Cifra de școlarizare program licență:

19 de locuri la buget, din care 1 loc special candidat etnie romă și 56 de locuri la taxă

 

Unde poți lucra?

Diplomație;
Instituții europene;
Administrație publică;
Organizații internationale;
Mass-media;
Cercetare;
Învățământ;
Consultanță;
Sectorul neguvernamental.

 

Ce te învățăm?

INTRODUCERE ÎN STUDIUL RELAȚIILOR INTERNAȚIONALE
Cursul de Introducere in studiul relațiilor internaționale are ca scopuri: familiarizarea studenților cu aparatul conceptual specific domeniului relațiilor internaționale; cunoașterea principalelor școli de gândire din domeniul relațiilor internaționale; identificarea, cunoașterea și analiza unor momente cheie în evoluția istorica a sistemului de state la scară globală.
În egală măsută, acest curs își propune să dezvolte reflecţiile teoretice referitoare la evoluția sistemului internațional şi să ofere o bază de analiză a raporturilor de putere în mediul internațional.

POLITICĂ EXTERNĂ ȘI DIPLOMAȚIE
Cursul de politică externă și diplomație vizează introducerea studenților în domeniul de analiză al politicii externe, precum și familiarizarea lor cu principalele caracteristici ale diplomației. Cursul își propune să identifice modul în care politica internă modelează acțiunea externă a statelor și să analizeze mijloacele prin care diplomația contribuie la îndeplinirea acestui rol. Prin prezentarea și discutarea unor studii de caz, se urmărește aprofundarea cunoștințelor teoretice dobândite și aprofundarea nivelului de înțelegere al activității specifice domeniului diplomatic.

TEORII ALE RELAȚIILOR INTERNAȚIONALE
Cursul de teorii ale relațiilor Internaționale îşi propune: să prezinte principalele teorii formulate în domeniul relațiilor internaționale; sa identifice curentele de gândire care au marcat evoluția statelor în plan internațional; sa furnizeze studenților un sistem conceptual necesar pentru analiza raporturilor interstatale; să stimuleze gandirea analitică prin compararea teoriilor formulate, precum și prin proiectarea evenimentelor internaționale în anumite perspective.

MANAGEMENTUL PROIECTELOR EUROPENE
Cursul de managementul proiectelor europene are următoarele obiective: asimilarea informațiilor referitoare la modul în care sunt finanțate proiectele din fonduri europene, familiarizarea cu metodele de accesare a acestora, dobândirea abilității de a accesa și utiliza instrumentele de finanțare și de a redacta cereri de finanțare sau alte formulare specifice documentației aferente conceperii și realizării unui astfel de proiect.

 

Unde faci practica?

Consiliul Județean Dolj;
Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”;
Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor”;
Ministerul Fondurilor Europene;
Institutul European.

 

După absolvire poți deveni

Diplomat;
Funcționar în instituțiile europene;
Funcționar în administrația publică locală și centrală;
Jurnalist;
Cercetător;
Consilier (economic, politic);
Expert în cadrul organizațiilor non-guvernamentale.

 

3 motive pentru a alege Relații internaționale și studii europene

Cursuri noi, interactive, provocatoare, care includ analiza celor mai importante evenimente internaționale care se desfășoară în prezent.
Numeroase burse de studiu în străinătate, la universități de prestigiu din cele mai mari orașe europene.
Numeroase şi diverse oportunităţi pentru absolvenţi. 

 

Mai multe detalii despre activitatea didactică și științifică din cadrul Specializării Relații internaționale și studii europene le puteți observa pe pagina de

Facebook: RISE Official - University of Craiova International Relations Study Program

Despre noi

Facultatea de Științe Sociale oferă studii superioare de licență, master și doctorat. Pentru licență, studenții pot opta pentru specializările: Asistență Socială; Filosofie; Istorie; Relații Internaționale și Studii Europene; Sociologie; Științe Politice. În cadrul Facultății funcționează 4 programe de master: Dezvoltare regională și intervenție socială; Filosofie aplicată în organizații și mediul de afaceri; Românii în istoria Europei; Securitate națională și euro-atlantică. Studiile doctorale sunt organizate în domeniile Istorie, Sociologie, Știința Sportului și Educația Fizică.

Viziunea care ghidează în acest moment Facultatea de Științe Sociale se bazează pe profesionalism, corectitudine, transparență, cooperare instituțională națională și internațională.
Studenții Facultății de Științe Sociale beneficiază de o pregătire foarte aplicată, de posibilitatea de a studia, prin programul ERASMUS+, la o universitate din Europa, din Italia, Franța, Spania, Grecia, Polonia, Portugalia etc. și de asista la cursuri interactive, susținute de titularii Facultății, dar și de specialiști din alte țări, în cadrul conferințelor sau a mobilităților internaționale ERASMUS+.
Toți absolvenții Facultății de Științe Sociale pot lucra sau lucrează în învățământul preuniversitar, în domeniile comunicării și cercetării științifice.

Printre partenerii de practică studențească și cercetare științifică ai Facultății de Științe Sociale se numără: Muzeul Olteniei, Șantierul arheologic Sucidava-Celei, Corabia, jud. Olt, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor”, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, Arhivele Naționale din România, Serviciul Județean Dolj (istorie); Consiliul Județean Dolj, Parlamentul României, CEPOS: Centrul de Studii Politice Post-Comuniste (științe politice); DGSASPC (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj), Asociația „Vasiliada” Craiova (asistență socială); Penitenciarul de Maximă Securitate Craiova, Institutul Social Oltenia, Direcția Regională de Statistică-Dolj (sociologie); Ministerul Fondurilor Europene, Institutul European (RISE); Institutul de Filosofie al Academiei Române (filosofie).

 

Date de contact

Contact

Facultatea de Ştiinţe Sociale, Str. A. I. Cuza, Nr. 13
Craiova, Dolj, România, Cod poștal: 200585

Tel: (0351) 403.149
Fax: (0351) 403.140
E-mail: secretariat.fss@ucv.ro

Facebook: Facultatea de Științe Sociale

Secretariat

Program de lucru cu studenţii şi publicul:

Secretar Şef: LUNI-JOI orele 9-11 şi 13-15

Secretariat Licenţă şi Master: LUNI-JOI orele 9-11 şi 14-15