REZULTATE ADMITERE Români de pretutindeni - IULIE 2018

Rezultatele și informațiile sunt valabile la nivelul întregii Universități Craiova, link-urile de mai jos fiind făcute către site-ul oficial al Universității

Români de pretutindeni Potential Admisi Licenta Iulie 2018

Români de pretutindeni Potential Admisi Master Iulie 2018

Rezultate Admitere Români de Pretutindeni - Anul Pregătitor de Învățare a Limbii Române - Iulie 2018

 

Anunț important în atenția candidaților români de pretutindeni!

Potrivit ultimelor directive primite de la Ministerul Educației Naționale din România, prin circulara M.E.N. Nr. 1011/ED/24.07.2018, candidații Români de pretutindeni au obligația să depună documentele de studii în original la universitatea la care au fost admiși și la care și-au confirmat locul, prin completarea Anexei 4.

În consecință, candidații trebuie să aducă documentele în perioada 30.07.2018-03.08.2018, în intervalul orar 10.00-14.00, sau să le trimită:

- prin împuternicit pe bază de procură notarială

- prin curier rapid la adresa:

 • Universitatea din Craiova,
 • Departamentul de Relatii Internaționale, sala 445,
 • Str. A.I. Cuza nr.13, 200585 Craiova,
 • Dolj, România

În caz contrar, dosarul de admitere al candidatului nu va fi transmis către Ministerul Educației, chiar dacă și-a confirmat locul.

 

Important! Pentru candidații din Republica Moldova

Pentru a facilita depunerea documentelor în original, Universitatea din Craiova a delegat-o pe Liuba EREMIA, Președintele Asociației Studenților Basarabeni din Craiova, să colecteze dosarele cu actele de studii în original.

Programul deplasărilor și orașele în care se va face colectarea vor fi afișate pe pagina de facebook a Asociației (https://www.facebook.com/asbcraiova/).

Școlarizarea românilor de pretutindeni  în învăţământul  superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2018-2019.

FOARTE IMPORTANT:

Având în vedere ultimele directive transmise de Ministerul Educației Naționale, vă comunicăm procedura de admitere a candidaților români de pretutindeni și străini din state terțe UE, pentru anul universitar 2018/2019.

Admitere la studii universitare de Licență și Master, sesiunile Iulie – Septembrie 2018:

1.      Dosarele candidaților români de pretutindeni și străini din state terțe UE se depun conform calendarului de admitere stabilit la nivelul fiecărei facultăți , la Comisia de Admitere Centrală pentru Studenți Străini astfel:

 • a. în original, la sala 424, Secretar Șef Universitate;
 • b. online la adresa de e-mail relint@ucv.ro;

2.      Comisia de Admitere Centrală pentru Studenți Străini va afișa lista candidaților potențial admiși la finalizarea perioadei de înscriere pentru fiecare facultate în parte;

3.      Comisia de Admitere Centrală pentru Studenți Străini va afișa lista preliminară a candidaților declarați admiși după ce va primi aceste liste de la Comisiile de admitere de la nivelul facultăților;

4.      Candidații români de pretutindeni vor avea obligația de a-și confirma locul la un singur program de studii, în termen de două zile de la afișarea listei preliminare, prin completarea formularului din Anexa 4 și transmiterea lui la adresa de e-mail relint@ucv.ro;

5.      Comisia de Admitere Centrală pentru studenți străini va afișa rezultatele finale în termen de două zile de la afișarea listei preliminare.

 

FOARTE IMPORTANT:

 1. Candidații care doresc să se înscrie la mai multe facultăți, respectiv la mai multe specializări din cadrul unei facultăți, sunt rugați să transmită O SINGURA Fisă de Înscriere în care să precizeze facultățile/specializările în ordinea preferintelor;
 2. La transmiterea dosarelor on-line la Universitatea din Craiova, candidații sunt rugați să folosească ca adresa de contact NUMAI ADRESA DE E-MAIL relint@ucv.ro

Repartizare locuri LICENȚĂ pentru românii de pretutindeni 2018-2019: 215

 • Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă: 149
 • Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă: 66

Admiterea la studii universitare de LICENȚĂ a românilor de pretutindeni din:

 1. A.       Republica Moldova
 2. B.       Albania
 3. C.        Bulgaria
 4. D.       Croația
 5. E.        Diaspora
 6. F.        Grecia
 7. G.        Israel
 8. H.        Macedonia
 9. I.         Serbia
 10. J.         Ucraina
 11. K.        Ungaria

Admiterea la studii universitare de MASTER a românilor de pretutindeni

Admiterea la studii universitare de DOCTORAT a românilor de pretutindeni

Documente utile:

Documente de informare:

Despre noi

Facultatea de Științe Sociale oferă studii superioare de licență, master și doctorat. Pentru licență, studenții pot opta pentru specializările: Asistență Socială; Filosofie; Istorie; Relații Internaționale și Studii Europene; Sociologie; Științe Politice. În cadrul Facultății funcționează 4 programe de master: Dezvoltare comunitară și integrare europeană; Filosofie aplicată în organizații și mediul de afaceri; Românii în istoria Europei; Securitate națională și euro-atlantică. Studiile doctorale sunt organizate în domeniile istorie și sociologie.

