Sociologie

Cifra de școlarizare program licență:

24 de locuri la buget, din care 3 locuri destinate absolvenților de licee din mediul rural, 1 loc special candidat etnie romă și 76 de locuri la taxă

 

Unde poți lucra?

Resurse umane;
Marketing și publicitate;
Proiecte europene;
Institute de sondare a opiniei publice;
Învățământ preuniversitar și universitar;
Cercetare științifică;
Unități militare, de poliție, jandarmerie;
Sistemul de probațiune;
Mass-media și comunicare publică;
Instituții publice (primărie, consilii județene, penitenciar, spital etc.);
Companii multinaționale.

 

Ce te învățăm?

Managementul resurselor umane;
Marketing social;
Psihologie socială;
Sociologie generală și teorii sociologice;
Metodologia cercetării;
Sociologia comunicării și mass-media;
Devianță și criminalitate;
Dezvoltare comunitară;
Sociologia politicii;
Sociologia organizațiilor și a muncii:
Sociologia familiei.

 

Unde faci practica?

În afara Craiovei, prin campanii de monografiere sociologică a unor comunități sau probleme sociale (Timișoara, Râmnicu-Vâlcea, Predeal, Brașov, Drobeta Turnu-Severin, Novaci etc.)
Companii de resurse umane;
Institute de cercetare (Institutul Social Oltenia ș.a.);
Direcția Regională de Statistică;
Mass-media (Gazeta de Sud, TVR Craiova ș.a.).

 

După absolvire poți deveni

Sociolog;
Specialist resurse umane;
Expert cercetare de marketing și publicitate;
Profesor;
Consilier vocațional sau școlar în învățământul preuniversitar;
Specialist în probațiune;
Redactor;
Consilier de campanii electorale sau de marketing;
Specialist în comunicare publică;
Analist media.

 

3 motive pentru a alege Sociologia

Îți oferă abilități și competențe care sunt solicitate din ce în ce mai mult la nivel european și național;
Școala de sociologie oferă oportunități serioase pentru dezvoltarea studenților și afirmarea lor profesională (cursuri, mobilități internaționale, conferințe studențești, cercetări etc.);
Cursurile și seminariile au un puternic caracter aplicat, iar absolvenții noștri sunt chemați să răspundă la întrebarea „Ce va urma”?, având un rol important în configurarea viitorului societății.

 

În cadrul Specializării Sociologie funcționează Masterul Dezvoltare Comunitară și Integrare Europeană și un program doctoral.

Mai multe detalii despre activitatea didactică și științifică din cadrul Specializării Sociologie le puteți observa pe pagina de

Facebook: Sociologie si Asistenta Sociala Craiova.

Despre noi

Facultatea de Științe Sociale oferă studii superioare de licență, master și doctorat. Pentru licență, studenții pot opta pentru specializările: Asistență Socială; Filosofie; Istorie; Relații Internaționale și Studii Europene; Sociologie; Științe Politice. În cadrul Facultății funcționează 4 programe de master: Dezvoltare comunitară și integrare europeană; Filosofie aplicată în organizații și mediul de afaceri; Românii în istoria Europei; Securitate națională și euro-atlantică. Studiile doctorale sunt organizate în domeniile istorie și sociologie.

Științele sociale se află în topul opțiunilor studenților din Europa și România întrucât contribuie în mod direct la cunoașterea celor mai importante fenomene sociale și politice contemporane.
Absolvenții din domeniul științelor sociale au o mare responsabilitate și oportunitate, totodată: sunt chemați să explice trecutul, să descrie prezentul și să răspundă la întrebarea „Ce va urma?” sau „Încotro ne îndreptăm?”

Absolvenții Facultății de Științe Sociale sunt cei care au menirea să cunoască fenomenele sociale (sociologia), să-i ajute pe cei în nevoie (asistența socială), să cunoască trecutul (istoria), viața politică internă și internațională (științe politice), să ne păstreze prin diplomație în relații de cooperare cu comunitatea internațională (relații internaționale și studii europene) și să caute răspunsurile la cele mai importante întrebări existențiale și de cunoaștere (filosofia).


Viziunea care ghidează în acest moment Facultatea de Științe Sociale se bazează pe profesionalism, corectitudine, transparență, cooperare instituțională națională și internațională.
Studenții Facultății de Științe Sociale beneficiază de o pregătire foarte aplicată, de posibilitatea de a studia, prin programul ERASMUS+, la o universitate din Europa, din Italia, Franța, Spania, Grecia, Polonia, Portugalia etc. și de asista la cursuri interactive, susținute de titularii Facultății, dar și de specialiști din alte țări, în cadrul conferințelor sau a mobilităților internaționale ERASMUS.
Toți absolvenții Facultății de Științe Sociale pot lucra sau lucrează în învățământul preuniversitar, în domeniile comunicării și cercetării științifice.

Pentru Specializarea ASISTENȚĂ SOCIALĂ, domeniile principale de ocupare sunt:
• organizații guvernamentale și non-guvernamentale în domeniul asistenței sociale (primării, direcții județene de asistență socială și protecția copilului, spitale și penitenciare);
• învățământ;
• cercetare;
• practica independentă a profesiei.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării FILOSOFIE sunt:
• învățământ;
• cercetare filosofică;
• antreprenoriat;
• consiliere;
• relații publice.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării ISTORIE sunt:
• istorie;
• muzeografie;
• arheologie;
• învățământ;
• cercetare.
În cadrul Specializării Istorie funcționează Masterul Românii în Istoria Europei și un program doctoral.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE sunt:
• diplomație;
• organizații internaționale;
• instituții publice;
• mass-media;
• învățământ;
• cercetare.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării SOCIOLOGIE sunt:
• cercetare sociologică;
• resurse umane;
• mass-media;
• instituții publice; relații publice ;
• învățământ.
În cadrul Specializării Sociologie funcționează Masterul Dezvoltare Comunitară și Integrare Europeană și un program doctoral.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării ȘTIINȚE POLITICE sunt:
• organizații politice;
• autorități administrative;
• instituții europene;
• instituții media;
• învățământ și cercetare.
În cadrul Specializării Științe Politice funcționează Masterul Securitate Națională și Euro-atlantică .

Printre partenerii de practică studențească și cercetare științifică ai Facultății de Științe Sociale se numără: Muzeul Olteniei, Șantierul arheologic Sucidava-Celei, Corabia, jud. Olt, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor”, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, Arhivele Naționale din România, Serviciul Județean Dolj (istorie); Consiliul Județean Dolj, Parlamentul României, CEPOS: Centrul de Studii Politice Post-Comuniste (științe politice); DGSASPC (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj), Asociația „Vasiliada” Craiova (asistență socială); Penitenciarul de Maximă Securitate Craiova, Institutul Social Oltenia, Direcția Regională de Statistică-Dolj (sociologie); Ministerul Fondurilor Europene, Institutul European (RISE); Institutul de Filosofie al Academiei Române (filosofie).

 

Date de contact

Contact

Facultatea de Ştiinţe Sociale, Str. A. I. Cuza, Nr. 13
Craiova, Dolj, România, Cod poștal: 200585

Tel: (0351) 403.149
Fax: (0351) 403.140
E-mail: secretariat.fss@ucv.ro

Facebook: Facultatea de Științe Sociale