Admitere doctorat 2019-2020

Condiții de admitere doctorat 2019-2020

SOCIOLOGIE

Colocviu
Admitere doctorat – Sociologie
(sesiunea sept. 2019)

● Interviu (ghid orientativ)

I. Preocupările științifice anterioare ale candidatului și modul de valorificare a acestora;

II. Proiectul temei pentru teza de doctorat(structură orientativă):
1. Denumirea temei de cercetare științifică și motivele alegerii acesteea;
2. Importanța studierii fenomenului/procesului sau a problemei sociale avute în vedere;
3. Nivelul de cunoaștere al temei și aria cercetărilor efectuate până în prezent;
4. Obiectivele urmărite în teză (generale și particulare);
5. Scopurile cercetării (generale și particulare);
6. Ipotezele de la care se pornește (în cercetarea temei, în general, și în cercetarea de teren, în particular);
7. Universul cercetării de teren / populația avută în vedere pentru a fi studiată;
8. Metodele de investigație preconizate;
9. Sursele de informare ce urmează a fi utilizate;
10. Principalele concepte și teorii referitoare la tema cercetată;
11. Structura tematică a lucrării preconizate (introducere, denumirea capitolelor, concluzii etc.);
12. Bibliografia reprezentativă pentru tema aleasă (lista de cărți, studii, rapoarte etc.);
13. Principalele contribuții științifice anticipate de doctorand.

Datele preconizate pentru susținerea colocviului de admitere la doctorat și propuneri de comisii:
- Sâmbătă, 14 sept. 2019, ora 11:00 – Sala 167B, Clădirea Centrală a Universității din Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 13
Comisia:

prof. univ. dr. Adrian Gorun
prof. univ. dr. Dumitru Otovescu
prof. univ. dr. habil. Maria Constantinescu

 

- Vineri, 20 sept. 2019, ora 11:00 – Sala 167B, Clădirea Centrală a Universității din Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 13
Comisia:

prof. univ. dr. Claudiu Coman
conf. univ. dr. habil. Adrian Otovescu
conf. univ. dr. habil. Felicia Andrioni

- Sâmbătă, 21 sept. 2019, ora 11:00 – Sala 167B, Clădirea Centrală a Universității din Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 13
Comisia:

prof. univ. dr. Dumitru Otovescu
prof. univ. dr. habil. Maria Constantinescu
prof. univ. dr. Claudiu Coman

 

 

ISTORIE

Colocviu
Admitere doctorat – Istorie
(sesiunea sept. 2019)

 

● Interviu (ghid orientativ)

I. Preocupările științifice anterioare ale candidatului și modul de valorificare a acestora;

II. Proiectul temei pentru teza de doctorat(structură orientativă):
1. Denumirea temei de cercetare științifică și motivele alegerii acesteia;
2. Importanța studierii subiectului avut în vedere;
3. Nivelul de cunoaștere al temei și aria cercetărilor efectuate până în prezent;
4. Obiectivele urmărite în teză (generale și particulare);
5. Scopurile cercetării (generale și particulare);
6. Sursele de informare ce urmează a fi utilizate;
7. Structura tematică a lucrării preconizate (introducere, denumirea capitolelor, concluzii etc.);
8. Bibliografia reprezentativă pentru tema aleasă (lista de cărți, studii, rapoarte etc.);
9. Principalele contribuții științifice anticipate de doctorand.

 

- Duminică, 22 sept. 2019, ora 10:00 – Sala 409, Clădirea Centrală a Universității din Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 13
Comisia:

prof. univ. dr. Sorin Liviu Damean
conf. univ. dr. Iulian Oncescu
lect. univ. dr. Mădălina Strechie

 

ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE 

Colocviu

 

Examenul de admitere constă în susținerea unui interviu și/sau prezentare ppt. referitoare la tema de doctorat propusă. 

- Joi, 12 sept. 2019, ora 08:30 – Sala 28, etaj 2, Sediul FEFS 
Comisia:

prof. univ. dr. Marian Dragomir
prof. univ. dr. Ligia Rusu
prof. univ. dr. Doina Orțănescu
Conf. univ. dr. Germina Cosma

 

 

Despre noi

Facultatea de Științe Sociale oferă studii superioare de licență, master și doctorat. Pentru licență, studenții pot opta pentru specializările: Asistență Socială; Filosofie; Istorie; Relații Internaționale și Studii Europene; Sociologie; Științe Politice. În cadrul Facultății funcționează 4 programe de master: Dezvoltare comunitară și integrare europeană; Filosofie aplicată în organizații și mediul de afaceri; Românii în istoria Europei; Securitate națională și euro-atlantică. Studiile doctorale sunt organizate în domeniile istorie și sociologie.