Științele sociale se află în topul opțiunilor studenților din Europa și România întrucât contribuie în mod direct la cunoașterea celor mai importante fenomene sociale și politice contemporane.
Absolvenții din domeniul științelor sociale au o mare responsabilitate și oportunitate, totodată: sunt chemați să explice trecutul, să descrie prezentul și să răspundă la întrebarea „Ce va urma?” sau „Încotro ne îndreptăm?”

Absolvenții Facultății de Științe Sociale sunt cei care au menirea să cunoască fenomenele sociale (sociologia), să-i ajute pe cei în nevoie (asistența socială), să cunoască trecutul (istoria), viața politică internă și internațională (științe politice), să ne păstreze prin diplomație în relații de cooperare cu comunitatea internațională (relații internaționale și studii europene) și să caute răspunsurile la cele mai importante întrebări existențiale și de cunoaștere (filosofia).


Viziunea care ghidează în acest moment Facultatea de Științe Sociale se bazează pe profesionalism, corectitudine, transparență, cooperare instituțională națională și internațională.
Studenții Facultății de Științe Sociale beneficiază de o pregătire foarte aplicată, de posibilitatea de a studia, prin programul ERASMUS+, la o universitate din Europa, din Italia, Franța, Spania, Grecia, Polonia, Portugalia etc. și de asista la cursuri interactive, susținute de titularii Facultății, dar și de specialiști din alte țări, în cadrul conferințelor sau a mobilităților internaționale ERASMUS.
Toți absolvenții Facultății de Științe Sociale pot lucra sau lucrează în învățământul preuniversitar, în domeniile comunicării și cercetării științifice.

Pentru Specializarea ASISTENȚĂ SOCIALĂ, domeniile principale de ocupare sunt:
• organizații guvernamentale și non-guvernamentale în domeniul asistenței sociale (primării, direcții județene de asistență socială și protecția copilului, spitale și penitenciare);
• învățământ;
• cercetare;
• practica independentă a profesiei.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării FILOSOFIE sunt:
• învățământ;
• cercetare filosofică;
• antreprenoriat;
• consiliere;
• relații publice.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării ISTORIE sunt:
• istorie;
• muzeografie;
• arheologie;
• învățământ;
• cercetare.
În cadrul Specializării Istorie funcționează Masterul Românii în Istoria Europei și un program doctoral.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE sunt:
• diplomație;
• organizații internaționale;
• instituții publice;
• mass-media;
• învățământ;
• cercetare.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării SOCIOLOGIE sunt:
• cercetare sociologică;
• resurse umane;
• mass-media;
• instituții publice; relații publice ;
• învățământ.
În cadrul Specializării Sociologie funcționează Masterul Dezvoltare Comunitară și Integrare Europeană și un program doctoral.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării ȘTIINȚE POLITICE sunt:
• organizații politice;
• autorități administrative;
• instituții europene;
• instituții media;
• învățământ și cercetare.
În cadrul Specializării Științe Politice funcționează Masterul Securitate Națională și Euro-atlantică .

Printre partenerii de practică studențească și cercetare științifică ai Facultății de Științe Sociale se numără: Muzeul Olteniei, Șantierul arheologic Sucidava-Celei, Corabia, jud. Olt, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor”, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, Arhivele Naționale din România, Serviciul Județean Dolj (istorie); Consiliul Județean Dolj, Parlamentul României, CEPOS: Centrul de Studii Politice Post-Comuniste (științe politice); DGSASPC (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj), Asociația „Vasiliada” Craiova (asistență socială); Penitenciarul de Maximă Securitate Craiova, Institutul Social Oltenia, Direcția Regională de Statistică-Dolj (sociologie); Ministerul Fondurilor Europene, Institutul European (RISE); Institutul de Filosofie al Academiei Române (filosofie).

 

Date de contact

Contact

Facultatea de Ştiinţe Sociale, Str. A. I. Cuza, Nr. 13
Craiova, Dolj, România, Cod poștal: 200585

Tel: (0351) 403.149
Fax: (0351) 403.140
E-mail: secretariat.fss@ucv.ro

Facebook: Facultatea de Științe Sociale