie); Consiliul Județean Dolj, Parlamentul României, CEPOS: Centrul de Studii Politice Post-Comuniste (științe politice); DGSASPC (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj), Asociația „Vasiliada” Craiova (asistență socială); Penitenciarul de Maximă Securitate Craiova, Institutul Social Oltenia, Direcția Regională de Statistică-Dolj (sociologie); Ministerul Fondurilor Europene, Institutul European (RISE); Institutul de Filosofie al Academiei Române (filosofie).

 

Date de contact

Contact

Facultatea de Ştiinţe Sociale, Str. A. I. Cuza, Nr. 13
Craiova, Dolj, România, Cod poștal: 200585

Tel: (0351) 403.149
Fax: (0351) 403.140
E-mail: secretariat.fss@ucv.ro

Facebook: Facultatea de Științe Sociale