Asistență socială

Cifra de școlarizare program licență:
16 locuri la buget, din care 1 loc special candidat de etnie romă și 84 de locuri la taxă

Unde poți lucra?

Ca asistent social angajat:

 • Instituții publice: primării, direcții de asistență socială, penitenciare, școli speciale, spitale etc.;
 • Organizații private;
 • Organizații neguvernamentale.

Ca asistent social liber profesionist:

 • Cabinet individual;
 • Societate Civilă Profesională de Asistență Socială;

 

Ce te învățăm?

 • Teorii în asistență socială;
 • Metode și tehnici de intervenție în asistența socială;
 • Sistemul de asistență socială;
 • Consiliere în asistența socială;
 • Psihologie generală;
 • Lucrul cu diferite persoane și grupuri vulnerabile;
 • Sociologie generală;
 • Politici sociale;
 • Dezvoltare comunitară;
 • Dezvoltare umană etc.

 

Unde faci practica?

 • Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Dolj;
 • Penitenciare;
 • Primării;
 • Organizații neguvernamentale (Asociația Vasiliada, Fundația „Terre des Hommes”, ACCES Oltenia și altele)

 

După absolvire poți deveni

 • Asistent social
 • Asistent de cercetare în asistență socială
 • Cercetător în asistență socială
 • Consilier de probațiune
 • Consilier forță de muncă și șomaj
 • Consilier în domeniul adicțiilor
 • Consilier orientare privind cariera
 • Evaluator de competențe profesionale
 • Manager proiect
 • Auditor responsabilitate socială
 • Manager de responsabilitate socială
 • Responsabil al managementului responsabilității sociale
 • Cercetător de dezvoltare comunitară
 • Facilitator de dezvoltare comunitară
 • Consilier dezvoltare locală și regională
 • Consilier dezvoltare personală
 • Consilier şcolar
 • Consilier vocational
 • Specialist în evaluarea vocațională a persoanelor cu dizabilități
 • Inspector pensii, asigurări sociale și asistență socială
 • Inspector protecție socială;
 • Specialist în economia socială;
 • Evaluator proiecte
 • Specialist în activitatea de coaching
 • Șef serviciu de reintegrare socială şi supraveghere
 • Formator
 • Formator de formatori
 • Organizator/ conceptor/ consultant formare
 • Inspector de specialitate formare, evaluare şi selecţie profesională
 • Evaluator de competenţe profesionale
 • Administrator de formare
 • Evaluator de furnizori şi programe de formare.
  NOTĂ: Pentru unele dintre ocupațiile menționate sunt necesare cursuri suplimentare de calificare, formarea de bază în asistență socială permițând accesul la calificare.

 

Trei motive pentru a alege Asistența socială

 • Specializarea Asistență socială este acreditată de ARACIS, iar Universitatea din Craiova are o experiență de peste 20 de ani în pregătirea asistenților sociali.
 • Asistența socială este o calificare cerută pe piața muncii la nivel național, regional și internațional.
 • Lucrând ca asistent social îți îmbogățești viața, ajuți oamenii să descopere ceea ce este valoros în ei, să găsească soluții creative la problemele cu care se confruntă, participi la schimbarea societății.

Mai multe detalii despre activitatea didactică și științifică din cadrul Specializării Asistență socială le puteți observa pe pagina de

Facebook: Sociologie si Asistenta Sociala Craiova

 

Despre noi

Facultatea de Științe Sociale oferă studii superioare de licență, master și doctorat. Pentru licență, studenții pot opta pentru specializările: Asistență Socială; Filosofie; Istorie; Relații Internaționale și Studii Europene; Sociologie; Științe Politice. În cadrul Facultății funcționează 4 programe de master: Dezvoltare comunitară și integrare europeană; Filosofie aplicată în organizații și mediul de afaceri; Românii în istoria Europei; Securitate națională și euro-atlantică. Studiile doctorale sunt organizate în domeniile istorie și sociologie.

