Rezultate admitere licență 2018

Afișarea rezultatelor în urma redistribuirii locurilor neconfirmate: 30 iulie 2018

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

AS buget 30.07.2018

 As taxa p.1 30.07.2018

As taxa p.2 30.07.2018

AS taxa p.3 30.07.2018

FILOSOFIE

FIL buget 30.07.2018 FIL taxa 30.07.2018  

ISTORIE

IST bubet 30.07.2018

IST taxa 30.07.2018

RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE

RISE buget 30.07.2018

RISE taxa 30.07.2018

SOCIOLOGIE

SOC buget 30.07.2018

SOC taxa 30.07.2018

ȘTIINȚE POLITICE

SP buget 30.07.2018

SP taxa 30.07.2018

CANDIDAȚI ADMIȘI LA BUGET PE LOCURI SPECIALE PENTRU ABSOLVENȚII DE LICEU DIN MEDIUL RURAL

RURAL 30.07.2018

CANDIDAȚI ADMIȘI LA BUGET PE LOCURI SPECIALE PENTRU PERSOANE DE ETNIE ROMĂ

ROMI 30.07.2018

CANDIDAȚI POTENȚIALI ADMIȘI

POTENTIAL ADMISI 30.07.2018

Afișarea rezultatelor în urma redistribuirii locurilor neconfirmate: 27 iulie 2018

 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 

FILOSOFIE

 

 

 

ISTORIE

 

 

RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE

 

SOCIOLOGIE

 

ȘTIINȚE POLITICE

 

CANDIDAȚI ADMIȘI LA BUGET PE LOCURI SPECIALE PENTRU ABSOLVENȚII DE LICEU DIN MEDIUL RURAL

 

CANDIDAȚI ADMIȘI LA BUGET PE LOCURI SPECIALE PENTRU PERSOANE DE ETNIE ROMĂ

 

CANDIDAȚI POTENȚIALI ADMIȘI

Calendarul admiterii va continua astfel:

Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire: 28-30 iulie 2018

Afişarea rezultatelor finale: 30 iulie 2018.

 

Afișarea rezultatelor în urma înscrierilor din sesiunea de vară: 23 iulie 2018

 ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 

FILOSOFIE

 

ISTORIE

 

RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE

 

SOCIOLOGIE

 

ȘTIINȚE POLITICE

 

CANDIDAȚI ADMIȘI LA BUGET PE LOCURI SPECIALE PENTRU ABSOLVENȚII DE LICEU DIN MEDIUL RURAL

 

CANDIDAȚI ADMIȘI LA BUGET PE LOCURI SPECIALE PENTRU PERSOANE DE ETNIE ROMĂ

 

CANDIDAȚI POTENȚIALI ADMIȘI

 

LISTA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI RESPINȘI

 

Vă reamintim care sunt următoarele etape ale calendarului admiterii:

Confirmarea locurilor (achitarea taxei de înmatriculare, încheierea contractului de studii, eventual, depunerea diplomei de bacalaureat în original): 24-27 iulie 2018.

Redistribuirea locurilor neconfirmate: 27 iulie 2018

Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire: 28-30 iulie 2018

Afişarea rezultatelor finale: 30 iulie 2018.

 

 

 

Despre noi

Facultatea de Științe Sociale oferă studii superioare de licență, master și doctorat. Pentru licență, studenții pot opta pentru specializările: Asistență Socială; Filosofie; Istorie; Relații Internaționale și Studii Europene; Sociologie; Științe Politice. În cadrul Facultății funcționează 4 programe de master: Dezvoltare comunitară și integrare europeană; Filosofie aplicată în organizații și mediul de afaceri; Românii în istoria Europei; Securitate națională și euro-atlantică. Studiile doctorale sunt organizate în domeniile istorie și sociologie.

