Dosarul de candidatură

Pasul 1: Înscrierea

Pentru a candida pentru o bursă de mobilitate sau plasament ERASMUS+, studenții, masteranzii și doctoranzii Facultății de Științe Sociale, în perioada selecției, trebuie să depună online, pe e-mail Facultății de Științe Sociale (secretariat.fss@ucv.ro) un dosar, care să cuprindă:

  • Cererea de participare la selecție;
  • Curriculum Vitae în limba în care se vor desfăşura studiile în Universitatea de destinație a mobilității;
  • Foaia matricolă (obținută din Evidența Studenților, de către student, sau solicitată online de la Secretariat);
  • Scrisoare de motivaţie redactată în limba în care se vor desfăşura studiile în Universitatea de destinație a mobilității;
  • Document privind competența lingvistică.

 

Criterii de eligibilitate:

  • Să fie student la licenţă/master/doctorat în cadrul Facultății de Științe Sociale;
  • Să fie absolvent a cel puţin un an din ciclul de licenţă pentru mobilităţile de studii;
  • Dacă a beneficiat de alt stagiu Erasmus studii sau plasament perioada de mobilitate nu trebuie să depăşească 12 luni pentru fiecare ciclu de învăţământ;
  • Să promoveze un test de limbă străină (ce poate fi organizat online, după înscrieri).

 

Pasul 2: Selecția și nominalizarea

Comisia de selecție stabilește care sunt studenții ce îndeplinesc suficiente condiții pentru a putea realiza o mobilitate de studiu sau plasament în străinătate. După publicarea selecției, coordonatorul Erasmus al Facultății nominalizează studenții partenerilor din străinătate, iar dacă primesc acceptul acestora se trece la următorul pas.

 

Pasul 3: Redactarea acordului de studiu (Learning Agreement) și semnarea contractului financiar

În urma concursului de selecție și în funcție de opțiunile proprii, studenții sunt repartizați la facultățile partenere. Studenții consultă site-ul facultății străine și, sub îndrumarea coordonatorului ERASMUS al facultății, lect. univ. dr. Constantin Crăițoiu, trimit documentele solicitate, respectând termenele limită stabilite de instituția respectivă. Pentru o mobilitate de studiu trebuie completat documentul denumit Learning Agreement for studies, iar pentru mobilitatea de plasament trebuie completat documentul denumit Learning Agreement for traineeships. 

După primirea acceptului de la universitatea parteneră, studenții finalizează formalitățile necesare plecării (contract financiar, completare dosare conform cerințelor partenerilor etc.).

Despre noi

Facultatea de Științe Sociale oferă studii superioare de licență, master și doctorat. Pentru licență, studenții pot opta pentru specializările: Asistență Socială; Filosofie; Istorie; Relații Internaționale și Studii Europene; Sociologie; Științe Politice. În cadrul Facultății funcționează 4 programe de master: Dezvoltare comunitară și integrare europeană; Filosofie aplicată în organizații și mediul de afaceri; Românii în istoria Europei; Securitate națională și euro-atlantică. Studiile doctorale sunt organizate în domeniile istorie și sociologie.

Științele sociale se află în topul opțiunilor studenților din Europa și România întrucât contribuie în mod direct la cunoașterea celor mai importante fenomene sociale și politice contemporane.
Absolvenții din domeniul științelor sociale au o mare responsabilitate și oportunitate, totodată: sunt chemați să explice trecutul, să descrie prezentul și să răspundă la întrebarea „Ce va urma?” sau „Încotro ne îndreptăm?”

Absolvenții Facultății de Științe Sociale sunt cei care au menirea să cunoască fenomenele sociale (sociologia), să-i ajute pe cei în nevoie (asistența socială), să cunoască trecutul (istoria), viața politică internă și internațională (științe politice), să ne păstreze prin diplomație în relații de cooperare cu comunitatea internațională (relații internaționale și studii europene) și să caute răspunsurile la cele mai importante întrebări existențiale și de cunoaștere (filosofia).


Viziunea care ghidează în acest moment Facultatea de Științe Sociale se bazează pe profesionalism, corectitudine, transparență, cooperare instituțională națională și internațională.
Studenții Facultății de Științe Sociale beneficiază de o pregătire foarte aplicată, de posibilitatea de a studia, prin programul ERASMUS+, la o universitate din Europa, din Italia, Franța, Spania, Grecia, Polonia, Portugalia etc. și de asista la cursuri interactive, susținute de titularii Facultății, dar și de specialiști din alte țări, în cadrul conferințelor sau a mobilităților internaționale ERASMUS.
Toți absolvenții Facultății de Științe Sociale pot lucra sau lucrează în învățământul preuniversitar, în domeniile comunicării și cercetării științifice.

Pentru Specializarea ASISTENȚĂ SOCIALĂ, domeniile principale de ocupare sunt:
• organizații guvernamentale și non-guvernamentale în domeniul asistenței sociale (primării, direcții județene de asistență socială și protecția copilului, spitale și penitenciare);
• învățământ;
• cercetare;
• practica independentă a profesiei.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării FILOSOFIE sunt:
• învățământ;
• cercetare filosofică;
• antreprenoriat;
• consiliere;
• relații publice.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării ISTORIE sunt:
• istorie;
• muzeografie;
• arheologie;
• învățământ;
• cercetare.
În cadrul Specializării Istorie funcționează Masterul Românii în Istoria Europei și un program doctoral.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE sunt:
• diplomație;
• organizații internaționale;
• instituții publice;
• mass-media;
• învățământ;
• cercetare.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării SOCIOLOGIE sunt:
• cercetare sociologică;
• resurse umane;
• mass-media;
• instituții publice; relații publice ;
• învățământ.
În cadrul Specializării Sociologie funcționează Masterul Dezvoltare Comunitară și Integrare Europeană și un program doctoral.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării ȘTIINȚE POLITICE sunt:
• organizații politice;
• autorități administrative;
• instituții europene;
• instituții media;
• învățământ și cercetare.
În cadrul Specializării Științe Politice funcționează Masterul Securitate Națională și Euro-atlantică .

Printre partenerii de practică studențească și cercetare științifică ai Facultății de Științe Sociale se numără: Muzeul Olteniei, Șantierul arheologic Sucidava-Celei, Corabia, jud. Olt, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor”, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, Arhivele Naționale din România, Serviciul Județean Dolj (istorie); Consiliul Județean Dolj, Parlamentul României, CEPOS: Centrul de Studii Politice Post-Comuniste (științe politice); DGSASPC (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj), Asociația „Vasiliada” Craiova (asistență socială); Penitenciarul de Maximă Securitate Craiova, Institutul Social Oltenia, Direcția Regională de Statistică-Dolj (sociologie); Ministerul Fondurilor Europene, Institutul European (RISE); Institutul de Filosofie al Academiei Române (filosofie).

 

Date de contact

Contact

Facultatea de Ştiinţe Sociale, Str. A. I. Cuza, Nr. 13
Craiova, Dolj, România, Cod poștal: 200585

Tel: (0351) 403.149
Fax: (0351) 403.140
E-mail: secretariat.fss@ucv.ro

Facebook: Facultatea de Științe Sociale