Științele sociale se află în topul opțiunilor studenților din Europa și România întrucât contribuie în mod direct la cunoașterea celor mai importante fenomene sociale și politice contemporane.
Absolvenții din domeniul științelor sociale au o mare responsabilitate și oportunitate, totodată: sunt chemați să explice trecutul, să descrie prezentul și să răspundă la întrebarea „Ce va urma?” sau „Încotro ne îndreptăm?”

Absolvenții Facultății de Științe Sociale sunt cei care au menirea să cunoască fenomenele sociale (sociologia), să-i ajute pe cei în nevoie (asistența socială), să cunoască trecutul (istoria), viața politică internă și internațională (științe politice), să ne păstreze prin diplomație în relații de cooperare cu comunitatea internațională (relații internaționale și studii europene) și să caute răspunsurile la cele mai importante întrebări existențiale și de cunoaștere (filosofia).


Viziunea care ghidează în acest moment Facultatea de Științe Sociale se bazează pe profesionalism, corectitudine, transparență, cooperare instituțională națională și internațională.
Studenții Facultății de Științe Sociale beneficiază de o pregătire foarte aplicată, de posibilitatea de a studia, prin programul ERASMUS+, la o universitate din Europa, din Italia, Franța, Spania, Grecia, Polonia, Portugalia etc. și de asista la cursuri interactive, susținute de titularii Facultății, dar și de specialiști din alte țări, în cadrul conferințelor sau a mobilităților internaționale ERASMUS.
Toți absolvenții Facultății de Științe Sociale pot lucra sau lucrează în învățământul preuniversitar, în domeniile comunicării și cercetării științifice.

Pentru Specializarea ASISTENȚĂ SOCIALĂ, domeniile principale de ocupare sunt:
• organizații guvernamentale și non-guvernamentale în domeniul asistenței sociale (primării, direcții județene de asistență socială și protecția copilului, spitale și penitenciare);
• învățământ;
• cercetare;
• practica independentă a profesiei.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării FILOSOFIE sunt:
• învățământ;
• cercetare filosofică;
• antreprenoriat;
• consiliere;
• relații publice.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării ISTORIE sunt:
• istorie;
• muzeografie;
• arheologie;
• învățământ;
• cercetare.
În cadrul Specializării Istorie funcționează Masterul Românii în Istoria Europei și un program doctoral.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE sunt:
• diplomație;
• organizații internaționale;
• instituții publice;
• mass-media;
• învățământ;
• cercetare.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării SOCIOLOGIE sunt:
• cercetare sociologică;
• resurse umane;
• mass-media;
• instituții publice; relații publice ;
• învățământ.
În cadrul Specializării Sociologie funcționează Masterul Dezvoltare Comunitară și Integrare Europeană și un program doctoral.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării ȘTIINȚE POLITICE sunt:
• organizații politice;
• autorități administrative;
• instituții europene;
• instituții media;
• învățământ și cercetare.
În cadrul Specializării Științe Politice funcționează Masterul Securitate Națională și Euro-atlantică .

Printre partenerii de practică studențească și cercetare științifică ai Facultății de Științe Sociale se numără: Muzeul Olteniei, Șantierul arheologic Sucidava-Celei, Corabia, jud. Olt, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor”, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, Arhivele Naționale din România, Serviciul Județean Dolj (istorie); Consiliul Județean Dolj, Parlamentul României, CEPOS: Centrul de Studii Politice Post-Comuniste (științe politice); DGSASPC (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj), Asociația „Vasiliada” Craiova (asistență socială); Penitenciarul de Maximă Securitate Craiova, Institutul Social Oltenia, Direcția Regională de Statistică-Dolj (sociologie); Ministerul Fondurilor Europene, Institutul European (RISE); Institutul de Filosofie al Academiei Române (filosofie).

 

Date de contact

Contact

Facultatea de Ştiinţe Sociale, Str. A. I. Cuza, Nr. 13
Craiova, Dolj, România, Cod poștal: 200585

Tel: (0351) 403.149
Fax: (0351) 403.140
E-mail: secretariat.fss@ucv.ro

Facebook: Facultatea de Științe Sociale