Condiții de înscriere licență

ADMITERE 2019

Admiterea la Facultatea de Științe Sociale se face 100% pe baza mediei la examenul de bacalaureat.

 

SESIUNEA iulie 2019 

Când au loc înscrierile?

Dosarele de înscriere la Facultatea de Științe Sociale se depun în perioada: 08-22 iulie 2019, între orele 09.00-15.00.

 

Când se publică rezultatele?

Afişarea rezultatelor parţiale: 23 iulie 2019.
Confirmarea locurilor (depunerea actelor în original pentru candidații declarați admiși; plata taxei de înmatriculare; semnare contracte școlarizare): 24-27 iulie 2019.

Redistribuirea locurilor neconfirmate: 27 iulie 2019

Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire: 28-30 iulie 2019

Afişarea rezultatelor finale: 30 iulie 2019.

 

SESIUNEA septembrie 2019 

Când au loc înscrierile?

Dosarele de înscriere la Facultatea de Științe Sociale se depun în perioada: 09-16 septembrie 2019, între orele 09.00-15.00.

Când se publică rezultatele?

Afişarea rezultatelor parţiale: 17 septembrie 2019.
Confirmarea locurilor (depunerea actelor în original pentru candidații declarați admiși; plata taxei de înmatriculare; semnare contracte școlarizare): 18-20 septembrie 2019.

Redistribuirea locurilor neconfirmate/ afișarea rezultatelor finale: 21 septembrie 2019

Confirmarea locurilor ocupate/ Retragerea dosarelor: 22-24 septembrie 2019.

 

La ce specializări mă pot înscrie?

ASISTENȚĂ SOCIALĂ: 16 locuri la buget, din care 1 loc special candidat de etnie romă și 84 de locuri la taxă  
FILOSOFIE: 20 locuri la buget şi 30 de locuri la taxă
ISTORIE: 22 de locuri la buget, din care 1 loc special candidat de etnie romă și 28 de locuri la taxă  
RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE: 19 locuri la buget și 56 de locuri la taxă  
SOCIOLOGIE: 24 de locuri la buget, din care 1 loc special candidat de etnie romă și 76 de locuri la taxă
Ș
TIINȚE POLITICE: 24 de locuri la buget, din care 1 loc special candidat de etnie romă și 76 de locuri la taxă  

 

Ce acte sunt necesare pentru înscriere?

Actele, care trebuie depuse într-un dosar plic, sunt următoarele:

  1. Diplomă de bacalaureat sau adeverință bacalaureat (doar pentru absolvenţii din 2019). Se acceptă copie xerox după diploma de bacalaureat, cu condiţia confruntării acesteia cu originalul şi a autentificării de către comisia de admitere. Candidaţii declaraţi admişi la buget vor fi obligaţi să depună diploma în original în perioada 24-27.07.2019; în caz contrar vor pierde locurile obţinute..
  2. Carte de identitate (copie xerox). Autentificarea se va face de către comisie prin confruntarea cu originalul.
  3. Certificat de naştere (copie xerox).  Autentificarea se va face de către comisie prin confruntarea cu originalul.
  4. Certificat de căsătorie (copie xerox) (doar în cazul schimbării de nume).  Autentificarea se va face de către comisie prin confruntarea cu originalul.
  5. Adeverinţă de la medicul de familie.
  6. 2 poze tip CI.
  7. Chitanţa doveditoare a taxei de înscriere (se achită pe loc).
  8. Fişa de înscriere (se completează pe loc).

 

Unde mă înscriu?

Dosarele de înscriere se depun în sala 443 D, situată în Clădirea Centrală a Universității din Craiova, str. A. I. Cuza, nr. 13.

 

Taxe

Taxa de înscriere: 100 lei (se plătește pe loc în sala 443D)

Taxa de înmatriculare: 150 lei

Taxa de școlarizare: 3.000 lei/an (se plătește, pentru fiecare an, în 3 tranșe).

 

Pentru detalii, sunați la 0251-418.515. 

Despre noi

Facultatea de Științe Sociale oferă studii superioare de licență, master și doctorat. Pentru licență, studenții pot opta pentru specializările: Asistență Socială; Filosofie; Istorie; Relații Internaționale și Studii Europene; Sociologie; Științe Politice. În cadrul Facultății funcționează 4 programe de master: Dezvoltare comunitară și integrare europeană; Filosofie aplicată în organizații și mediul de afaceri; Românii în istoria Europei; Securitate națională și euro-atlantică. Studiile doctorale sunt organizate în domeniile istorie și sociologie.

