Selecție mobilități internaționale ERASMUS+, sem. II

Înscrieri burse de mobilitate în cadrul programului ERASMUS+,

dedicate studenților, masteranzilor și doctoranzilor (2017-2018, sem II)

                 

Anunț înscrieri pentru burse ERASMUS

                Facultatea de Științe Sociale face înscrieri pentru bursele de mobilitate și plasament în cadrul programului ERASMUS+, dedicate studenților, masteranzilor și doctoranzilor pentru anul universitar 2017-2018, semestrul II, în universități partenere din Bulgaria (Sofia, Veliko Tarnova), Cehia (Praga, Brno), Franța (Dijon, Lille,  Lyon), Grecia (Salonic), Italia (Roma, Torino, Milano, Florența), Polonia (Varșovia), Portugalia (Lisabona), Spania (Madrid, Salamanca) și Turcia (Istanbul ș.a), în perioada 31 oct. – 7 nov. 2017.

Studenții, masteranzii și doctoranzii Facultății de Științe Sociale pot concura pentru realizarea unei mobilități de studiu sau plasament. Mobilitatea de studiu este similară pregătirii universitare curente, presupune participarea la cursuri și seminarii, susținerea de examene și colocvii la o universitate străină parteneră, iar mobilitatea de plasament înseamnă derularea unui internship în străinătate (stagiu de pregătire și muncă), la o firmă sau organizație agreate de universitatea străină parteneră.

În funcție de universitatea aleasă, bursa lunară pentru o mobilitate de studiu în străinătate este de 450 sau 500 euro, iar pentru o mobilitate de plasament – 650 sau 700 euro. Studenţii  beneficiari de bursă socială vor primi, în plus, 200 de euro/lună la grantul de 500/450 de euro/lună.

Granturile ERASMUS pentru mobilitățile studenților se acordă pe baza unui concurs de selecţie, criteriile principale fiind media notelor la examene și competența lingvistică.

Pentru mobilitatea de studiu, pentru semestrul II al acestui an universitar, se pot înscrie:

 • studenții din anul II și III – de la licență;
 • masteranzii din anul I și II;
 • doctoranzii din anii I-III.

Studenții din anul I, licență, pe semestrul II, 2017-2018, pot opta doar pentru o mobilitate de plasament. De asemenea, studenții din anii II și III, licență, masteranzii și doctoranzii pot aplica pentru o mobilitate de plasament.

Sesiune de informare

Pentru mai multe detalii despre avantajele unei burse ERASMUS+, dosarul de înscriere, procedurile ce trebuie parcurse pentru a realiza o mobilitate de studiu va fi organizată o sesiune de informare, la care sunteți invitați să participați. Sesiunea va fi susținută de către lect. univ. dr. Constantin Crăițoiu, prodecan și coordonator Erasmus la Facultatea de Științe Sociale, miercuri, 1 nov. 2017, ora 12.00, sala 444.  

Facilitățile mobilităților ERASMUS pentru studenți

                Dacă sunteți student, masterand sau doctorand al Facultății, vă doriți să studiați timp de un semestru la o universitate europeană, cu o bursă lunară de 500/450 sau 700/650 de euro și să vă bucurați de toate beneficiile oferite de către programul ERASMUS+, depuneți dosarul de înscriere în perioada 31 oct-7 nov. 2017, la Secretariat (411). Pentru a alege destinația mobilității este nevoie să studiați documentul privind acordurile inter-instituționale ale Facultății de Științe Sociale.