Științele sociale se află în topul opțiunilor studenților din Europa și România întrucât contribuie în mod direct la cunoașterea celor mai importante fenomene sociale și politice contemporane.
Absolvenții din domeniul științelor sociale au o mare responsabilitate și oportunitate, totodată: sunt chemați să explice trecutul, să descrie prezentul și să răspundă la întrebarea „Ce va urma?” sau „Încotro ne îndreptăm?”

Absolvenții Facultății de Științe Sociale sunt cei care au menirea să cunoască fenomenele sociale (sociologia), să-i ajute pe cei în nevoie (asistența socială), să cunoască trecutul (istoria), viața politică internă și internațională (științe politice), să ne păstreze prin diplomație în relații de cooperare cu comunitatea internațională (relații internaționale și studii europene) și să caute răspunsurile la cele mai importante întrebări existențiale și de cunoaștere (filosofia).


Viziunea care ghidează în acest moment Facultatea de Științe Sociale se bazează pe profesionalism, corectitudine, transparență, cooperare instituțională națională și internațională.
Studenții Facultății de Științe Sociale beneficiază de o pregătire foarte aplicată, de posibilitatea de a studia, prin programul ERASMUS+, la o universitate din Europa, din Italia, Franța, Spania, Grecia, Polonia, Portugalia etc. și de asista la cursuri interactive, susținute de titularii Facultății, dar și de specialiști din alte țări, în cadrul conferințelor sau a mobilităților internaționale ERASMUS.
Toți absolvenții Facultății de Științe Sociale pot lucra sau lucrează în învățământul preuniversitar, în domeniile comunicării și cercetării științifice.

Pentru Specializarea ASISTENȚĂ SOCIALĂ, domeniile principale de ocupare sunt:
• organizații guvernamentale și non-guvernamentale în domeniul asistenței sociale (primării, direcții județene de asistență socială și protecția copilului, spitale și penitenciare);
• învățământ;
• cercetare;
• practica independentă a profesiei.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării FILOSOFIE sunt:
• învățământ;
• cercetare filosofică;
• antreprenoriat;
• consiliere;
• relații publice.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării ISTORIE sunt:
• istorie;
• muzeografie;
• arheologie;
• învățământ;
• cercetare.
În cadrul Specializării Istorie funcționează Masterul Românii în Istoria Europei și un program doctoral.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE sunt:
• diplomație;
• organizații internaționale;
• instituții publice;
• mass-media;
• învățământ;
• cercetare.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării SOCIOLOGIE sunt:
• cercetare sociologică;
• resurse umane;
• mass-media;
• instituții publice; relații publice ;
• învățământ.
În cadrul Specializării Sociologie funcționează Masterul Dezvoltare Comunitară și Integrare Europeană și un program doctoral.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării ȘTIINȚE POLITICE sunt:
• organizații politice;
• autorități administrative;
• instituții europene;
• instituții media;
• învățământ și cercetare.
În cadrul Specializării Științe Politice funcționează Masterul Securitate Națională și Euro-atlantică .

Printre partenerii de practică studențească și cercetare științifică ai Facultății de Științe Sociale se numără: Muzeul Olteniei, Șantierul arheologic Sucidava-Celei, Corabia, jud. Olt, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor”, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, Arhivele Naționale din România, Serviciul Județean Dolj (istorie); Consiliul Județean Dolj, Parlamentul României, CEPOS: Centrul de Studii Politice Post-Comuniste (științe politice); DGSASPC (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj), Asociația „Vasiliada” Craiova (asistență socială); Penitenciarul de Maximă Securitate Craiova, Institutul Social Oltenia, Direcția Regională de Statistică-Dolj (sociologie); Ministerul Fondurilor Europene, Institutul European (RISE); Institutul de Filosofie al Academiei Române (filosofie).

 

Date de contact

Contact

Facultatea de Ştiinţe Sociale, Str. A. I. Cuza, Nr. 13
Craiova, Dolj, România, Cod poștal: 200585

Tel: (0351) 403.149
Fax: (0351) 403.140
E-mail: secretariat.fss@ucv.ro

Facebook: Facultatea de Științe Sociale