Lista candidați ADMIȘI la Licență - 15.09.2022

ISTORIE - BUGET

ISTORIE - TAXĂ

RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE - BUGET

RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE - TAXĂ

RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE - ROMÂNI DE PRETUTINDENI

SOCIOLOGIE - BUGET

SOCIOLOGIE - TAXĂ

ASISTENȚĂ SOCIALĂ - TAXĂ

Notă:

Confirmarea locurilor pentru candidații declarați ADMIȘI se face în perioada: 16-19 SEPTEMBRIE 2022, intervalul orar 09:00-15:00 (Sâmbătă și Duminică, în intervalul orar 09:00-13:00), la intrarea în Universitate (HOLUL CENTRAL).

Candidații ADMIȘI la BUGET trebuie să aducă un dosar plic care să conțină contractele de studii semnate în două exemplare și Fișa de înscriere (descărcate din Evidența Studenților), documentele în original (diploma/adeverința de bacalaureat, foaia matricolă), 2 fotografii 3/4, copii xerox după certificatul de naștere, cartea de identitate, certificatul de căsătorie (dacă este cazul), adeverința medicală, dovada achitării taxei de înmatriculare (150 lei care se poate achita pe platforma on-line).

Candidați ADMIȘI la TAXĂ trebuie să aducă contractele de studii semnate în două exemplare și Fișa de înscriere (descărcate din Evidența Studenților), dovada achitării taxei de înmatriculare (150 lei care se poate achita pe platforma on-line).

Despre noi

Facultatea de Științe Sociale oferă studii superioare de licență, master și doctorat. Pentru licență, studenții pot opta pentru specializările: Asistență Socială; Filosofie; Istorie; Relații Internaționale și Studii Europene; Sociologie; Științe Politice. În cadrul Facultății funcționează 4 programe de master: Dezvoltare regională și intervenție socială; Filosofie aplicată în organizații și mediul de afaceri; Românii în istoria Europei; Securitate națională și euro-atlantică. Studiile doctorale sunt organizate în domeniile Istorie, Sociologie, Știința Sportului și Educația Fizică.

Viziunea care ghidează în acest moment Facultatea de Științe Sociale se bazează pe profesionalism, corectitudine, transparență, cooperare instituțională națională și internațională.
Studenții Facultății de Științe Sociale beneficiază de o pregătire foarte aplicată, de posibilitatea de a studia, prin programul ERASMUS+, la o universitate din Europa, din Italia, Franța, Spania, Grecia, Polonia, Portugalia etc. și de asista la cursuri interactive, susținute de titularii Facultății, dar și de specialiști din alte țări, în cadrul conferințelor sau a mobilităților internaționale ERASMUS+.
Toți absolvenții Facultății de Științe Sociale pot lucra sau lucrează în învățământul preuniversitar, în domeniile comunicării și cercetării științifice.

Printre partenerii de practică studențească și cercetare științifică ai Facultății de Științe Sociale se numără: Muzeul Olteniei, Șantierul arheologic Sucidava-Celei, Corabia, jud. Olt, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor”, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, Arhivele Naționale din România, Serviciul Județean Dolj (istorie); Consiliul Județean Dolj, Parlamentul României, CEPOS: Centrul de Studii Politice Post-Comuniste (științe politice); DGSASPC (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj), Asociația „Vasiliada” Craiova (asistență socială); Penitenciarul de Maximă Securitate Craiova, Institutul Social Oltenia, Direcția Regională de Statistică-Dolj (sociologie); Ministerul Fondurilor Europene, Institutul European (RISE); Institutul de Filosofie al Academiei Române (filosofie).

 

Date de contact

Contact

Facultatea de Ştiinţe Sociale, Str. A. I. Cuza, Nr. 13
Craiova, Dolj, România, Cod poștal: 200585

Tel: (0351) 403.149
Fax: (0351) 403.140
E-mail: secretariat.fss@ucv.ro

Facebook: Facultatea de Științe Sociale

Secretariat

Program de lucru cu studenţii şi publicul:

Secretar Şef: LUNI-JOI orele 9-11 şi 13-15

Secretariat Licenţă şi Master: LUNI-JOI orele 9-11 şi 14-15