Mobilitatea pentru studiu presupune semnarea unui angajament de studiu (Learning Agreement) cu universitatea parteneră, unde alegeți să învățați timp de un semestru, în care vor fi menționate disciplinele pe care le veți studia în străinătate. Pentru alegerea lor veți beneficia de consilierea coordonatorilor ERASMUS, de la Facultatea noastră și cea la care veți studia, criteriul cel mai important de selecție fiind acela al corespondenței disciplinelor din străinătate cu cele din planul de învățământ al specializării dvs. Apoi, veți putea participa la cursurile și seminariile pentru care ați optat în universitatea care vă va primi și veți susține examenele. La finalul mobilității și întoarcerea la Facultate, vă vom echivala rezultatele, având, totodată, posibilitatea de a susține restanțele pentru acele discipline care nu au corespondent în planurile noastre de învățământ sau nu au fost promovate. În foaia matricolă, după absolvirea facultății, va fi menționată perioada ERASMUS, instituția și numărul de credite.

Mobilitatea pentru studiu este o oportunitate pentru a învăța foarte bine o limbă străină, a studia la un nivel european ridicat și competitiv, a dobândi abilități profesionale noi, a intra în contact cu sistemul educațional al altei țări și a avea o experiență culturală și socială diversă, prin cunoașterea unor studenți din diferite naționalități și culturi.   

Mobilitatea pentru plasament este similară unui internship și presupune desfășurarea unui stagiu prelungit de practică într-o organizație publică sau privată, agreată de către Universitatea care vă va primi. În cadrul acordurilor inter-instituționale doar câteva universități oferă această oportunitate, așa încât, în cazul în care vă arătați interesați, studiați cu atenție tabelul în care sunt prezentate acordurile pentru a observa unde sunt posibile mobilitățile de plasament.   

 

Perioada de înscriere: 31 oct - 7 nov. 2017

Dosarele se depun la Secretariatul Facultății, 411

Dosar înscriere:

 • Cerere de participare la selecție (să cuprindă: universitatea de destinație, domeniul de studiu, tipul de mobilitate și semestrul);
 • Curriculum Vitae în limba ţării unde se solicită bursa de mobilitate sau în limba în care se vor desfăşura studiile în ţara respectivă;
 • Foaia matricolă;
 • Scrisoare de motivaţie în limba ţării unde se solicită bursa de mobilitate sau în limba în care se vor desfăşura studiile în ţara respectivă;
 • Document privind competența lingvistică.

 

Criterii de eligibilitate:

 • Să fie student la licenţă/master/doctorat în cadrul Facultății de Științe Sociale;
 • Să fie absolvent a cel puţin un an din ciclul de licenţă pentru mobilităţile de studii;
 • Dacă a beneficiat de alt stagiu Erasmus studii sau plasament perioada de mobilitate nu trebuie să depăşească 12 luni pentru fiecare ciclu de învăţământ;
 • Să promoveze un test de limbă străină (ce poate fi organizat după înscrieri).

Testul pentru limba străină (dacă este cazul, în situația în care nu există deja un document recunoscut internațional care să ateste nivelul de cunoaștere a limbii):

 • Data de realizare a acestuia va fi anunțată după încheierea înscrierilor.

 

Prodecan/Coordonator ERASMUS Facultatea de Științe Sociale

Lect. univ. dr.  CONSTANTIN CRĂIȚOIU

Biroul 410, E-mail: constantin_craitoiu@yahoo.com

Despre noi

Facultatea de Științe Sociale oferă studii superioare de licență, master și doctorat. Pentru licență, studenții pot opta pentru specializările: Asistență Socială; Filosofie; Istorie; Relații Internaționale și Studii Europene; Sociologie; Științe Politice. În cadrul Facultății funcționează 4 programe de master: Dezvoltare comunitară și integrare europeană; Filosofie aplicată în organizații și mediul de afaceri; Românii în istoria Europei; Securitate națională și euro-atlantică. Studiile doctorale sunt organizate în domeniile istorie și sociologie.

Științele sociale se află în topul opțiunilor studenților din Europa și România întrucât contribuie în mod direct la cunoașterea celor mai importante fenomene sociale și politice contemporane.
Absolvenții din domeniul științelor sociale au o mare responsabilitate și oportunitate, totodată: sunt chemați să explice trecutul, să descrie prezentul și să răspundă la întrebarea „Ce va urma?” sau „Încotro ne îndreptăm?”