Științele sociale se află în topul opțiunilor studenților din Europa și România întrucât contribuie în mod direct la cunoașterea celor mai importante fenomene sociale și politice contemporane.
Absolvenții din domeniul științelor sociale au o mare responsabilitate și oportunitate, totodată: sunt chemați să explice trecutul, să descrie prezentul și să răspundă la întrebarea „Ce va urma?” sau „Încotro ne îndreptăm?”

Absolvenții Facultății de Științe Sociale sunt cei care au menirea să cunoască fenomenele sociale (sociologia), să-i ajute pe cei în nevoie (asistența socială), să cunoască trecutul (istoria), viața politică internă și internațională (științe politice), să ne păstreze prin diplomație în relații de cooperare cu comunitatea internațională (relații internaționale și studii europene) și să caute răspunsurile la cele mai importante întrebări existențiale și de cunoaștere (filosofia).


Viziunea care ghidează în acest moment Facultatea de Științe Sociale se bazează pe profesionalism, corectitudine, transparență, cooperare instituțională națională și internațională.
Studenții Facultății de Științe Sociale beneficiază de o pregătire foarte aplicată, de posibilitatea de a studia, prin programul ERASMUS+, la o universitate din Europa, din Italia, Franța, Spania, Grecia, Polonia, Portugalia etc. și de asista la cursuri interactive, susținute de titularii Facultății, dar și de specialiști din alte țări, în cadrul conferințelor sau a mobilităților internaționale ERASMUS.
Toți absolvenții Facultății de Științe Sociale pot lucra sau lucrează în învățământul preuniversitar, în domeniile comunicării și cercetării științifice.

Pentru Specializarea ASISTENȚĂ SOCIALĂ, domeniile principale de ocupare sunt:
• organizații guvernamentale și non-guvernamentale în domeniul asistenței sociale (primării, direcții județene de asistență socială și protecția copilului, spitale și penitenciare);
• învățământ;
• cercetare;
• practica independentă a profesiei.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării FILOSOFIE sunt:
• învățământ;
• cercetare filosofică;
• antreprenoriat;
• consiliere;
• relații publice.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării ISTORIE sunt:
• istorie;
• muzeografie;
• arheologie;
• învățământ;
• cercetare.
În cadrul Specializării Istorie funcționează Masterul Românii în Istoria Europei și un program doctoral.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE sunt:
• diplomație;
• organizații internaționale;
• instituții publice;
• mass-media;
• învățământ;
• cercetare.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării SOCIOLOGIE sunt:
• cercetare sociologică;
• resurse umane;
• mass-media;
• instituții publice; relații publice ;
• învățământ.
În cadrul Specializării Sociologie funcționează Masterul Dezvoltare Comunitară și Integrare Europeană și un program doctoral.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării ȘTIINȚE POLITICE sunt:
• organizații politice;
• autorități administrative;
• instituții europene;
• instituții media;
• învățământ și cercetare.
În cadrul Specializării Științe Politice funcționează Masterul Securitate Națională și Euro-atlantică .

Printre partenerii de practică studențească și cercetare științifică ai Facultății de Științe Sociale se numără: Muzeul Olteniei, Șantierul arheologic Sucidava-Celei, Corabia, jud. Olt, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor”, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, Arhivele Naționale din România, Serviciul Județean Dolj (istorie); Consiliul Județean Dolj, Parlamentul României, CEPOS: Centrul de Studii Politice Post-Comuniste (științe politice); DGSASPC (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj), Asociația „Vasiliada” Craiova (asistență socială); Penitenciarul de Maximă Securitate Craiova, Institutul Social Oltenia, Direcția Regională de Statistică-Dolj (sociologie); Ministerul Fondurilor Europene, Institutul European (RISE); Institutul de Filosofie al Academiei Române (filosofie).

 

Date de contact

Contact

Facultatea de Ştiinţe Sociale, Str. A. I. Cuza, Nr. 13
Craiova, Dolj, România, Cod poștal: 200585

Tel: (0351) 403.149
Fax: (0351) 403.140
E-mail: secretariat.fss@ucv.ro

Facebook: Facultatea de Științe Sociale