Științele sociale se află în topul opțiunilor studenților din Europa și România întrucât contribuie în mod direct la cunoașterea celor mai importante fenomene sociale și politice contemporane.
Absolvenții din domeniul științelor sociale au o mare responsabilitate și oportunitate, totodată: sunt chemați să explice trecutul, să descrie prezentul și să răspundă la întrebarea „Ce va urma?” sau „Încotro ne îndreptăm?”

Absolvenții Facultății de Științe Sociale sunt cei care au menirea să cunoască fenomenele sociale (sociologia), să-i ajute pe cei în nevoie (asistența socială), să cunoască trecutul (istoria), viața politică internă și internațională (științe politice), să ne păstreze prin diplomație în relații de cooperare cu comunitatea internațională (relații internaționale și studii europene) și să caute răspunsurile la cele mai importante întrebări existențiale și de cunoaștere (filosofia).


Viziunea care ghidează în acest moment Facultatea de Științe Sociale se bazează pe profesionalism, corectitudine, transparență, cooperare instituțională națională și internațională.
Studenții Facultății de Științe Sociale beneficiază de o pregătire foarte aplicată, de posibilitatea de a studia, prin programul ERASMUS+, la o universitate din Europa, din Italia, Franța, Spania, Grecia, Polonia, Portugalia etc. și de asista la cursuri interactive, susținute de titularii Facultății, dar și de specialiști din alte țări, în cadrul conferințelor sau a mobilităților internaționale ERASMUS.
Toți absolvenții Facultății de Științe Sociale pot lucra sau lucrează în învățământul preuniversitar, în domeniile comunicării și cercetării științifice.

Pentru Specializarea ASISTENȚĂ SOCIALĂ, domeniile principale de ocupare sunt:
• organizații guvernamentale și non-guvernamentale în domeniul asistenței sociale (primării, direcții județene de asistență socială și protecția copilului, spitale și penitenciare);
• învățământ;
• cercetare;
• practica independentă a profesiei.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării FILOSOFIE sunt:
• învățământ;
• cercetare filosofică;
• antreprenoriat;
• consiliere;
• relații publice.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării ISTORIE sunt:
• istorie;
• muzeografie;
• arheologie;
• învățământ;
• cercetare.
În cadrul Specializării Istorie funcționează Masterul Românii în Istoria Europei și un program doctoral.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE sunt:
• diplomație;
• organizații internaționale;
• instituții publice;
• mass-media;
• învățământ;
• cercetare.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării SOCIOLOGIE sunt:
• cercetare sociologică;
• resurse umane;
• mass-media;
• instituții publice; relații publice ;
• învățământ.
În cadrul Specializării Sociologie funcționează Masterul Dezvoltare Comunitară și Integrare Europeană și un program doctoral.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării ȘTIINȚE POLITICE sunt:
• organizații politice;
• autorități administrative;
• instituții europene;
• instituții media;
• învățământ și cercetare.
În cadrul Specializării Științe Politice funcționează Masterul Securitate Națională și Euro-atlantică .

Printre partenerii de practică studențească și cercetare științifică ai Facultății de Științe Sociale se numără: Muzeul Olteniei, Șantierul arheologic Sucidava-Celei, Corabia, jud. Olt, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor”, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, Arhivele Naționale din România, Serviciul Județean Dolj (istorie); Consiliul Județean Dolj, Parlamentul României, CEPOS: Centrul de Studii Politice Post-Comuniste (științe politice); DGSASPC (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj), Asociația „Vasiliada” Craiova (asistență socială); Penitenciarul de Maximă Securitate Craiova, Institutul Social Oltenia, Direcția Regională de Statistică-Dolj (sociologie); Ministerul Fondurilor Europene, Institutul European (RISE); Institutul de Filosofie al Academiei Române (filosofie).

 

Date de contact

Contact

Facultatea de Ştiinţe Sociale, Str. A. I. Cuza, Nr. 13
Craiova, Dolj, România, Cod poștal: 200585

Tel: (0351) 403.149
Fax: (0351) 403.140
E-mail: secretariat.fss@ucv.ro

Facebook: Facultatea de Științe Sociale