Absolvenții Facultății de Științe Sociale sunt cei care au menirea să cunoască fenomenele sociale (sociologia), să-i ajute pe cei în nevoie (asistența socială), să cunoască trecutul (istoria), viața politică internă și internațională (științe politice), să ne păstreze prin diplomație în relații de cooperare cu comunitatea internațională (relații internaționale și studii europene) și să caute răspunsurile la cele mai importante întrebări existențiale și de cunoaștere (filosofia).


Viziunea care ghidează în acest moment Facultatea de Științe Sociale se bazează pe profesionalism, corectitudine, transparență, cooperare instituțională națională și internațională.
Studenții Facultății de Științe Sociale beneficiază de o pregătire foarte aplicată, de posibilitatea de a studia, prin programul ERASMUS+, la o universitate din Europa, din Italia, Franța, Spania, Grecia, Polonia, Portugalia etc. și de asista la cursuri interactive, susținute de titularii Facultății, dar și de specialiști din alte țări, în cadrul conferințelor sau a mobilităților internaționale ERASMUS.
Toți absolvenții Facultății de Științe Sociale pot lucra sau lucrează în învățământul preuniversitar, în domeniile comunicării și cercetării științifice.

Pentru Specializarea ASISTENȚĂ SOCIALĂ, domeniile principale de ocupare sunt:
• organizații guvernamentale și non-guvernamentale în domeniul asistenței sociale (primării, direcții județene de asistență socială și protecția copilului, spitale și penitenciare);
• învățământ;
• cercetare;
• practica independentă a profesiei.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării FILOSOFIE sunt:
• învățământ;
• cercetare filosofică;
• antreprenoriat;
• consiliere;
• relații publice.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării ISTORIE sunt:
• istorie;
• muzeografie;
• arheologie;
• învățământ;
• cercetare.
În cadrul Specializării Istorie funcționează Masterul Românii în Istoria Europei și un program doctoral.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE sunt:
• diplomație;
• organizații internaționale;
• instituții publice;
• mass-media;
• învățământ;
• cercetare.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării SOCIOLOGIE sunt:
• cercetare sociologică;
• resurse umane;
• mass-media;
• instituții publice; relații publice ;
• învățământ.
În cadrul Specializării Sociologie funcționează Masterul Dezvoltare Comunitară și Integrare Europeană și un program doctoral.

Domeniile de ocupare pentru absolvenții Specializării ȘTIINȚE POLITICE sunt:
• organizații politice;
• autorități administrative;
• instituții europene;
• instituții media;
• învățământ și cercetare.
În cadrul Specializării Științe Politice funcționează Masterul Securitate Națională și Euro-atlantică .

Printre partenerii de practică studențească și cercetare științifică ai Facultății de Științe Sociale se numără: Muzeul Olteniei, Șantierul arheologic Sucidava-Celei, Corabia, jud. Olt, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor”, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, Arhivele Naționale din România, Serviciul Județean Dolj (istorie); Consiliul Județean Dolj, Parlamentul României, CEPOS: Centrul de Studii Politice Post-Comuniste (științe politice); DGSASPC (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj), Asociația „Vasiliada” Craiova (asistență socială); Penitenciarul de Maximă Securitate Craiova, Institutul Social Oltenia, Direcția Regională de Statistică-Dolj (sociologie); Ministerul Fondurilor Europene, Institutul European (RISE); Institutul de Filosofie al Academiei Române (filosofie).

 

Date de contact

Contact

Facultatea de Ştiinţe Sociale, Str. A. I. Cuza, Nr. 13
Craiova, Dolj, România, Cod poștal: 200585

Tel: (0351) 403.149
Fax: (0351) 403.140
E-mail: secretariat.fss@ucv.ro

Facebook: Facultatea de Științe Sociale